Drochia va avea apă potabilă de calitate înaltă

 Aceasă afirmație au auzit-o din prima sursă orășenii, specialiștii primăriei și ai Consiliului raional, toți cei prezenți la evenimentul de lansare a lucrărilor de construcție pentru proiectul de aprovizionare cu apă (AAC) în orașul Drochia.

 

Lansarea lucrărilor de construcție pentru proiectul finanțat de Uniunea Europeană (UE) privind îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în orașul Drochia a avut loc miercuri, la 3 februarie 2021, în fața primăriei orașului Drochia.

Proiectul de proporții: „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apa în orașul Drochia” are o valoare estimativă de 4,3 mln EURO, dintre care 3,9 milioane Euro sunt acordați de UE și 311000 –  o constituie contribuția locală. Suma proiectului, convertită în valută națională, valorează aproape 83 mln de lei. Ca și orice proiect, el are o contribuție locală din partea Administrației publice locale și a cetățenilor. Numai Consiliul raional Drochia va aloca 500000 de lei pentru implementarea lui, iar peste 20 de mii de consumatori vor beneficia de servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă de calitate și de canalizare.

Proiectul a demarat în noiembrie anul trecut. Conform planului de lucru, vor fi schimbate conducte cu o lungime totală de aproape 27 de km și va finisa în octombrie 2021.

La evenimentul de lansare au participat mai multe oficialități: Excelența Sa, Domnul Peter Michalko, Ambasadorul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelența Sa, Doamna Angela Ganninger, Ambasadoarea Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Igor Malai, șef, Direcția Politici de Dezvoltare Regională al Ministerului Agriculturii, Maria Prisacari, director, ADR Nord, Iurie Ostavciuc, vicepreședinte al raionului Drochia, alte persoane responsabile și oficiale, angajați ai primăriei, orășeni.

Cuvânt de deschidere și de salut a avut Nina Cereteu, primara orașului, gazda evenimentului, care a explicat scopul vizitei Delegației Uniunii Europene la Drochia, făcând și o prezentare generală a locațiilor, ce urmau a fi ulterior vizitate.

În cadrul proiectului urmează să fie schimbat peste 50% din traseul central al apeductului, vor fi renovate staţiile de pompare şi va fi construită staţia de tratare a apei”, – a declarat primarul oraşului Drochia, Nina Cereteu.

După ce a adresat calde cuvinte de recunoștință pentru finanțarea acestul important proiect, Nina Cereteu l-a invitat la microfon pe Excelența Sa, domnul Peter Michalko, care a vorbit despre importanța acestui proiect și impactul asupra cetățenilor urbei, care vor beneficia de servicii mai bune, dar și de apă potabilă de calitate. Dumnealui a manifestat speranța, că orășenii vor aprecia ajutorul financiar al UE, care vine doar în serviciul populației.

Excelența Sa, Doamna Angela Ganninger, a menționat importanța acestei investiții și a asigurat beneficiarii drochieni, că Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale a Mediului, sprijinit financiar de Guvernul German (BMZ) va gestiona cu succes proiecul în derulare cu o eficacitate sporită pentru utilizatori.

Igor Malai, șef, Direcția Politici de Dezvoltare Regională al MADRM, a estimat atât valoarea financiară a proiectului, importanța lui, care, fără susținerea UE, evident, nu ar fi fost posibilă realizarea lui, dar și necesitatea lui pentru a ameliora această problemă a apei la nivel local și a asigura cetățenii cu apă potabilă de calitate.

Și Maria Prisacari, director, ADR Nord, și Iurie Ostavciuc, vicepreședinte al raionului Drochia au vorbit cu multă căldură despre efectele acestui proiect important, care va aduce schimbări considerabile în structura sistemului local de aprovizionare cu apă și a celui de canalizare.

Angela Croitor, pe care Nina Cereteu a prezentat-o ca pe un cetățean activ și cu poziție, a vorbit în cunoștință de cauză despre procesul anevoios de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în oraș, or, dânsa administrează în prezent un proiect, mai mic după volum, dar din acelaș domeniu, ce prevede informarea pe larg a cetățenilor despre implementarea proiectului dat și efectele lui.

Participanții la întrunire, care au plecat pe șantier, au fost instruiți de responsabilul de tehnica securității a SRL „Polimer Gaz Conducte’’, au primit căști și veste cu logo-urile UE și Cooperare Germană.

În deplasare la șantierul de construcții a fost demonstrat, în timp real, procesul de instalare a noilor rețele de alimentare cu apă. Serghei Cocârlă, directorul Companiei de construcții SRL „Polimer Gaz Conducte”, a prezentat pe scurt proiectul de aprovizionare cu apa pentru orașul Drochia și a demonstrat procesul tehnologic.

Măsurile investiționale sunt implementate în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în republica Moldova”, care este gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova), în parteneriat cu MADRA și sprijinit financiar de Guvernul German (BNZ).

Elena PARASCA, specialist tineret și sport, primăria Drochia

Lasă un răspuns