A fi pedagog este o artă dificilă. Dar nobilă

O inimă mare şi înţelegătoare, un suflet blând şi receptiv, dar şi o exigenţă dozată, atentă, cu măsură îl reprezintă întru totul pe un pedagog talentat şi cu mult har, care este, şi trebuie să fie, aproape cu inima şi sufletul de discipolii săi. Aprecierea calităţilor o facem nu atât noi, maturii, cât copiii noştri, care, la 1 septembrie, cu 4 ani în urmă, au ajuns pe „mâinile dascălului”.

Viorica Cucer
Viorica Cucer

 Viorica Cucer, IP LT „Mihai Eminescu”, anul acesta trimite în „şcoala mare” a VI-a promoţie de copii-absolvenţi, pe care 4 ani i-a dăscălit, i-a îndrumat şi i-a învăţat să muncească, dar şi să gândească logic, să scrie fără greşeli, să relateze interesant, să se descurce în diverse situaţii.

Un plan eficient de lecţii, ca materie primă, îl reprezintă pe un pedagog bine pregătit. Însă căldura sufletului, aprecierea obiectivă a contribuţiei fiecărui elev la desfăşurarea orelor şi însuşirea materiei îl caracterizează ca profesionist.

Elevii începători din fiecare promoţie au lăsat urme de neşters în sufletul Vioricăi, prin ceva propriu s-au evidenţiat, s-au manifestat, s-au distins. Aceştea de la urmă, în ascensiune, au demonstrat cunoştinţe profunde şi trainice, un ataşament ferm faţă de carte.

A început să-și șlefuiască talentul de învăţătoare a copiilor din clasele mici când Denis, fiul ei mai mare, a fost înscris tot în clasa I, doar că în clasă paralelă. Acest fapt a motivat-o să conceapă mai bine rostul ei ca învăţătoare, să-şi aprofundeze cunoştinţele şi abilităţile, să dăscălească picii din clasele mici cu şi mai mult suflet şi generozitate profesională.

La început au existat momente, când se furişa dubiul, nesiguranţa, uneori se gândea dacă şi-a ales corect domeniul de activitate. Dar aceste îndoieli erau spulberate de îndată ce intra în sala de clasă şi vedea ochişorii copiilor îndreptaţi spre ea în aşteptarea noilor cunoştinţe, noilor pagini interesante din viaţa de elev.

Odată cu perfecţionarea în domeniul pedagogiei, dânsa, an de an, şi-a cultivat abilităţi în domeniul omeniei. Și acum, cu aleasă măiestrie, conduce elevii pe potecile cunoştinţelor. Pentru a profita de rezultate scontate Viorica Cucer, pe lângă prevederile regulamentare, introduce elemente din practica şi experienţa personală, îşi formează un stil propriu de comunicare cu elevii, ce întotdeauna a dat rod bogat. Acum e la a VI-a promoţie, una deosebită – aproape toate testele de preevaluare şi evaluare generală scrise de elevi nu au fost mai prejos de 7 şi 8, notele bune şi foarte bune predominând.

Deci, clase tot mai bune şi mai bune. Harul şi talentul pedagogului, vocaţia şi munca asiduă, în ambianţă armonioasă, aduc cu anii şi perfecţionare, şi calitate, şi maturizare etc. Dar, evident, şi rezultate.

A fi profesor înseamnă mai mult ca orice artă. Pregătirea pentru a-i învăţa pe alţii cum să înveţe ei singuri este o operă şi o artă niciodată încheiată, ea implică multă răbdare, multe momente de incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiere. Însă, la capătul acestui drum te aşteaptă multe bucurii şi deosebite satisfacţii. Viorica Cucer le adună şi le depozitează la activul său, în palmaresul său, în portofoliul propriu, cum se mai spune acum.

Învăţătoarea este nu doar un educator, un evaluator al elevilor, dar şi partenerul părinţilor în sarcina educativă, membră în colectivul şcolii, însă, mai ales, o bună colegă pentru cei din preajmă. Ea are obligaţia de a observa şi a evalua, disponibilitatea de a primi sugestii, aptitudinea de a organiza şi a regiza cu măiestrie procesul de instruire. Din acest aspect copiii apreciază profesionalismul Vioricăi Cucer şi sunt foarte mândri, că au fost discipolii ei.

Uneori exigenţele faţă de elevi păreau a fi exagerate, dar, deprinşi cu munca permanentă, cu cerinţele şi condiţiile doamnei învăţătoare, copiii noștri au însușit două lucruri prioritare pentru viaţă: deprinderea de a munci şi cea de a munci mult şi permanent. În clasă la Viorica Cucer se învaţă mai mult decât o materie, aici se însuşeşte o lecţie de viaţă.

Într-o astfel de atmosferă de muncă elevii ating performanţe mult mai rapid, devin mult mai motivaţi să înveţe bine. Metoda Vioricăi Cucer, verificată de ani de zile, dă roade îmbucurătoare, dovadă este şi  promoţia 2018.

Să fii profesor este o artă. O artă dificilă, dar nobilă.

Părinţii clasei a IV „B”, promoţia a VI-a

 

Lasă un răspuns