Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Cultura, Ştiinţă  >  Articol curent

O nouă instituţie de învăţământ

Prin   /  27 iulie 2018  /  Nici un comentariu  /   18

Joi, 26 iulie 2018, la şedinţa extraordinară  a Consiliului raional, a avut loc un eveniment îmbucurător.

Secvență de la ședința consiliului

Secvență de la ședința consiliului

Consilierii, având drept bază decizia Consiliului comunal Palanca, acordul  Consiliului consultativ al Direcţiei învăţământ, tineret şi sport, au decis înfiinţarea din 01.09.2018 a Instituţiei Publice „Şcoala primară-grădiniţă în satul Şalvirii Noi”. Instituţia nou constituită va activa în baza Codului Educaţiei şi a altor acte normative în vigoare.
Aleşii locali au acordat susţinere financiară instituţiilor de învăţământ, repartizând componenta raională de 3% a transferurilor categoriale, conform noii formule de finanţare a instituţiilor de învăţământ. Astfel, în baza Hotărârii Guvernului RM nr. 868 din 08.10.2014 cu privire la finanţarea în bază de cost standard per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general, finanţate  din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, altor acte legislative, Consiliul raional a decis majorarea bugetului instituţiilor publice cu 860 mii lei. În aceeaşi decizie este stipulată destinaţia concretă a acestor bani. Instituţiile de învăţământ îi vor cheltui pentru reparaţii curente, contribuţii la implementarea proiectelor şi la procurarea mijloacelor fixe.
Şi încă o chestiune din cele 9 de bază şi 3  suplimentare a fost dedicată copiilor, cea cu referire la tabăra „Poeniţa însorită”. Ion Dascal, preşedintele raionului Drochia, s-a adresat cu un demers către Ministerul educaţiei, culturii şi cercetării, Ministerului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului de a modifica Legea nr. 1538 din 25.02.1998 şi de a schimba deţinătorul de teren (12,8 ha), care este Comitetul raional al Sindicatului complexului agroindustrial – în Consiliul raional. Această modificare ar permite CR Drochia să înregistreze construcţiile ca proprietate, să acceseze proiecte şi fonduri de investiţii naţionale şi internaţionale pentru renovarea capitală a Parcului „Iasnaia poleana” şi a construcţiilor Taberei de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor „Poeniţa însorită”. Însă pentru următorul pas era nevoie de decizia CR, pe care consilierii au votat-o unanim.
Prin decizia CR nr. 4/5 din 26 iulie 2018 Instituţiei Private „Colegiul de Studii integrate al USPEE „Constantin Stere” i s-a transmis bunul imobil (fostul Gimnaziu-internat de tip sanatorial) pe o perioadă de 28 de ani. Anterior, din februarie 2016, acest imobil aparţinea Colegiului Universităţii de studii politice şi economice europene „Constantin Stere”.
La fel, edificiul Şcolii de muzică Sofia, proprietate publică a Consiliului raional Drochia, aflată în gestiunea Secţiei cutură, cu votul consilierilor a fost transmisă în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale de nivelul unu Sofia.
A fost aprobat Regulamentul raional privind controlul tutunului pentru anii 2018-2021, cât şi Regulamentul de activitate a Laboratorului inovativ comunitar „FabLab Drochia”.
În rest, celelalte  puncte de pe ordinea de zi au vizat chestiuni financiare, ce au avut avizul pozitiv al comisiilor de specialitate. La discutarea acestor chestiuni consilierii Andrian Rotaru, Violeta Roşca, Mariana Brumă şi alţii au înaintat propuneri, ca chestiunile ce ţin de finanţe şi repartizarea lor să fie pregătite mai munuţios, iar consilierilor să le fie prezentate devizurile respective de cheltuieli şi unele explicaţii sau note necesare.
Valentina CEBOTARI
Foto Rodica MARCOCI

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Stadionul din centrul s. Pelinia deveni o veritabilă Casă Mare

„Zestrea Nordului” adunată la Pelinia

Citeşte mai mult →