Experienţe pedagogice avansate

Pentru fiecare om şcoala constituie una din etapele importante ale vieţii în procesul de devenire.

Constatăm, cu demnitate, că în instituţiile de învăţământ din raion activează mulţi profesori talentaţi, cu vocaţie, care pregătesc noi şi noi generaţii de copii pentru viitorul societăţii. Ei nu-şi pot imagina existenţa fără munca de pedagog, căreia îi consacră ani buni, fără ceea ce ştiu să facă cu pricepere şi dragoste, fără aprecierea discipolilor. Periodic, experienţa lor o sistematizăm şi o promovăm pentru a o face publică, a o propune pedagogilor mai tineri, aflaţi la început de cale.
În anul de studii 2017-2018, în cadrul raionului, a fost studiată activitatea relevantă a cadrelor didactice la disciplinele din aria curriculară „Matematica şi Ştiinţe” şi „Socioumane” ca, matematica, fizica, chimia, biologia şi geografia. În cadrul seminarelor metodice, atelierelor de lucru pe discipline a fost generalizată studierea experienţei relevante a profesorilor la următoarele teme de  cercetare:
1. „Dezvoltarea interesului cognitiv la elevi în predarea biologiei” – Jana Gârlă, biologie, drad didactic I, IP Gimnaziul ,,V. Cantemir” s. Sofia.
2. „Metode şi tehnici de lucru în cadrul  orelor de fizică” – Ion Băbălău, fizica, grad didactic I, IP Gimnaziul Pelinia.
 3.  „Metodica rezolvării problemelor de calcul la chimie.” – Maria Grigoraş, chimia, grad didactic II, IPLT „Ion Creangă”, s. Popeştii de Sus.
4. „Lucrul diferenţiat la lecţiile de matematică”  – Eugenia Postolachi, matematica, grad didactic II, IPLT Pelinia.
5. „Utilizarea conexiunilor interdisciplinare la geografie” – Silvia Zabolotnâi, geografia, grad didactic II, IP Gimnaziul Cotova.
Cadrele didactice menţionate au fost apreciate drept model al unui profesor de valoare. Inteligenţa, aspiraţia, competenţele profesionale sunt fondate pe un suport solid de cunoştinţe şi abilităţi. Munca asiduă, dăruirea de sine, inteligenţa pedagogică, exigenţa sunt doar câţiva piloni ce îi caracterizează. În cadrul orelor mereu promovează noul, utilul, făcându-şi discursurile captivante şi valoroase pentru fiecare din discipolii săi. Activităţile promovate sunt adevărate perle ale sufletului, iar rezultatul muncii şi stăruinţei lor este resimţit în reuşita elevilor, atât la disciplinele predate, cât şi la diversele olimpiade raionale şi republicane, de la care elevii vin cu locuri premiante. De-a lungul carierei profesionale aceste cadre didactice au demonstrat alese calităţi umane, s-au manifestat ca moderatori talentati, ca promotori ai reformei învăţământului, având o viziune deschisă spre schimbările calitative.
DÎTS Drochia apreciază experienţa lor de muncă, acumulată cu anii, profesionalismul înalt şi măiestria în lucrul cu elevii, dar şi dorinţa de a munci, atitudinea faţă de colegi, tactul pedagogic înnăscut, performanţele dumnealor şi a discipolilor lor.
 Iulia PUŞCAŞ, specialistă
la DÎTS Drochia

Lasă un răspuns