Şcoala Sofia – o pepinieră de cadre marcante şi oameni de valoare

La 15 decembrie 2018 satul Sofia a trăit o zi plină de emoţii şi aduceri aminte, de întâlniri şi reîntâlniri, de bucurii şi…cunoştinţe noi, toate prilejuite de sărbătorirea a unui jumătate de veac de la trecerea şcolii medii de cultură generală într-un edificiu nou (decembrie 1968). La această „zi de naştere” a instituţiei au venit oaspeţi din toată republica, absolvenţi din diferite promoţii şi diferiţi ani, dar toţi uniţi de un singur dor: de şcoala dragă, de satul de baştină, de dascălii înţelepţi şi de colegii de clasă.

Gheorghe BRÂNZĂ
Gheorghe BRÂNZĂ

„Promoţia noastră nu demult a sărbătorit 60 de ani de la absolvirea şcolii medii, acum este încă un jubileu. Sufletul palpită de multe, foarte multe emoţii pozitive, dar şi de regrete după anii ce se duc atât de repede.”

Iulian FILIP
Iulian FILIP

„Ar fi fost bine dacă erau cuprinse toate treptele din istoria şcolii Sofia. Dar şi aşa nu e rău, că ne-am revăzut rudele, dascălii şi colegii de odinioară. Foarte mult aş dori, ca  instituţia să revină la  formula unei şcoli prestigioase de cândva, cu tradiţii cărturăreşti foarte bune. Nu poate satul Sofia să devină părtaşul localităţilor ce-şi pierd valorile”.

Valeriu BUJOR
Valeriu BUJOR

„Sunt onorat să reprezint generaţia de aur a şcolii Sofia. Am studiat în ambele şcoli de bază, sunt mândru, că port numele de absolvent sofian. Cu braţele deschise primim la studii sofienii. Mulţumesc pentru sărbătoarea de suflet”.

Nicolae SCHIŢCO
Nicolae SCHIŢCO

„Sunt absolventul anului 1972. Evenimentul de azi este unul vibrant, pe mine, ca şi pe colegi, cu siguranţă, ne emoţionează întâlnirile de suflet. Şcoala Sofia se asociază cu trei criterii de bază: Lumină, Bunătate, Căldură, e ceea ce am luat noi din Templul Cunoştinţelor”.

48386948_520892018394105_3982104152829329408_n

Dragi prieteni!
Jubileul școlii noastre a fost unul frumos. A predominat un spirit cald şi prietenos.
Indiferent de vârstă, de statutul social, toți ne-am simţit elevii școli Sofia. Cuvinte frumoase adresate satului natal, școlii, profesorilor iubiţi și dragilor colegi, prezenți la eveniment.
Frumoși la chip, cu privirile luminate, blânde, calde…Toți atât de dragi, atât de apropiați…
Absolvenții noștri iubiți. Valoroși, care reprezintă tezaurul națiunii noastre, a şcolii noastre natale. Oameni buni-buni, exemplu de verticalitate pentru toți şi pentru urmaşi, mulţumim pentru prezenţă, pentru gândurile şi cuvintele calde. Va îmbrățișăm cu drag şi Vă aşteptăm oricând în şcoala noastră.
Împreună cu colectivul de profesori și de elevi Va transmitem tuturor, celor care aţi fost la eveniment și celor care nu au putut veni, dar le-am simțit prezența alături de noi, cele mai bune urări de bine! La mulți ani Școlii Sofia! La multi ani, nouă, tuturor!
Aurelia MOCANU, directoare

Şcoala Sofia are o istorie bogată: în 1900 este deschisă şcoala parohială, în 1919 – şcoala primară de băieţi, în 1933 – şcoala primară de fete, în 1939 – şcoala nr. 2 de 7, apoi de 8 ani, în 1944 – şcoala primară nr. 3 (de la popa) şi în 1947 este înfiinţată şcoala medie de cultură general nr. 1 (de la curte). În decembrie 1968 această instituţie este transferată în noul edificiu, în care timp de 50 de ani incontinuu îşi fac studiile copiii sofienilor.
Începutul a fost unul bine gândit, de bun augur şi cu noroc. După cum afirmau bătrânii satului, boierul Ioan Hasnaş, deţinătorul pământurilor din localitate, a selectat minuţios lucrători harnici din diferite localităţi basarabene: Mândâc, Bădiceni, Strâmba, Hotin, cărora le-a propus condiţii favorabile şi prielnice de trai şi muncă în viitorul sat Anfisovca (Sofia). Apoi, după ce s-au stabilit cu traiul permanent, Hasnaşii au deschis prima şcoală în sat şi au construit Sf. Biserică, dând start unei căi sigure şi de durată de promovare a cunoştinţelor de carte bună şi de educare a tinerii generaţii.
Astfel, şcoala Sofia a devenit un important furnizor de specialişti pentru întreaga republică. Cadrele didactice, care au activat şi continuă s-o facă pe parcursul anilor, au implantat în sufletele discipolilor lor cunoştinţe trainice, fundamentale. Absolvenţii şcolii medii, apoi ai liceului Sofia, asiguraţi cu bagaje solide de cunoştinţe, dar susţinuţi ferm şi de părinţii, care doreau să-şi “vadă odraslele cu carte”, au mers, în diferite timpuri, să cucerească templul cunoştinţelor în instituţiile superioare. Conform unor date statistice incomplete, şcoala Sofia a dat domeniului ştiinţific nume notorii: academicienii Ion Tighineanu, Nicolae Filip şi Valentin Belousov, mai mult de 10 doctori habilitaţi şi aproape 20 de doctori în ştiinţe în diverse domenii, peste 50 de profesori universitari, specialişti de înaltă calificaţie în agricultură, industrie, economie, jurisprudenţă, ziarişti, artişti, scriitori, medici, poeţi, funcţionari de stat de rang înalt, etc. Sofianca Inga Savca-Edu, absolventă a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, a devenit doctor în ştiinţe filologice la o vârstă de 29 de ani, fiind cea mai tânără deţinătoare a acestul titlu ştiinţific. Sau, din clasa cu 25 de absolvenţi în 1958, promoţia X, 5 au devenit doctori habilitaţi în ştiinţe, caz fără precedent.
Astfel, colectivul pedagogic şi cel de elevi, Gimnaziul “Viorel Cantemir”, împreună cu primăria, cu agenţii economici din teritoriu, cu susţinători din afara localităţii au decis să organizeze o sărbătoare jubiliară a celor 50 de promoţii, ce şi-au luat zborul în lumea largă din noul edificiu al instituţiei. La jubileu au fost invitaţi şi absolvenţii anilor precedenţi, de la 1949 încoace. Trebuie să menţionăm, că prima promoţie a şcolii medii a întrunit 16 elevi, marea majoritate dintre ei, ulterior, devenind pedagogi cu literă mare la instituţia din localitate, care au făcut carte de calitate cu multe generaţii de elevi. 22 de pedagogi de diverse profiluri, drept rezultat şi apreciere a muncii lor prodigioase, au primit onorificul titlu de Eminent al Învăţământului Public.
Evenimentul recent de la Sofia a avut drept scop readucerea posibilă la vatră a mai multor generaţii de absolvenţi, plecaţi din sat şi deveniţi “oameni mari”, dar care nu uită de unde au pornit şi unde le sunt rădăcinile. Printre oaspeţi au fost prezente mai multe personalităţi: Nicanor Babără, profesor universitar, doctor habilitat, deţinător al Ordinului Gloria Muncii, a publicat peste 300 lucrări, inclusiv, 5 monografice, peste 110 materiale în domeniul lingvisticii comparate şi experimentale, Zinaida Camenev-Istrati, doctor în ştiinţe, conferenţiar universitar, poetul Iulian Filip, doctor în filologie, Nicolae Schiţco, care a editat peste 40 de titluri de carte, inclusiv, seria enciclopedică “Localităţile Republicii Moldova”, vestiţii chirurgi Gheorghe Brânză, doctor în medicină, Iulian Glavan, doctor în medicina neurologică, arhitectul Boris Griţunic, Alexandra Tighineanu-Magaleas, doctor în ştiinţe economice, prodecan ASEM, Aurelia Spinei-Litvin, doctor habilitat în ştiinţe economice, Valeriu Bujor, colonel, doctor habilitat în drept, profesor universitar, primul deţinător al diplomei de jurist-cercetător în criminologie în RM, rector, Institutul de criminologie din Chişinău, care a făcut publică o ofertă foarte generoasă pentru sofienii-absolvenţi: cei ce vor dori să facă carte în această instituţie vor avea posibilitatea să studieze fără a achita plăţile respective. Alături de el a fost Alexei Crivenchi, colonel, prorector la aceeaşi instituţie, Iurie Vrabie, procuror, Valeriu Gâscă, jurist, anchetator, judecător, şi mulţi alţii. Armata de absolvenţi a fost întregită, completată cu cei “de la vatră”: medici, pedagogi, artişti, agricultori şi muncitori de rând, fără aportul cărora, fără munca lor grea, dar nobilă de zi cu zi nu s-ar dezvolta societatea, nu ar prospera localitatea şi nu am avea pâine pe masă, nu am trimite în lume elevi bine pregătiţi sau nu am avea lume sănătoasă. Căci, munca tuturor absolvenţilor şcolii Sofia este de mare valoare, fiindcă aici, pe băncile şcolii, dascălii înţelepţi ne-au dat nu doar cunoştinţe profunde, dar ne-au învăţat a fi oameni oneşti, culţi, harnici, cu demnitate şi cu respect reciproc.
Oaspeţi dragi au fost şi pedagogii veterani, care au fost omagiaţi de administraţia instituţiei, Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul RM, românii, sosiţi din Heleşeu-Horia, Botoşani, în frunte cu primarul localităţii Ion Butnaru, cu care satul Sofia este înfrăţită, foştii primari ai localităţii: Petru Iurcu, Ion Filip, Tudor Rusu, Ion Proca, agenţi economici, care au susţinut financiar activitatea: Ion Babără şi SRL „Valea Sofiei”, Boris Dibrianschi şi SA „Antracit”, Artur Cojocaru, Valeriu Patraşcu, Natalia şi Vitalie Sănduţă, absolvenţi şi ei ai şcolii Sofia. Prin aport deosebit  a contribuit Consiliul raional Drochia, preşedintele raionului Ion Dascal, Consiliul local Sofia şi primăria, în frunte cu Veaceslav Magaleas.
Cu un cuvânt de salut a venit în faţa oaspeţilor Veaceslav Magaleas, primar de Sofia, Corneliu Padnevici, Ion Recean, şef, Direcţia Învâțământ, Tineret şi sport, Aurelia Mocanu, directoarea gimnaziului, care, pe lângă frumoasele şi afectuoasele cuvinte de felicitare, adresate tuturor celor prezenţi, a ţinut să menţioneze câteva nume notorii, care nu au reuşit să fie prezente la acest mare eveniment. Cu multă căldură în vorbele izvorâte din suflet dânsa a rostit numele bunului prieten al elevilor, al academicianului Ion Tighineanu, prim vice-preşedinte al AŞM, autorul a peste 650 de publicaţii, dintre care cca 350 în reviste internaţionale, 6 monografii editate în limba engleză, 52 de brevete de invenţie, savant cu renume mondial, recunoscut în lume ca fondator al şcolii ştiinţifice în domeniul nanotehnologiilor nelitografice, lui Boris Curajos, profesor, doctor habilitat în medicină, Liviu Maniuc, doctor habilitat în medicină, Gheorghe Rusu, doctor în drept, Iurie Foca, fotograf cu renume mondial, Iurie Guzgan, doctor în ştiinţe medicale, Valentin Guzgan, doctor în pedagogie şi a multor, multor altora.
O altă absolventă a şcolii medii Sofia, Sorina Proca-Maţibon, a fost moderatoarea evenimentului, găsind cuvinte frumoase şi calde pentru fiecare din cei prezenţi.
Şcoala Sofia, pe parcursul celor peste o sută de ani de existenţă, formează oameni, modelează caractere. Treaptă cu treaptă, cu reuşite, succese, bucurii, cei mai experimentaţi şi iluştri pedagogi au tras brazde adânci în sufletele şi inimile discipolilor lor, pregătindu-i cu mare responsabilitate de drumul lung al vieţii, uneori întortochiat sau cu obstacole, cu urcuşuri şi căderi, pe care ni le oferă destinul fiecăruia. Ei, dascălii sofieni, au transformat Şcoala Sofia într-o renumită şi bine cunoscută pepinieră de cadre marcante şi oameni de valoare.
Valentina CEBOTARI, absolventă
şcoala Sofia 1968,
promoţia XX

Lasă un răspuns