Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Cultura, Ştiinţă  >  Articol curent

Centrul de mentorat – o formă de şcolarizare a educatorilor

Prin   /  1 februarie 2019  /  Nici un comentariu  /   23

Curriculumul preşcolar, educaţia timpurie suportă modificări ale formelor şi metodelor de pregătire a copiilor de şcolarizare. Au fost elaborate documente importante de promovare a acestor modificări, ce sunt aduse la cunoştinţa celor ce muncesc asupra implementării lor în practică.

În cadrul seminarului instruirea se face și în grupuri

În cadrul seminarului instruirea se face și în grupuri

Accesul, calitatea şi incluziunea în educaţia timpurie, inclusiv prin dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, capabile să aplice un curriculum centrat pe copil şi pe noile standarde educaţionale se cere permanent reînnoit, schimbat, modificat cu scopul de a fi îmbunătăţit. Astfel, Curriculumul preşcolar în prezent suportă o modificare importantă, bazată pe simplificarea programului de pregătire a copiilor de şcoală. Important este completarea şi dezvoltarea conceptului de organizare a procesului de educaţie a copiilor în instituţiile preşcolare. Documentele elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Culturii este necesar de a fi popularizate printre utilizatorii de bază, educatorii şi managerii din IET din teritoriu. Şi acest rol de mesageri îl au formatorii, care aduc la cunoştinţă schimbările şi modificările propuse de minister. Aceste cadre didactice pregătite profesional promovează mentoratul ca proces de învăţare, în care se construieşte o relaţie, bazată pe ajutor reciproc şi creştere, concentrată pe acordarea de suport profesional şi emoţional.
În conformitate cu planul de activitate al Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport Drochia, în Centrul de mentorat nr.1 din Instituţia de educaţie timpurie nr.1 „Florile dalbe” or. Drochia la finele lunii ianuarie s-a desfăşurat seminarul instructiv-metodic pentru managerii şi educatorii IET din raion, pe dimensiunea proiectarea didactică. Participanţii au fost pregătiţi în domeniul formării aptitudinilor de şcolarizare. Formatoarele Ludmila Şmigon, metodistă la instituţia-gazdă, şi Ala Postovan, manageră, IET Ţarigrad, au explicat colegelor modificările Curriculumului preşcolar ce urmează a fi implementate din luna februarie în privinţa simplificării programului de pregătire a copiilor de şcoală. Acelaşi lucru formatorii urmează să-l facă în curând şi la IPLT „Ştefan cel Mare”, să informeze învăţătorii claselor primare despre documentele respective şi modificările Curriculumului preşcolar. Noul program pune mai multe sarcini în seama şi activitatea şcolii, eliberând copiii din IET de necesitatea de a studia în profunzime unele aspecte ale programului de studiu, trecând déjà aceste sarcini pe seama şcolii. În Curriculumul preşcolar survin schimbări importante şi modificări esenţiale, pe care trebuie să le cunoască, în primul rând, educatorii şi managerii grădiniţelor din IET. Instruirea lor prin Centrele de mentorat este o formă eficientă de şcolarizare, de sprijinire a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din grădiniţe.

Mariana DARII, manageră, IET nr. 1 Drochia

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Ansamblul folcloric „Busuioc”, în prim plan - Galina PAVALENCU

O nouă performanţă a artiştilor drochieni

Citeşte mai mult →