Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Cultura, Ştiinţă  >  Articol curent

Povara dulce a dascălului

Prin   /  28 februarie 2019  /  Nici un comentariu  /   19

Tinerețea nu e o perioadă oarecare din viața omului, ci este o stare de spirit.
În spatele fiecărui om, bogat sau sărac, celebru  sau fără „lauri”, se află un dascăl, care ne sculptează caracterul și sufletul. În deosebi, aceasta este o necesitate pentru tinerii specialiști care au nevoie de a fi îndrumați în munca anevoioasă, dar nobilă de învățător. Și această misiune de a călăuzi, de a descoperi personalități îi revine Vioricăi Lisnic, specialist principal, metodist la Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Drochia. Dânsa permanent își asumă responsabilitatea de a ghida cadrele debutante spre formarea competențelor, abilităților de a fi deschiși, receptivi la schimbare. O face prin organizarea de seminare,  mese rotunde, prin studierea experiențelor relevante.

Mariana MANEA

Mariana MANEA

Un exemplu elocvent în acest sens este seminarul  raional, teoretico-practic, desfăşurat la mijlocul lunii februarie în IP Gimnaziul  „Ion Creangă” din  s.Țarigrad, cu participarea cadrelor didactice debutante, treapta primară, din raionul Drochia. Subiectul pus în dezbatere a vizat „Studierea experienței profesionale relevante a învățătoarei Maria Cebanu, grad didactic II”.
Pentru început, Rodica Ojovan, directoarea gimnaziului, a făcut o incursiune în istoria instituției.
În cadrul seminarului cadrele didactice debutante au asistat la o oră publică și la o activitate extracurs „Grigore Vieru – Lacrima lui Eminescu”. Asistând la lecție, elevii clasei I-i au dat dovadă de abilități de citire și scriere corectă, demonstrând cunoștințe trainice în domeniul gramaticii. Atmosfera prietenoasă, caldă, lucrativă,  implicarea activă a elevilor pe tot parcursul orei a scos în evidență faptul că învăţătoarea Maria Cebanu are un stil de predare pozitiv, personalizat, ce motivează picii să fie receptivi la cerințele dascălului. Plus la toate s-a demonstrat că dânsa este ataşată de elevi şi colaborează cu aceştia, existând o bună relaţie profesor-elevi, acest fapt fiind oglindit şi de rezultatele bune și foarte bune obţinute de elevi, fiind, totodată, o dovadă a seriozităţi, a responsabilităţii şi dăruirii de care dă dovadă învăţătoarea în activitatea sa cotidiană.
Plină de emoție și semnificație a fost și activitatea extracurs, dedicată poetului Grigore Vieru, în care elevii au recitat, au cântat frumos despre mamă, Patrie, copilărie. Elevii au insistat pe adevărul, că poetul continuă să stea la straja sufletului acestui neam și ne unește prin opera sa luminată. Or, scrierile lui nu pot să te lase indiferent, mai ales, când versurile sunt rostite de copii cu sufletul inocent, neatins de viciile cotidianului.

52445503_330558667575677_7507977303016603648_n
În cadrul activităţii s-a accentuat încă o dată că învăţătoarea Maria Cebanu este și un bun regizor, un pedagog de vocație, înzestrată cu har divin, completat şi susţinut de hărnicie, generozitate, sensibilitate, responsabilitate și, nu în ultimul rând, râvnă spre perfecțiune, dragoste, pasiune în tot ce face. Iar energia şi ideile constructive vin să completeze cartea de vizită a dumneaei.
Deși ziua în care a avut loc seminarul a fost una posomorâtă de februarie, evenimentul desfăşurat la gimnaziul din Ţarigrad au transformat-o în una cu multă lumină de carte și căldură sufletească, venită din partea gazdelor, care ne-au dat adevărate lecții de viață tuturor participanţilor la acea frumoasă întrunire, demonstrându-ne, totodată, că povara dascălului este nu doar responsabilă, dar şi dulce.
Mariana MANEA,
învăţătoare, Gimnaziul
„Ion Creangă”, s. Ţarigrad

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Праздник для будущих первоклассников

Старт для первоклассников дан

Citeşte mai mult →