Relevanța educației determină eficacitatea învățământului

Sistemul educaţional din raionul Drochia are ca obiectiv implantarea valori morale şi culturale şi să schimbe atitudini, comportamente, mentalităţi. Relevanța educației determină eficacitatea sistemului de învățământ pentru ca copilul, tânărul să fie motivat să vină la școală și să se implice activ în formarea sa.

În centrul preocupărilor comunității pedagogice s-a plasat valorificarea ideilor educației de bază universal-valabile. În anul de studii 2018-2019 sistemul de învățământ a fost constituit din 78 instituţii de învăţământ general, în care sunt instruiți 10861 copiii, și 2 şcoli complementare cu 1260 copii.
Învățământul preşcolar – 43 instituții. Instituţionalizarea copiilor de 1-7 ani indică, că 1044 copii nu sunt cuprinşi cu grădiniţa. IET sunt asigurate cu cadre didactice, dintre care 97% -calificate.
Învăţământul primar cuprinde şcoli primare-grădiniţă. Completarea medie pe clasă este 19,64. În clasa I-a anul acesta au fost înmatriculaţi 713 elevi, repartizați în 37 clase.
Învăţământul gimnazial cuprinde gimnazii – 24/230 clase/4264 elevi, completarea medie pe clasă este de 18,53.
Învăţământul liceal: Total elevi – 709; total clase, pe profilurile existente – 37. Completarea medie pe clasă este 19,16. În anul de studii 2018-2019, Direcția Educație a reușit să realizeze mai multe acțiuni de monitorizare și evaluare a implementării politicilor educaționale: vizite de monitorizare, având stabilite diverse obiective: au fost propuse probe de evaluare; asigurată elaborarea materialelor tezelor semestriale și monitorizarea desfășurării lor; s-a asistat la ore; s-a colectat, verificat și procesat datele în aplicația SIME; s-au desfășurat olimpiadele școlare la disciplinele de studii; Gala Olimpicilor 2019; festivaluri, concursuri etc.
Un rol important în supravizarea implementării schimbărilor în sistemul educațio-nal și al calității educației sunt rezultatele școlare. La evaluarea finală națională în clasa a IV-a au participat 746 de elevi, 646 cu instruire în limba română, 100 elevi cu instruire în limba rusă. Pentru 19 elevi cu CES au fost elaborate teste în bază de curriculum modificat.
Sesiunea de examene 2018-2019 în gimnaziu a scos în evidență o promovabilitate de 98,71%. Din 745 absol-venți, au primit cerificate de studii gimnaziale 728 elevi.
Sesiunea de bacalaureat 2019 a fost organizată în 2 centre: IPLT „M. Eminescu” și IPLT „Ștefan cel Mare”. Au fost înscriși 246 candidați, au promovat examenele 218. Nota medie la examene este de 6,59.
Îmbucurător că în sesiunile din 2018 și 2019 în centrele de BAC din raion nu au fost înregistrate cazuri de derogări, fapt ce denotă redimensionarea conceptului examenului de BAC. Factorii existenți afectează nu doar rețeaua de clase în general, dar și admiterea în treapta liceală. Grație faptului că începând cu 2017 a fost acordat transport gratuit liceenilor din localitățile rurale, numărul celor admiși este în creștere: 2017 – 248, 2018 – 252 și în 2019 – 292.
Olimpiadele școlare sunt un indiciu al calității instruirii. În anul de studii  2018-2019, la etapa raională, în cadrul olimpiadelor școlare, au participat circa 600 elevi. De locuri premiante s-au învrednicit 364 copii.
La concursurile republicane, academic, cât și exstracurriculare elevii au demonstrat competitivitate, voință și, nu în ultimul rând, cunoștințe.
La capitolul performanțe menționăm: IP Liceul rus nr.3, director Valentina Melinte, IPLT „M.Eminescu”, (Sergiu Vrabie), IPLT „B.P.-Hasdeu”, (Iurie Melinte), IPLT Pelinia, (Galina Grumeza), IP Gimnaziul Țarigrad, (Ana Boghean), IP Gimnaziul Pelinia, (Ion Băbălău), IP Gimnaziul Cotova, (Aliona Irodoi), IP Gimnaziul Mândâc, (Ludmila Grigor), IP Gimnaziul Popeștii de Jos, (Tatiana Nicoară), IP Gimnaziul Nicoreni, (Natalia Mereniuc), IP Gimnaziul nr. 2 Drochia, (Lilia Bânzari).
În premieră, la Gala Laureaților 2019, pentru susţinerea elevilor dotaţi la nivelul învăţământului general în domeniile intelectual, artistic şi tehnico-aplicativ, sportiv au fost acordate 31 burse de merit – 14 pentru treapta gimnazială și 17 – pentru treapta de liceu. În total în anul de studii 2018-2019 întru susținerea elevilor și cadrelor didactice au fost oferite premii în sumă de 185 mii 676 de lei.
Consiliul raional, Direcția Educație creează și continuă să consolideze toate eforturile și structurile, cele mai avansate modalități pentru a promova elevii cu potențial sporit.
Silvia REȘETNIC,
specialist superior,
Direcția Educație Drochia
(În imagini secvențe de la
Conferința pedagogică)
Foto Nelly CIOBANU

Lasă un răspuns