Cultura uneşte oameni de diverse etnii

Cuvânt de incursiune în tematica evenimentului a avut Alexandru Bobeică, profesor de istorie, autor de cărţi, jurnalist, care s-a referit la importanţa convieţuirii paşnice a etniilor pe teritoriul raionului şi în localităţile rurale. „Dacă demonstrăm toleranţă faţă de persoanele de altă naţionalitate, care locuiesc în preajmă, dar care-şi păstrează obiceiurile şi tradiţiile lor, noi devenim mai puternici ca naţiunie”, a menţionat Alexandru Bobeică.

Mariana Ţentiu, directoarea Muzeului de istorie din s. Nicoreni, s-a îngrijit să organizeze şi a prezentat o expoziţie a lucrărilor în stil national. Evoluarea artistiştilor a fost deschisă de membrii Ansamblului folcloric „Voie bună, gospodari”, Casa de cultură din Nicoreni. Cristina Varguţa, conducătoarea artistică a ansamblului, împreună cu soţul ei, au prezentat costumul naţional tradiţional moldovenesc cu toate componentele lui, iar ansamblul a evoluat cu un buchet de melodii populare. La fel au procedat şi celelalte colective. Ana Ciornâi, conducătoarea artistică, cu Ansamblul „Graţie”, Maramonovca, au reprezentat poporul ucrainean, iar artiştii de la Casa de cultură din Pervomaiscoe, c/a Marina Oleinic – cel rus. Sub aplauze furtunoase au evoluat elevii de la Colegiul de Studii Integrate Drochia, directoare Angela Croitoru, cu un fragment teatralizat din cunoscuta Baladă „Meşterul Manole”. De admiraţia publicului prezent la evenimentul cultural s-a bucurat Bianca Recean, Mândâc, care, sub bagheta magică a Ninei Chilari, directoarea Casei de cultură Mândâc, şi susţinută de conducătorul artistic Mihai Chilari, a delectat auzul tuturor cu o voce catifelată şi impecabilă, de o tonalitate variată şi cu un diapazon deosebit de larg.
Toţi participanţii la evenimentul cultural, organizat de Direcţia cultură, turism, tineret şi sport Drochia, au primit, pe lângă aplauze şi aprecierea spectatorilor, diplome de menţiune.
Participanţii la sărbătoare au adus cu sine bucate tradiţionale, care au fost servite de toţi cei prezenţi.
Cu părere de rău, însă, la eveniment, au venit reprezentanţi doar a trei entităţi, a poporului român, a celui ucrainean şi rus, pe când drochienii sunt reprezentaţi de mai multe etnii, care, spre regret, nu au fost prezente. Mai mult ca atât, programul evenimentului includea o discuţie cu acelaşi generic „Cultura uneşte oamenii” la o masă rotundă cu participarea reprezentanţilor Agenţiei relaţiilor interetnice, a Asistenţei sociale, a Direcţiei educaţie, a Oficiului stării civile, IP, Administraţiei publice raionale, cât şi ai Comunităţii ruşilor şi ai ONG „Dromange”, a romilor. Dar, spre regretul şi nedumerirea celor prezenţi, nimeni din cei 12 invitaţi nu s-a prezentat şi, respectiv, discuţia la Masa rotundă nu a avut loc.
Obiectivul general al evenimentului a fost consolidarea relaţiilor interetnice, incluziunea socială a persoanelor de etnie romă, rusă, ucraineană prin prisma promovării tradiţiilor, obiceiurilor, meşteşugurilor populare, bucătăriei naţionale a etniilor. Ce a ţinut de partea artistică, obiectivul a fost atins.

Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns