Pedagogizarea părinților, o necesitate prioritară

Educaţia este o activitate în complex, ce se realizează printr-un șir de acţiuni exercitate în mod conştient, sistematic şi organizat în vederea transformării celui supus educării într-o personalitate activă şi creatoare.

Importanţa familiei în dezvoltarea şi educarea copilului este enormă
Importanţa familiei în dezvoltarea şi educarea copilului este enormă

Pe parcursul unei săptămâni în IP Gimnaziul Mândâc s-au desfășurat activități de pedagogizare organizate de cadrele didactice, ce s-a încheiat cu un seminar teoretico-practic cu CD, CDS, învățătorii și părinții claselor I-i și a II-a cu subiectul: „Particularități de vârstă ale școlarului mic și metode eficiente de îmbunătățire a proceselor psihice cognitive”.
În acest context m-am străduit să scot în evidenţă importanţa familiei în dezvoltarea și educarea copilului, dar și faptul, că părinții nu trebuie să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor materiale, dar și de exersarea funcţiei educative, ce duce la dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu copilul, înţelegerea comportamentului, cunoaşterea lui și a etapelor dezvoltării în timp, procesul de educaţie a copilului.
Părinții au fost familiarizați cu periodizarea de vârstă, criza de la 7 ani și implicarea directă a lor ca suport în adaptarea școlară a micuților din clasa I-i, procesele de cunoaștere, învățare și cele mai importante achiziții ale cititului și scrisului, care sunt particularitățile dezvoltării copiilor de 7 – 8 ani și exercițiile ce influențează caracteristicile de îndemânare, care, la rândul lor, duc la o dezvoltare mai rapidă a creierului. Am tins să explic importanța exercițiilor de dezvoltare fizică generală, a motricității grosiere și fine pentru dezvoltarea abilităților de scris-citit, orientarea în timp și spațiu, dar și evaluarea mărimii care pentru această vârstă este destul de deficitară pentru că ei o supraapreciază.
Au fost explicate minuțios cât de importante sunt simțurile copiilor la nivel de analizatori, receptori și creier fără de care nu se realizează percepția, atenția, gândirea și imaginația copilului. De asemenea am propus diverse soluții pentru eficientizarea atenției, nivelul de concentrare, comutare și distribuție, exerciții de antrenare a memoriei, dezvoltării gândirii, limbajului, a imaginației și creativității școlarilor mici.
Procesul de colaborare va conduce la un șir de beneficii pentru părinți: ei își vor ajuta mai bine copiii, își vor forma o imagine reală despre potențialul copilului lor, o viziune despre procesul de educație de la școală, vor stabili relații mai strânse cu copiii, vor lua decizii eficiente în educația copiilor etc. Totodată, informațiile oferite de către părinți vor acorda învățătorului posibilitatea de a cunoaște mai bine fiecare copil în parte.
În concluzie pot afirma cu certitudine, că pedagogizarea părinților prin astfel de forme de lucru moderne joacă un rol foarte important și are un impact pozitiv asupra creșterii și educației copiilor.

Viorica ȚÂLEA, psiholog,
Serviciul de Asistență Psihopedagogică

Lasă un răspuns