Băştinaşii din Ochiul Alb urzesc idei de noi proiecte

Proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” a apărut în rezultatul necesității de a aborda eficient problemele legate de migrație, crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, crearea de locuri de muncă. Acestea sunt şi principalele priorități ale Guvernului RM pentru următorii patru ani.

În conformitate cu aceste priorități, inițiativa propusă urmărește să sprijine în continuare procesele de dezvoltare ale țării, valorificând, de asemenea, cele mai bune practici și lecțiile învățate în acest domeniu. Proiectul Național a luat naştere în 2015, acum este la a doua etapă de dezvoltare.

Unul din obiectivele lui este implicarea membrilor comunității, inclusiv, a migranților, în procesul de dezvoltare locală. Activitățile proiectului sunt concentrate pe cooperarea îndeaproape cu autoritățile publice, alți actori locali și migranți pentru implementarea eficientă a inițiativelor de dezvoltare locală ce vizează îmbunătățirea serviciilor locale și oferirea de oportunități generatoare de venituri la nivel local.

În acest sens, anul trecut au fost acceptate proiecte de dezvoltare locală în comunităţile, care demarase deja colaborarea bilaterală cu diaspora, și care au înaintat propuneri şi idei de proiecte pentru a crea noi locuri de muncă şi a da posibilitate localnicilor să se stabilească acasă, împreună cu familiile lor. Având un loc de muncă și un salariu stabil, evident, că omul nu va pleca peste hotarele țării.

Unul din aceste proiecte a fost şi “Covorul – zestre neuitată, la nepoţi dată”, realizat cu succes de Asociaţia băştinaşilor din s. Ochiul Alb, manager de proiect Petru Ababei.

Perioada de implementare a fost 1 august 2019 – 31 ianuarie 2020. În aceste cinci luni beneficiarii proiectului, susţinuţi de administraţia publică locală, în frunte cu primarul Arcadie Juc, au însuşit un curs practic la ţesutul covoarelor tradiţionale moldoveneşti.

Pentru început au prins inițiativa 4 maturi. Deși proiectul includea și 4 copii, interesul a crescut și la orele de însușire a procesului de țesut covoare a venit un grup mai mare de copii foarte curioși, devenind și ei beneficiari.

Au urmat mai multe etape de pregătire. Petru Ababei a fost responsabil de toate componentele proiectului: de la scrierea lui, detalizarea pe etape, confecţionarea stativelor, achiziţionarea de materiale, identificarea persoanelor beneficiare, totalizarea  etc.  Acum, la finele lucrărilor de confecționare, au fost făcute totalurile muncii şi dat startul la “tăierea urzelii”.

La inaugurare, sau, mai bine zis, la “tăiatul urzelii” a celor două covoare finisate, unul rezultatul muncii maturilor, iar al doilea – al celor 10 copii – a fost prezentă multă lume: doi primari, fostul Tudor Şonţu, actualul Arcadie Juc, secretara Consiliului sătesc Liuba Babin, consilieri, beneficiari, părinţi, oaspeţi, susţinători, parteneri şi curioşi să admire o adevărată lucrare de artă. În luările de cuvânt vorbitorii au menţionat  acest pas atât de util din două puncte de vedere: reanimarea şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor tradiţionale ale poporului, dar şi asigurarea la baştină cu o ocupaţie pe cât de sigură, pe atât de interesantă. Iar în consecinţă – şi cu noi locuri de muncă, cu noi meserii. Respectiv, munca tuturor a fost luată în seamă: beneficiarii au primit Certificate, ce confirmă  faptul însuşirii cursului de instruire la ţesutul covoarelor tradiţionale moldoveneşti, alţii – Diplome de gratitudine pentru participare şi implicare activă în implementarea proiectului “Covorul – zestre neuitată, la nepoţi dată”.

Proiectul s-a încheiat cu succes. Dar băştinaşii din partea locului, în frunte cu Petru Ababei, urzesc deja alte idei de proiecte noi, ce le-ar permite să-şi dezvolte afaceri aici, acasă, fără a-şi lăsa familiile şi a pleca peste hotare. I-am văzut încântaţi, bucuroşi de prima realizare, dar deja discutând activ între ei ce ar putea urma. Dorinţă se fie, că restul cu timpul se realizează.

Valentina CEBOTARI

 

Lasă un răspuns