Învăţăm a ne implica în procesul decizional

IP Liceul Teoretic „B.P.-Hasdeu” a fost selectat pentru implementarea proiectului „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”.

Proiectul este iniţiat de Fundația Soros-Moldova împreună cu organizațiile-partenere: Centrul CONTACT din Cahul și Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca, cu suportul financiar al Fondului Youth Exchange și al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă.
Noi, elevii liceului, suntem interesați de a ne implica în procesul decizional prin intermediul Consiliului elevilor, care să fie nu doar formal, ci funcțional și eficient, capabil să reprezinte interesele tuturor elevilor și să contribuie la creșterea calității procesului educațional.
Activitățile proiectului vor fi desfășurate în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2020.

Prin acest proiect suntem motivați pentru a învăța:
* Să ne autocunoaștem și să ne cunoaștem mai bine semenii/colegii;
* Să ne dezvoltăm și să îmbunătățim abilitățile de lider;
* Să identificăm nevoile/problemele tinerilor din instituție/localitatea din care facem parte;
* Să propunem/determinăm soluții pentru nevoile/problemele identificate;
* Să pledăm pentru soluționarea problemelor și căutarea de soluții eficiente;
* Să cooperăm în echipă și să acționăm concertat în atingerea obiectivelor trasate.
Suntem mândri că, prin activitatea noastră se vor disemina practicile bune din liceul nostru, care va beneficia din partea organizatorilor și sponsorilor de:
¤ Activități de dezvoltare a abilităților de lider la elevi;
¤ Sprijin în desfășurarea procesului participativ de elaborare a propriului Regulament de creare și activitate al Consiliului elevilor;
¤ Asistență în constituirea nemijlocită a Consiliului elevilor în baza principiilor democratice;
¤ Consultanță în elaborarea planului anual de activitate al Consiliului elevilor;
¤ Consolidarea capaci-tății Consiliului elevilor în calitate de partener al adminis-trației instituției, părinților și autorităților locale;
¤ Participare la evenimente regionale și naționale dedicate domeniului de interes al tinerilor.
Astfel, avem toată siguranţa, că prin implementarea acestui proiect vom acumula nu doar noi cunoştinţe şi abilităţi, dar şi o bună pregătire de viaţă şi de implicare în procesul ei decizional.

Teodora GUŢU,
preşedinta Consiliului elevilor

Lasă un răspuns