Proces educaţional eficient

Cu cea mai mare dragoste pentru elevi şi deschidere spre cooperare, profesorii liceului nostru s-au implicat într-un seminar de formare/informare cu privire la „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”.

Discipolii instituţiei sunt ghidați de coordonatorii proiectului – Serghei Lâsenco, Sergiu Cibotaru şi Carolina Ursachi.
În cadrul dezbaterilor profesorii au constatat, că parteneriatul cu elevii este pivotul desfăşurării unui proces educațional eficient.
Dialogul constructiv va continua, profesorii fiind interesați de funcționalitatea Consiliului elevilor în vederea creşterii calității procesului educațional.

Iurie MELINTE, director, „B.P.-Hasdeu”

Lasă un răspuns