Omul care nu-şi cunoaşte trecutul, nu are viitor

Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Drochia și Muzeul raional de Istorie, Etnografie și Artă, lansează un apel către toți oamenii de bună credință, care-și iubesc baștina și sfintele valori ale acestui Neam!

Deschiderea oficială a Muzeului raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Drochia, care s-a desfășurat de Ziua Internațională a Muzeelor, în anul 2019, a fost un eveniment de o importanță notorie pentru întregul raion, deoarece mai bine de două decenii, atât locuitorii raionului Drochia, cât și turiștii din țară, dar și străini, nu au putut beneficia de serviciile muzeului raional, deoarece nu dispunea de spațiu pentru amplasare.
Acum, însă, în condițiile generate de epidemie, în legătură cu situația epidemiologică din țară vizitele sunt interzise. Reparația cosmetică a spațiilor de la parter și nivelul 2 a fost binevenită, căci grație renovării muzeului, a fost posibilă amplasarea unei expoziții de sculptură în piatră, expoziției de pictură, a celor două săli etnografice, a sălii de istorie și, desigur, a tradiționalei Case Mari, cu cele mai vechi articole de vestimentație, covoare vechi moldovenești, icoane și alte obiecte de o valoare incontestabilă.
În prezent Muzeul raional Drochia necesită o reparație capitală a acoperișului și lucrări de finisare a spațiului, predestinat pentru Galeria de Artă și Sala pentru conferințe, pentru a crea cele mai bune condiții și o atmosferă plăcută pentru vizitatori. Amenajarea terenului aferent din preajma muzeului ar atrage mai mulți vizitatori (maturi, bătrâni, copii), ce ar contribui la întregirea imaginii unui obiectiv turistic important pentru patrimoniul cultural al raionului. Doar cu forțe comune vom putea contribui la cearea unui centru turistic important, care trebuie să devină și cartea de vizită a localității.
Pentru toți oamenii de bună credință, orășeni și locuitori ai raionului, venim cu rugămintea de a contribui financiar, alocând în contul trezorerial al Muzeului raional Drochia (deschis prin Decizia nr.2/6 din 22 mai 2020) pentru acumularea mijloacelor financiare de la întreprinderi, organizații, asociații, cât și de la persoane fizice, în vederea unei bune activități a Muzeului raional de Istorie, Etnografie și Artă, care este menit să ofere servicii de calitate comunității. Să valorificăm, să păstrăm și să promovăm valorile autentice ale patrimoniului nostru cultural, ce păstrează vechile tradiții din străbuni.
Contul, pe care puteți oferi donații este:
Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Drochia c/f 1008601000961, IBAN MD88TRPDBE144114A09692AC TREZMD2X
Vă mulțumim anticipat! Lansând acest apel de sensibilizare a comunității, Vă îndemnăm să fim solidari în nobila misiune de a face o faptă bună pentru viitorul comunității, pentru promovarea unui obiectiv turistic important pentru fiecare din noi și urmașii noștri!

Dumitru POSTOVANU,
director, Muzeul de Istorie,
Etnografie şi Artă, Drochia

Clădirea Muzeului raional de Istorie, Etnografie şi Artă
Clădirea Muzeului raional de Istorie, Etnografie şi Artă

Lasă un răspuns