„Şcolile se redeschid de la 1 septembrie, orice ar fi”

Anunţul a fost făcut de Igor Şarov, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, care a precizat, că elevii nu vor sta cu măşti şi mănuşi la ore, în schimb vor fi obligaţi să respecte distanţa socială. Desigur, până la 1 septembrie mai este puţin timp pentru pregătiri. Ministerul a decis elaborarea mai multor soluţii, ce vor concepe reorganizarea spaţiilor întru păstrarea distanţei sociale şi a regulilor de igienizare.

După câte a fost dat de înţeles, va fi un altfel de 1 septembrie, nu unul obişnuit şi tradiţional, ca anii precedenţi. Ministerul Educaţiei propune 7 modele de soluţii, ce permit instituţiilor de învăţământ să decidă individual cum îşi vor organiza activitatea în anul de studii 2020-2021. Cu această întrebare ne-am adresat la Direcţia Educaţie Drochia pentru a elucida problema şcolarizării, una dintre cele mai actuale de pe ordinea de zi.
Ala STELMAN, şefă-adjunctă:
– Ministerul ne-a propus 7 soluţii, însă fiecare manager a analizat posibilităţile şi caracteristicile instituţiei pe care o conduce, a ţinut sfat cu membrii corpului didactic, cu părinţii, au analizat împreună toate aspectele şi, la final, au ales soluţia cea mai potrivită pentru instituţia respectivă. Astfel, după datele preliminare, peste 80% din instituţii au preferat modelul nr. 1, ce prevede prezenţa fizică a tuturor elevilor la ore şi se referă la şcolile cu maximum 300 de elevi.
O altă parte din instituţii a acceptat modelul nr. 7, ce presupune o organizare combinată a studiilor. Acest model a fost ales de IPLT „Mihai Eminescu”, IPLT „B.P.Hasdeu”, IP Liceul Pelinia, gimnaziile Nicoreni, Șuri etc. După ce administraţiile și-au analizat posibilităţile, modelele propuse, au discutat în colectiv, apoi cu părinţii, ele au decis ce metode optime să selecteze, reieşind din numărul de copii, de spaţiul existent, de posibilităţile de a organiza procesul conform cerințelor actuale.
De exemplu, IPLT „Mihai Eminescu” a decis, ca de la 1 septembrie, învăţământul primar să fie organizat în două schimburi, cel gimnazial – on-line şi fizic, cel liceal – în regim fizic cu prezenţa elevilor la ore. IPLT „B.P.Hasdeu” va aplica prezenţa fizică şi on-line.
Dar, trebuie de ţinut cont de un lucru important: Ministerul Educaţiei recomandă prezenţa fizică obligatorie a elevilor la ore în clasele primare, clasa a V-a şi în clasele absolvente, a IX-a şi a XII-a.
Fiecare instituţie de învăţământ îşi elaborează propriul plan de activitate, desigur, ţinând cont de recomandările ministerului şi a Comisiei Naţionale extraordinare de sănătate publică. Vor fi puse în capul mesei regulamentele şi recomandările referitoare la respectarea regulilor igienice şi a măsurilor de protecţie împotriva virusului COVID-19. Se vor implementa măsuri complexe de educaţie, de informaţie şi administrare a măsurilor, ce trebuie să devină o normă în conduita şcolară şi a fiecărei persoane în parte. Astfel, fiecare instituţie se va asigura cu termometre, dozatoare pentru instituţie şi pentru fiecare clasă sau cabinet, la fiecare recreaţie se va efectua dezinfectarea încăperilor. Însă, pentru o eficienţă mai mare, va fi nevoie permanent de lucrat în plan informativ atât cu elevii, cât şi cu părinţii. Adică se va extinde şi aprofunda procesul de pedagogizare a părinţilor cu efect de răsfrângere a cunoştinţelor şi regulilor noi de comportament asupra copiilor.
Din cauza virusului COVID-19 procesul de învățământ a fost dat peste cap în acest an, aşa că urmează etape importante de refacere a programului general de studii, ce va include nu doar aspecte, ci şi reguli noi de conduită atât la ore, cât şi între colegi. Orarul în instituțiile de învățământ va fi revizuit, se propune să fie micșorată durata orelor, numărul copiilor în clase. Important este, ca să fie asigurată distanța fizică de 1,5 metri între copii, adică câte unul în bancă într-un spațiu ce asigură această prevedere. Toate instituțiile de învățământ adaptează săli suplimentare pentru a asigura distanța socială, procură materialul dezinfectant necesar, finisează toate etapele de pregătire către noul an de studii.
Acestea sunt recomandările ministerului, dar încă nimic nu este bătut în cuie, tot procesul de organizare depinde de foarte mulţi factori. Asteptăm de la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării un ghid pentru toată ţara, în care va fi reglementat întreg procesul de instruire şi educaţie. Dar altfel ca până acum.
Igor Şarov, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, a specificat, că pentru grădiniţe nu este stabilit un program determinat, „acestea ar putea să se redeschidă doar atunci, când se va încheia starea de urgenţă în sănătate publică”.
Tatiana TACU, specialistă, educație timpurie, Direcția Educație, Drochia:
– Cu toate acestea, noi, în prealabil, ne pregătim de redeschidere către 1 septembrie 2020, fapt, ce, cu siguranţă, depinde de foarte mulţi factori. Dar APL cu ANSA şi Direcţia Educaţie va studia toate aspectele şi posibilităţile înainte de a da start procesului instructiv-educativ în instituţiile de educaţie timpurie. Cu toate acestea, noi am demarat procesul de pregătire, reformare, remodelare, restructurizare. Astfel, se ştie clar, că vor fi admişi doar copiii cu vârsta între 4 şi 7 ani. Se lucrează la un orar fix de primire şi eliberare a copiilor, dar diferenţiat, ca să nu se îmbulzească toți odată. Programul mai prevede grupe a câte 12 copii la doi educatori, igienizarea – din 3 în 3 ore, regimul – de 7-9 ore.
De termometrizare vor fi responsabile asistentele medicale şi educatoarele. De fapt, anul acesta, în spectrul lor de obligaţiuni vor intra compartimente, reguli şi programe noi, neîntâlnite anterior.
Acum are loc primirea documentelor de la părinţi pentru selectarea copiilor, ce vor fi admişi în anul nou de încadrare. Din motivul, că grupele de copii nu trebuie să fie mai mari de 10-12 copii, prioritate vor avea acei părinţi, care ambii sunt angajaţi oficial, apoi familiile monoparentale, cele vulnerabile şi familiile unde este angajat doar un membru. Acum părinţii adună pachetul de acte confirmative necesare.
Raisa TOMAC, directoare, grădinița nr. 5 „Scufița Roșie”:
– Suntem în deplină pregătire către noul an de studii 2020-2021. Atât că anul curent avem alte priorități, totul fiind subordonat situației epidemiologice din țară. Nu-i cum vrem sau cum planificăm, dar cum ne dictează realitatea. Suntem pe ultima sută de metri cu reparația capitală a bucătăriei. Cum finisăm ultimele detalii, așteptăm inspecția de la Centrul de Sănătate Publică ca să ne prezinte concluziile. Dar și până atunci cunoaștem, că pentru un copil sunt necesari 4 metri de spațiu, că numărul de copii va fi redus, cel al educatorilor – mărit, inițial vom primi doar copii de vârsta 4-7 ani. Ulterior, dacă totul va decurge normal și va fi în ordine, vor fi admiși și cei mai mici, de 3-4 ani, apoi cei de creșă. Mai cunoaștem, că trebuie să dispunem de o cantitate suficientă de dezinfectanți, atât pentru terenuri, săli, coridoare, cât și pentru grupe, copii și personal. Primăria se îngrijește de necesitățile noastre și procură tot materialul de protecție și de igienizare necesar, așa că nu o să ducem lipsă de nimic. Concomitent, lucrăm în plan informațional și cu personalul. Adică, ne pregătim minuțios și facem tot posibilul ca să îndeplinim cu strictețe prevederile Regulamentului special de redeschidere a instituțiilor de educație timpurie.
Ilenuța Popovici–MEȘOC, părinte:
– Educatoarea ne-a anunțat, că de la 1 septembrie poate va fi posibilă redeschiderea grădinițelor. Dar în anumite condiții: din 25 de copii înscriși până acum doar 12 vor fi admiși. Prioritate vor avea copiii, ai căror părinți (ambii) sunt angajați oficial în câmpul muncii, apoi copiii din familiile monoparentale și în al treilea rând – cei, ai căror 1 părinte activează legal în țară, iar al doilea este plecat peste hotare sau nu este oficial angajat. Noi ne încadrăm în grupul al treilea. Acum, iată, cu fetița de mână, suntem în proces de colectare a actelor confirmative: certificat de la locul meu de muncă, certificat despre starea actuală a sănătății copilului și certificat cu privire la vaccinurile administrate. Actele le adunăm, dar dacă vom fi admiși încă rămâne de văzut, depinde de numărul de copii.

A înregistrat
Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns