Comunitatea se implică în soluționarea problemelor locale

Comunitatea se implică în soluționarea problemelor locale

– Doamnă Aurica Morcov, ce evenimente de mare valoare „au dat” peste Biblioteca din satul Cotova în ultimile luni?

– Asociatia obștească „Ilenuţa”, președinta căreia sunt chiar eu, subsemnata, în cooperare cu Asociaţia Europeană pentru Dezvoltare Locală ALDA, coordonator de proiect Victor Cotruţă,  prin intermediul programului European AGREED, a beneficiat de un proiect „Comuna Cotova – demers pentru o bună guvernare şi transparenţă decizională”.

– Scopul proiectului?

– Acest proiect îşi propune consolidarea capacităţii autorităţilor locale din comuna Cotova întru a efectua o guvernare transparentă şi participativă şi are drept scop sporirea gradului de cooperare dintre sectorul asociativ și administrația publică locală din comuna Cotova în procesul de promovare a democrației participative.

– Ce obiective presupune acest proiect?

–  Prin intermediul implementării acestui proiect am planificăt să realizăm mai multe obiective: conștientizarea cetățenilor privind calitatea prestării serviciilor APL și a soluționării problemelor locale, consolidarea capacităților APL și OSC din Cotova pentru o buna guvernare – transparentă și participativă, sporirea nivelului de implicare a AO „Ilenuța” în dezvoltarea strategică a comunității.

– Când a demarat proiectul?

– La începutul lunii iulie și va dura până la finele anului curent.

– Ați reușit deja să purcedeți la implementarea unor activități, prevăzute în proiect?

– De la bun început, în cadrul proiectului, am renovat şi am amenajat o Sălă de lectură pentru Biblioteca publică Cotova, am editat două panouri informative: unul pentru CC Cotova şi unul pentru promovarea activităţii Bibliotecii publice din sat. Pentru evenimentul de deschidere am elaborat 500 de pliante informaţionale, ele fiind distribuite localnicilor. Iar pentru tinerii voluntari ai bibliotecii au fost confecţionate 10 maiouri cu logoul  ALDA şi inscripţia „Participare cetăţenească în dezvoltarea comunităţii”.

– Acum, recent, ce eveniment referitor la proiect s-a desfășurat în biblioteca comunală?

– Am  organizat evenimentul de lansare şi primul seminar din şirul de activităţi, ce sunt planificate în cadrul implementării proiectului. Ne-au susținut și ne-au ajutat Consiliul comunal,  primaria Cotova, Biblioteca publică sătească, Direcţia Cultură Drochia, în frunte cu Cristina Țurcanu.

– Primarul comunei este interesat de un astfel de proiect în localitate?

– Ion Berladean, primarul comunei Cotova, ne-a susținut la îndeplinirea lucrului de renovare a bibliotecii în termen, fiind cheltuiţi din bugetul local 10 mii lei. Iar la ședința de odinioară a subliniat faptul, că este nevoie de conlucrare în cadrul şedinţelor de instruire a localnicilor cu referire la buna guvernare şi transparenţa decizională, fiind necesară implementarea cunoştinţelor în practică, studierea cadrului legal de participare cetăţenească la şedinţele consiliului şi a dezvoltării localităţii.

– Cum credeți, doamnă Aurica, implementarea acestui proiect va schimba viața cetățenilor din comună?

– Noi sperăm. Acest scop și urmărim. Subiectele abordate la sedinţele de instruire, credem, că vor fi de mare folos participanţilor, iar rezultatele implementării acestui proiect vor servi la imbunătăţirea serviciilor publice la nivel local. Localnicii vor constientiza necesitatea îmbunătăţirii calitaţii serviciilor prestate de APL, a soluționării problemelor locale de comun acord şi implicării tot mai active în viaţa publică din localitate.

– În afară de seminare de instruire ce alte activități mai planificați?

– În perioada de implementare a proiectului este preconizată editarea unui Buletin informational al Consiliului comunal Cotova şi elaborarea Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii publice Cotova, doi piloni foarte necesari în activitatea comună, chiar prioritari, am zice.

– Ce așteptări aveți de la acest proiect important pentru cetățenii comunei?

– Idea, la care s-a ajuns, este că implementarea proiectelor locale, ca elemente de creştere a transparenţei la nivel local, este un mecanism necesar de a contribui la procesul de consolidare a capacităților APL și a sectorului asociativ din Cotova pentru o buna guvernare – transparentă și participativă. Pentru că buna guvernare se referă la întregul proces de administrare la nivel local.

A dialogat Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns