Cât să mai așteptăm?

O vorbă din bătrâni spune: „E foarte frumos, când avem pentru ce și cui mulțumi”. Aceste cuvinte acum sunt des auzite în colectivul pedagogic al grădiniței „Guguță” din satul Gribova, raionul Drochia. Ele sunt rostite în adresa Sindicatului educației și Științei din raion, care, la cerințele noastre insistente, s-a implicat în soluționarea corectă a acordării premiilor pentru anul 2018 educatorilor instituției.

Conform art. 28 al Legii nr. 270 privind sistemul unic de salarizare în sistemul bugetar din 23 noiembrie 2018, Hătărârii Guvernului RM nr. 180 de la 11 martie 2013, cât și explicațiilor Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 09/1552 din 26 august 2014, aceste premii, pentru 5 luni (din iulie 2018 până la 1 decembrie 2018, când a intrat în vigoare Legea nr. 270) trebuiau achitate în luna august 2019. Dar au trecut luni de zile până ne-a fost acordat. Însă și atunci cu grave încălcări. La decizia abuzivă a consilierilor locali cu nr. 6/4 din 11.09.2019, fiecare lucrător a fost lipsit de 20-50 la sută din premiu. Noi am considerat neachitarea completă a premiilor drept una samovolnică, căci s-au încălcat grosolan punctele 14 și 15 ale Regulamentului privind modul de calculare și plată a premiului anual, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 180 din 11 martie 2013.

La cererea noastră, Dumitru Eni, președintele Consiliului raional Drochia a FSEȘ, s-a adresat Larisei Celac, reprezentantul Guvernului  RM în teritoriu. În rezultatul controlului obligatoriu de legalitate, Oficiul teritorial Soroca a constatat, că decizia primăriei Gribova nr. 6/4 din 11 septembrie 2019 este ilegală și a cerut abrogarea ei. Tot reprezentantul Guvernului RM ne-a mai informat, că „Din comunicarea verbală a Olgăi Rusu, secretara Consiliului sătesc Gribova: notificarea Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat urmează a fi examinată la ședința Consiliului local, ce va avea loc la 18 decembrie 2019”.

Deoarece ședințele Consiliului sătesc sunt deschise, am dorit și noi să asistăm. Dar ședința a fost „amânată” pentru o altă dată, după 20 decembrie acelaș ani. Apoi a mai fost o „amânare” pentru ianuarie 2020. Când a avut loc de facto ședința respectivă, angajații nu cunosc. Este cert un lucru: pe hârtie este indicată data de 18 decembrie 2019?!

Dacă decizia a fost abrogată la 18 decembrie, înseamnă că premiul trebuia rectificat şi acordat urgent, până la finele anului bugetar. Dar nu a fost să fie. Rectificarea şi acordarea sumelor datorate nouă nu s-a efectuat nici până azi.

Consilierii locali au negat pct. 14 al Regulamentului privind modul de calculare şi plată a premiului anual, ce stipulează, că „mărimea concretă a premiului anual, pentru fiecare salariat, se fixează în actul administrativ (ordin, dispoziţie) al conducătorului instituţiei bugetare...”. Autoritatea publică nu hotărăşte mărimea premiului, nici neacordarea lui pentru angajaţii grădiniţei. O poate face doar pentru acei salariaţi pe care i-a angajat singură. Dar grădiniţa îşi are angajatorul său, ştampila sa. Punctul 15 al aceluiaşi regulament spune franc: „Conducătorul unităţii bugetare…, după consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor, dispune de dreptul de a majora…, de a reduce sau de a anula premiul pentru salariaţii care, pe parcursul anului, au desfăşurat o activitate profesională ineficientă… sau au comis încălcări pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.” În această perioadă, dar şi pentru întreg anul 2018, nimeni din colectivul grădiniţei nu a fost sancţionat

Consilierii vorbesc despre unele controale efectuate în septembrie 2019, aproape cu un an mai târziu decât perioada de referinţă, iulie-noiembrie 2018. Dar dacă au fost careva încălcări, măsurile trebuiau luate la timp

Ne învaţă bine Constantin Negruzzi într-o „Scrisoare”: „Bate fierul cât e cald şi fă lucrul la vremea lui, că pentru un Be-he-he! vei prăpădi şi pe Mi-ho-ho!”.

Când am văzut noi că chiar şi decizia reprezentantului Guvernului RM în teritoriu se ignorează într-un fel, ne-am adresat din nou la sindicatul de ramură. Astfel, că în urma consultărilor întreţinute cu reprezentantul Guvernului RM în teritoriu a decis a implica în soluţionarea problemei cu premiul nostru Inspecţia Teritorială de Muncă Drochia. Aureliu Busuioc, șeful inspecţiei respective, prin scrisoarea cu nr. 138 de la 11 august, curent, ne-a comunicat că „În adresa administraţiei primăriei satului Gribova au fost înaintate prescripţii cu privire la alocarea mijloacelor financiare IP „Guguţă” în vederea achitării restanţelor pentru premiul neplătit.

Primind acest răspuns promiţător, sinceri fiind, ne-am bucurat. Gheaţa parcă a început a se topi, datorită insistenţelor noastre şi ale CR Drochia al FSEŞ.

Un lucru, însă, nu ne este cunoscut: când diriguitorii primăriei satului Gribova vor îndeplini prescripţiile Inspecţiei Teritoriale de Muncă, căci au trecut aproape două luni de la momentul înaintării lor?

În loc să-şi ceară scuze că ne-au tratat necuviincios, ne-au lipsit neîntemeiat de premiile cuvenite, acum tergiversează îndeplinirea prescripţiilor Inspecţiei Muncii.

Acum ne întrebăm: cât să mai aşteptăm? Până la… paştele cailor? Sau poate ar fi cu cale să ne adresăm în instanţele judiciare?

Lidia ZAHARCO, Angela GROZAVU, Angela GRIGORAŞ, Zinaida ANTON, Rodica RUSU, Sergiu MAZUR, Lilia RUSU, Elena PUŞCAŞ, angajate la IP „Guguţă”, s. Gribova

Снимок экрана (67)

Lasă un răspuns