Tinerii sunt viitorul, iar viitorul este condus prin educaţie

În această toamnă, la propunerea primăriei oraşului Drochia, a fost iniţiat un  concurs cu genericul „Bursa Orășenească”. Recent au fost făcute şi totalurile concursului.

Reieşind din considerentul, că cea mai informată persoană la acest capitol este Nina Cereteu, primarul oraşului, căreia, de altfel, îi şi aparţine ideea organizării concursului în cauză, am rugat-o să ne dea mai multe date la temă, informaţii ce le-am ajustat în interviul ce urmează.

– Doamnă primar, drochienii s-au convins deja, că Dumneavoastră, prin diferite moduri, insistaţi să  mobilizaţi tinerii orăşeni, să-i atrageţi în diverse activităţi, să-i motivaţi să persevereze… şi altele de felul acestora – toate menite să învioreze această categorie a populaţiei drochiene, să-i facă a se implica în viaţă, în general, şi în actualitatea urbei, în  special. Iniţierea concursului „Bursa Orăşenească”  pentru anul de studii 2020-2021 ţine de aceeaşi tactică?

– Este adevărat, totdeauna mi-am dorit ca această categorie a orăşenilor să se implice în actualitatea urbană. Şi nu doar pentru faptul banal, că viitorul le aparţine, ci deoarece anume ei, tinerii, ştiu mai bine ce-şi doresc pentru sine, pentru viaţa lor, care sunt activităţile în care vor să se implice, cum vor să-şi modeleze petrecerea timpului liber, cum îşi văd prezenţa în cotidianul baştinii.

Astfel, că scopul şi obiectivele concursului „Bursa Orăşenească” sunt aprecierea meritelor şi succeselor tinerilor drochieni, stimularea şi încurajarea lor în procesul de obţinere a cunoştinţelor temeinice pentru atingerea unui înalt nivel profesionist şi, nu în ultimul rând, susţinerea materială a tinerilor dotaţi din orașul Drochia.

– Concursul a captat interesul tinerilor din oraş?

–  Mai întâi vreau să menţionez, că concursul presupune acordarea a patru categorii de burse orășenești: în învățământ, sport, pictură și muzică. Pe parcursul perioadei indicate în regulament, au fost depuse opt dosare la categoria „Învățământ”, cinci – la categoria „Muzică”, şase – la „Sport” și şapte dosare la categoria „Pictură”. Pentru fiecare categorie au fost stipulate câte trei grade de apreciere.

– Bursele au şi o expresie financiară, desigur.

– Dar cum altfel? Conform regulamentului, gradul I valorează 500 lei; gradul II – 400 lei şi gradul III – 300 lei.

– Cine poate beneficia de „Bursa Orăşenească” şi care sunt condiţiile de înscriere în concurs?

– La concursul pentru obţinerea bursei orășenești pot participa tinerii din clasele a X-XII-ea, cu rezultate deosebite în diferite domenii. Aici am în vedere elevii liceelor teoretice, şcolii profesionale, colegiului, instituţii de învăţământ din teritoriul oraşului, care au reuşita academică de la 9,00 puncte pentru anul precedent de studii, septembrie-mai.

Candidaţii pentru obţinerea bursei orășenești cu performanţe în sport şi cultură pot fi persoane cu vârsta între 10-25 ani.

– Şi condiţiile de înscriere…

– Dreptul de a-şi propune candidaţii pentru participarea la concursul întru obţinerea bursei orășeneşti îl au consiliile administrative ale instituţiilor, în cadrul cărora îşi fac studiile tânerii candidați. Participanţii la concurs depun un set de acte, între care şi confirmarea rezultatelor obţinute, gen, foaia-matricolă pentru anul precedent de studii, diplomele ş.a.

Setul de acte necesare, însoţit de scrisoarea de referinţă a instituţiei corespunzătoare, trebuie să reflecte activitatea candidatului pentru perioada din 01 septembrie al anului precedent şi 01 septembrie anul curent.

– Numărul burselor va fi acelaşi în fiecare an?

– În cazuri excepționale, la propunerea comisiilor consultative de specialitate și decizia Consiliului orășenesc Drochia, numărul acestor burse poate fi mărit, dar nu mai mult de o bursă. Precum şi, de asemenea, în cazuri excepţionale, Consiliul orășenesc Drochia are dreptul de a revoca bursa orășenească.

– Ştiu că, de curând, membrii Comisiei de lucru dispusă pentru examinarea actelor prezentate de candidaţii la „Bursa Orăşenească” au întocmit lista nominală şi V-au prezentat-o pentru aprobare.

– Aşa este. M-am bucurat, că iniţiativa primăriei a  aflat susţinere şi a produs un vădit interes în rândurile tinerilor drochieni, fapt, ce demonstrează atât necesitatea concursului, utilitatea lui, cât şi influenţa lui benefică asupra sporirii nivelului de cunoaştere, de studiere din partea tinerilor care tind să obţină o astfel de bursă.

– Cine sunt primii deţinători care s-au făcut cu „Bursa Orăşenească”?

– În rezultatul examinării minuțioase a dosarelor participanților și în urma punctajului acumulat membrii comisiei au decis de a oferi Bursă Orășenească următorilor participanți:

Categoria Învățământ: gradul I – Daria Matei; gradul II – Daria Ulinici; gradul III – Alina Munteanu.

Categoria Sport: I – Valeriu Guilă; II – Inessa Caramov; III – Maxim Oșovschi.

Categoria Muzică: I – Damian Spinei; II – Mădălina Țurcanu; III – Loreta Bațura.

Din păcate, la Categoria Pictură niciun dosar nu a acumulat punctajul necesar.

Dar, pentru a stimula și încuraja tinerii care nu s-au clasat în lista beneficiarilor Bursei Orășenești, am decis acordarea unui premiu unic în valoare de 500 lei pentru fiecare participant.

Reiterez, bursierul primeşte bursa orășenească pe parcursul a 9 luni (septembrie – mai) şi poate deveni bursier în mod repetat. De aceea, îndemn toţi tinerii să studieze, să persevereze pentru a putea obţine Bursa Orăşeneacă.

– Acest concurs urmează a fi unul de durată?

– Asta înseamnă, că ne dorim continuitatea acestei activităţi, intuind în ea atât o reală posibilitate de apreciere a tinerilor studioşi şi talentaţi, cât şi un temeinic îndemn în obţinerea de către ei a unor noi performanţe. Or, se ştie, că tinerii sunt viitorul, iar viitorul este condus prin educaţie.

 

A intervievat

Liuba BULGARU

Lasă un răspuns