Viitorul se construieşte prin fapte bune şi utile

Viitorul se construieşte prin fapte bune şi utile

 

Năpasta ce a năvălit asupra prezentului nu este şi nici nu trebuie să fie un impediment pentru manifestarea continuă a valorilor perene: educație, altruism, generozitate și siguranţă. Lucrurile se vor aşeza în albia lor şi viaţa va continua a-şi depăna firul ei obişnuit.

 

Pornind de la convingerea, că educația este cea mai puternică armă ce poate schimba lumea, Consiliul raional Drochia continuă cu insistență aportul pentru asigurarea instituțiilor de educație timpurie din oraș cu dotări tehnico-materiale, construcții și renovări ale edificiilor ce prestează servicii educaționale. Scopul primordial este dezvoltarea strategică spre modernizarea continuă a sistemului educațional. Criteriul de bază în îndeplinirea standardelor europene este calitatea.

De aceea, Instituția de Educație Timpurie nr. 9 „Mărțișor” din or. Drochia, prin unitate în acțiuni, perseverează spre mari realizări, căci generozitatea și idealul spre condiții mai bune de creștere și dezvoltare a copiilor sunt soluționarea problemelor întâmpinate.

Într-un parteneriat eficient cu Consiliul raional Drochia, IET nr. 9 „Mărțișor” a atins astăzi nivelul dezideratelor stipulate în „Standardele Minime de Dotare a instituțiilor de educație timpurie”.

Grație Consiliului raional Drochia, în frunte cu prim-vicepreședinte, Ion Dascăl, la 23 decembrie 2019 a fost inaugurată și dat start activității sălii de sport a instituției. Pentru asta, prin decizia votată de către consilierii raionali, au fost alocați 200 mii lei.

Din acel moment valoros se promovează activități sportive ce influențează direct dezvoltarea armonioasă a copiilor. Or, se ştie, o generație de copii sănătoși va genera o societate capabilă să schimbe spre bine lumea.

Astfel, în anul bugetar 2020 au fost alocați 126 mii lei pentru reparația capitală a blocului sanitar în sala de sport, ceea ce deja întrunește cerințele Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie. Iar cu 44 mii lei a fost dotată aceeași sală cu mobilier, utilaj pentru sport și echipament în corespundere cu cerințele vârstei copiilor.

Toate aceste beneficii instituției noastre i-au fost acordate prin concursul direct al lui Alexei Vasilean, președintele raionului Drochia.

Întreg personalul didactic al instituţiei noastre, dar şi colectivele de copii şi părinţi exprimăm aleşilor locali din Consiliul raional Drochia şi, în mod special, preşedintelui raionului Alexei Vasilean o profundă recunoştinţă pentru rapiditatea în sesizarea și realizarea doleanțelor noastre, pentru dedicație și implicare activă în crearea condițiilor indispensabile cerințelor actuale de activitate educațională. De acum încolo, toate activităţile se vor desfășura într-un mod şi mai profesionist, şi mai calitativ.

În urma acestor mari şi utile schimbări am descoperit încă o dată, că puterea educației va câștiga, căci sacrificiul și dăruirea noastră, a tuturor, va adeveri așteptările unui viitor mai bun al generației tinere, în special, a celor mici, din instituțiile de educație timpurie.

Apreciem și respectăm  felul în care se tratează preponderența pentru copiii orașului nostru. Sperăm, că acest parteneriat fructuos să fie de durată. Vă dorim putere decizională și multă sănătate întru a crea, persevera şi consolida într-o societate, în care să domine bunul simț și educația adevărată.

 

Rodica MUTRUC, manager, IET nr. 9 „Mărțișor”, or. Drochia

 

Lasă un răspuns