Sava RĂILEANU: „Chemarea focului din vatră”

Numele acestui poet este deja bine cunoscut iubitorilor de poezie, cărora anterior deja le-a delectat curiozitatea cu câteva cărţi de poezie.

Acum, pe masa cititorilor, pe rafturile bibliotecilor din sat şi din raion, cuminte îşi aşteaptă rândul o carte nouă pentru a fi lecturată şi apreciată de cei ce iubesc frumosul şi sublimul, emoţiile versificate.
În cartea „Chemarea focului din vatră” autorul Sava Răileanu s-a detaşat de la forma clasică de editare a plachetelor de versuri utilizată anterior. Volumul este structurat altfel şi începe cu file din biografia autorului, cu trimitere la rădăcini, cu părinţi înţelepţi şi copii iubitori, cu nepoţi drăgălaşi. Acest compartiment cuprinde o serie de fotografii din viaţa şi activitatea lui Sava Răileanu, a satului, a vecinilor, a tinerilor, mai multe opinii, menţiuni, aprecieri, diplome de gratitudine etc. Captează atenţia câteva capitole, printre care „Autoportretul”, în care îşi anunţă calea sa de muncă (34 de ani director al Casei de Cultură din sat, iar în actuala funcţie de director al Asociaţiei de Economii şi Împrumut ajunge la două decenii). În următoarele file este descris Arborele genealogic al neamului, autobiografia, un loc aparte revenind părinţilor, copiilor, rudelor apropiate etc., înveşnicindu-le numele.

Unii din numeroșii admiratori ai creației poetului Sava Răileanu (al treilea din dreapta)
Unii din numeroșii admiratori ai creației poetului Sava Răileanu (al treilea din dreapta)

Însă două treimi din volum, totuşi, sunt rezervate pentru versurile, mai noi şi mai vechi, izvorâte din sufletul poetului Sava Răileanu, originar din satul Ochiul Alb. Actuala carte de versuri este al V-lea volum, și înglobează toată creaţia poetului, ajuns cu bine şi sănătate, la finele anului precedent, la nobila vârstă de 70 de ani. Cu această ocazie minunată colectivul Bibliotecii raionale „Iulian Filip” i-a organizat lui Sava Răileanu o lansare de carte pe cinste. Sala plină de admiratori ai creaţiei sale, sosiţi nu doar din satul natal, dar şi din multe localităţi ale raionului, din oraş, mulţi din ei fiind cunoscuţi cu creaţia lui din volumele anterioare, alţii – cu plachete de versuri în mână, dorind să citească ori să declame câteva versuri ce le exprimau emoţiile ori sentimentele la moment. Cu multă inspiraţie au vorbit Ala Bugai, şef-interimar, Direcţia cultură, turism, tineret şi sport, bibliotecara Galina Prodan, care a făcut o incursiune în toată creaţia autorului, primarul Arcadie Juc, Petru Ababei, Silvia Reşetnic, Vitalie Zagaievschi, Vasile Griţcu, sora Nadejda, colegi din diferite localităţi, consăteni, prieteni şi mulţi alţii, apreciind munca asiduă şi hărnicia lui Sava Răileanu, calităţi ce i-au ajutat să editeze aproape în fiecare an câte un volum de poezie. În orice caz „Chemarea focului din vatră” a văzut lumina tiparului chiar la începutul acestui an.
Marcela Mardare, directoarea Editurii „Pontos”, care prima face cunoştinţă cu creaţia autorului, a menţionat, atât între filele cărţii, căt şi în spusele verbale la lansare de carte, ca Sava Răileanu, „tentat de puterea cuvântului, şi-a scris poeziile la lumina sufletului, mărturisindu-şi sentimentele, trăirile, bucuriile şi durerile, principiile şi crezul vieţii sale”.
Creaţia lui Sava Răileanu se axează pe trei principii generale, după cum afirmă el personal: muza, drumul vieţii, veşnicia. Poezia dânsului este sinceră, emoţionantă, diversă ca tematică, reflectă retrăirile autorului, emoţiile şi aspiraţiile, cu drag şi pasiune scrie despe sat şi baştină, despre glie şi oamenii dragi.
Un omagiu de sărbătoare cu urări de sănătate şi de noi succese de creaţie, dar şi cu mult umor şi haz, i-au adus fetele din Ansamblul folcloric „Băciţele”, conducătoare artistică Elena Arapu, care duce faima baștinei departe de hotarele ei. Moderatoarea seratei Galina Mâţă a studiat profund opera literară a autorului, ca să poată propune publicului repere pentru ulterioara lecturare.
Ultima poezie, scrisă la finele anului precedent, chiar în ziua jubileului de 70 de ani încheie şirul creaţiei din acest volum:

Îmi doriţi cu voi să fiu
Viaţa mea de vârf apune
Cu placere lăcrimând.
Fericit, că-n astă lume
Îmi văd steaua luminând.

O fi pe boltă sau în mine,
Îmi poartă, oricum, norocul,
Lumina ei o simt când vine
Căci venită-i de la Domnul.

Viaţa asta-i cu surprize
Se vede acum pe viu.
Mi-aţi adus frumoase clipe –
Îmi doriţi cu voi să fiu.
Sănătate şi succese mari în munca de creaţie, domnul Sava Răileanu!

Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns