Noi oportunităţi pentru angajare

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), recent, a semnat un acord de colaborare cu Agenţia Relaţii Interetnice (ARI) în vederea promovării politicilor de ocupare pe piaţa muncii şi creşterii gradului de reintegrare profesională a persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale.

Printre obiectivele acordului se numără cunoaşterea mai bună a problemelor, cu care se confruntă persoanele care aparţin minorităţilor naţionale la integrarea profesională şi identificarea soluţiilor în acest sens; sporirea gradului de informare a persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale despre măsurile de ocupare a forţei de muncă implementate; cooperarea reciprocă în vederea schimbului de materiale informative; organizarea în comun a diferitor mese rotunde, seminare, ateliere de lucru; iniţierea şi desfăşurarea de proiecte comune (la nivel naţional şi internaţional).
Raisa Dogaru, director ANOFM, a subliniat necesitatea sprijinirii reintegrării pe piața muncii a persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale, cât și participarea acestora la promovarea politicilor privind ocuparea forţei de muncă.
Acest acord are o importanţă deosebită pentru aceată categorie de cetăţeni în condiţiile răspândirii globale a COVID-19, ce a readus acasă o bună parte din cetăţenii ţării, aflaţi peste hotarele republicii la muncă. Acum, când pandemia ce bântuie pe întreaga planetă, multe lucruri se vor schimba, iar cei reveniţi aspiră la un loc de lucru decent.
Evenimentul este susținut de proiectul „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”,  implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Galina ZAVOROTNÎI, şefă,
Direcţia ocuparea forţei de muncă Drochia

Galina ZAVOROTNÎI, şefă, Direcţia ocuparea forţei de muncă DrochiaGalina ZAVOROTNÎI, şefă, Direcţia ocuparea forţei de muncă Drochia

Lasă un răspuns