Satul Şuri îşi are istoria şi cartea sa

Nu ştiu ce-şi doreau ceilalţi locuitori ai satului Şuri, dar unul din ei, şi anume Dumitru Grosu, demult visa ca baştina lui să-şi aibă istoria adunată între filele unei cărţi.

 

Mai mult ca sigur, viitorul aparține celor care cred în frumusețea viselor lor. Acest adevăr putem să-l probăm pe aspiraţiile lui Dumitru Grosu, autorul monografiei „Satul Şuri: file de istorie”. Or, ce poate fi altceva decât monografie, istoria unei localităţi aşezată an după an, eveniment după eveniment în paginile unui volum de proporţii?

A muncit mult la această lucrare. A făcut drumuri nenumărate. Nu a dormit nopţi, a trudit zile. S-a întâlnit cu multă lume, de la oameni simpli până la personalităţi cu renume. A studiat, a cântărit, a selectat, a sistematizat şi, într-un final, s-a văzut cu visul înrămat între copertele cu miros proaspăt de tipografie şi cu simţul datoriei împlinite.

Dumitru Grosu şi-a mai dorit ca această perlă istorică să fie oferită consătenilor la zi mare, în cea a Hramului satului. Pentru a se încadra în termeni şi a-şi îndeplini dorinţa nu s-a jelit nici pe sine, nici pe acei de care depindea tiparul „filelor de istorie”.

Astfel, în ajunul Naşterii Maicii Domnului, sărbătoare ce implică şi hramul şurenilor, baştina lui Dumitru Grosu s-a văzut cu propria istorie scrisă cu mult har şi ajustată frumos tipografic.

„Lucrarea, – zice autorul, – este dedicată tuturor şurenilor care, în vâltoarea anilor, au făcut cinste vetrei strămoșești”.

Liuba BULGARU

Dima Grosu

Lasă un răspuns