Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Noutăți  >  Articol curent

Asigurare sub formă de prestaţii sociale

Prin   /  7 noiembrie 2015  /  Nici un comentariu  /   27

În ultimii ani tot mai multe sunt modificările la legislaţia ce ţine de domeniul social, domeniu, ce vizează cea mai extinsă pătură a populaţiei. Evident, că şi cele mai multe întrebări apar tot la acest domeniu. Pentru a elucida unele din ele, mai frecvent întâlnite, ne-am adresat Valentinei CECAN, şef-adjunct, Direcţia Generală, CTAS Drochia.

— Doamna Valentina, se suspendă plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, dacă mama îşi reia munca înainte de încheierea concediului pentru îngrijirea copilului?

— Mama nu are dreptul la indemnizaţie în cazul când şi-a reluat munca cu program de muncă deplin. Beneficiarul (mama, tatăl, bunelul, bunica sau altă rudă) este obligat să prezinte la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) extrasul din ordinul de reîncadrare în câmpul muncii pentru a i se suspenda plata indemnizaţiei. În caz contrar, el va restitui în mod obligatoriu sumele primite nelegitim.

Indemnizaţia nu se suspendă doar în cazul când mama lucrează cu program de muncă redus sau prestează munca la domiciliu. Însă mama este obligată să înştiinţeze CTAS, prezentând extrasul din ordinul cu privire la reluarea muncii cu program de muncă redus.

— După naşterea copilului mama şi-a reluat activitatea cu timp redus de muncă. Copilul s-a îmbolnăvit şi, respectiv, mamei i s-a eliberat certificat medical pentru îngrijirea copilului. Poate mama beneficia de indemnizaţie pentru îngrijirea copilului?

— Conform Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999, în sistemul public asiguraţii nu pot beneficia concomitent de două sau de mai multe prestaţii de asigurări sociale pentru acelaşi risc asigurat.

— Mama este reîncadrată în câmpul muncii cu timp redus de muncă, pentru că îngrijeşte de un copil cu vârsta până la 3 ani. Are dreptul la concediu medical pentru îngrijirea copilului mai mare, a celui de 4 ani?

— Conform legislaţiei, dânsa beneficiază de un astfel de drept.

— Dacă din anumite motive beneficiarul nu s-a adresat un timp îndelungat pentru primirea indemnizaţiei, poate solicita indemnizaţia neprimită?

— Dacă indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, nu au fost primite la timp în decursul a 3 luni consecutive ele sunt restituite la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS). Sumele indemnizaţiilor sta-bilite, neprimite de către beneficiari în termenele prevăzute şi rambursate pe contul CNAS, pot fi solicitate de către beneficiari în baza unei cereri depuse la CTAS sau prin telefon pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

— Se include în stagiul de cotizare perioada de îngrijire a copilului până la vârsta de trei ani pentru stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă copilul s-a născut peste hotarele republicii?

— În conformitate cu prevederile art. 37(b) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999, perioada de îngrijire a copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani se include în stagiul de cotizare la stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă indiferent de locul de naştere a copilului.

— Deşi cadrul legislativ se află mereu în schimbare, acest fapt nu ne motivează să-l neglijăm.

— Prevederile legale trebuie respectate oricând și oriunde.

Pentru conformitate, Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Elevii de la Gimnaziul „Viorel Ciobanu”, s. Șuri, elogiază foștii pedagogi

Amintirea și învățătura foștilor pedagogi, veșnic vie

Citeşte mai mult →