Drochia va avea Colegiu de studii integrate

La finele anului precedent, consilierii raionali au dat undă verde unei iniţiative promiţătoare pentru Drochia – deschiderea Colegiului Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”.

După care fapt, la întâlnirea cu pedagogii din raionul Drochia a venit o bună parte din corpul didactic al universităţii, în frunte cu rectorul Gheorghe Avornic. Discuţia a fost una constructivă, creativă şi de perspectivă. Urma momentul final – încheierea contractului. Dar, aici a fost doar pusă virgula. De ce? Răspunsul am încercat să-l aflăm de la Vasile GRĂDINARU, preşedintele raionului.

Vasile GRĂDINARU, preşedintele raionului Drochia
Vasile GRĂDINARU, preşedintele raionului Drochia

— Din ce motive nu a fost semnat contractul în comodat atunci, la finele anului 2015?

— La studierea variantei de contract în comodat serviciul juridic al CR a depistat câteva momente, ce nu figurau în decizia CR. Respectiv, urmau a fi puse în discuţie toate nuanţele. Şi, până la urmă, împreună am analizat detaliat, am convenit să modificăm contractul şi să condiţionăm fondarea unei noi şi de perspectivă instituţii de învăţământ pentru Drochia.

— Contractul în comodat nu exprima interesul deplin al CR?

— Administraţia Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” în contractul comodat introduse un „actor” nou, al treilea, Î.M. „Didact Vega” SRL, responsabil de finanţarea proiectului. Contractul în comodat mai prevedea asigurarea reparaţiei clădirilor de către proprietar, unele puncte nu erau stipulate în decizia din decembrie 2015. Toate schimbările puteau fi admise numai modificând decizia CR şi contractul.

— Consilierii raionali, la şedinţa din 4 februarie curent, au votat…

— Abrogarea Deciziei Consiliului raional nr.10/15 din 17 decembrie 2015 „Privind acordul CR Drochia referitor la deschiderea Colegiului Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” pe teritoriul fostului gimnaziu-internat de tip sanatorial din or. Drochia” şi expunerea ei într-o redacţie nouă.

— În ce au constat schimbările?

— A fost acceptată condiţia de a introduce un al treilea „actor”, persoana-terţă, dreptul de privatizare a obiectului şi transmiterea, pe o perioadă de 30 de ani, prin contract nou, în uzufruct, a clădirilor fostei şcoli-internat din oraş. Fără a fi obligaţi să restituim cheltuielile pentru reparaţii capitale.

— Există vreo distincţie esenţială?

— Desigur. Uzufructul este o dezmembrare a proprietăţii. Dintre cele trei atribute ale proprietăţii depline, el conferă titularului său, numit uzufructuar, „cele de posesie şi folosinţă, cu obligaţia de a conserva substanţa şi de a o restitui proprietarului la încetarea uzufructului”. Şi nu poate niciodată dispune de dreptul de a-l înstrăina. Proprietarul bunului păstrează „dispoziţia”, practic, numai dreptul de a dispune de el în sens juridic.

— DVS, în calitate de nud proprietar, trebuie să asiguraţi încheierea contractului de uzufruct şi a actului de predare-primire în posesie şi folosinţă a patrimoniului?

— Da, exact.

— Bine, dar de ce au fost declanşate discuţii aprinse în cadrul ultimei şedinţe a Consiliului raional?

— Pentru că au apărut unele modificări, ce au solicitat o vigilenţă mai mare. Important rămâne a fi, însă, că asociaţii Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” şi Î.M. „Didact Vega” SRL, în calitate de uzufructuari, se obligă să efectueze reparaţia capitală a edificiului, fără a cere recompensă de la noi, de la Consiliul raional. Şi faptul că s-au găsit oameni, care vor să salveze nişte bunuri imobile, să facă ceva util pentru Drochia, să creeze un centru modern de studii pentru tineri este la fel de important şi contează foarte mult. Priviţi în jur, câte clădiri se dărâmă pentru că nu le putem găsi destinaţie şi investiţii ca să le salvăm.

— Apropo, de destinaţie. Ce prevede noul contact, cel de uzufruct?

— Condiţiile noului contract mai stipulează, că „destinaţia fostei instituţii nu poate fi schimbată”.

— Vrem să credem, că acesta va fi un început prielnic pentru Drochia şi că investitorii vor da buluc, ca în alte raioane.

— Fondarea Colegiului de Studii Integrate din or. Drochia şi crearea Centrului de Excelenţă pentru Educaţie Modernă (CEEM Drochia) ar fi un început benefic şi ar crea condiţii foarte bune de dezvoltare a raionului.

Pentru conformitate Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns