Indicii criminogeni de la Drochia atestă o descreștere

Situația criminogenă din raionul Drochia în 2015 a înregistrat o descreștere vădită comparativ cu a. 2014. Dacă în 2014 au fost înregistrate 775 infracțiuni, apoi în anul trecut – 685, ceea ce constituie o scădere cu 11,61%. La acest subiect i-am solicitat detalii lui Maxim Bernic, șeful Inspectoratului de Poliție Drochia, locotenent – colonel de poliție.

Maxim Bernic, șeful Inspectoratului de Poliție Drochia, locotenent – colonel de poliție. © IP Drochia
Maxim Bernic, șeful Inspectoratului de Poliție Drochia, locotenent – colonel de poliție. © IP Drochia

— Ce indicii ai infracțiunilor au fost atestați în 2015?

— Dacă e să ne referim la repartizarea crimelor pe categorii, constatăm că au fost înregistrate: 6 infracțiuni excepțional de grave, 4 infracțiuni deosebit de grave, comparativ cu 11 infracțiuni din anul precedent, 79 infracțiuni grave sau cu 32 mai puțin vis-a-vis de perioada similară a anului precedent. Infracțiuni mai puțin grave au fost înregistrate 375, cu 34 mai puțin și 221 infracțiuni ușoare, cu 17 mai puțin comparativ cu anul 2014.

— Ce tip de infracțiuni consi-derați mai grave?

— În pofida măsurilor întreprinse de colaboratorii poliției pe parcursul perioadei de referință, cu părere de rău, au fost înregistrate 4 cazuri de omor, număr echivalent cu anul precedent celui de referință. Un alt tip de infracțiune, care a rămas la acelaș număr ca anul trecut, sunt cele 12 cazuri de atentat la viața sexuală.

— Ce a urmat după înregistrarea acestor crime oribile?

— Vreau să menționez, că toate aceste nelegiuiri au fost descoperite, făptașii – stabiliți, iar dosarele au fost transmise procurorului.

— Viața cetățenilor a fost supusă și altor fărădelegi?

— Da. Deși în cazurile susmențio-nate am atestat o descreștere, situația la acest capitol nu este una scontată. La IP Drochia au fost înregistrate 5 cazuri de leziuni corporale grave și 18 cazuri de leziuni corporale medii, respectiv, cu 3 și cu 6 mai mult, comparativ cu perioada similară a anului 2014. În toate cazurile autorii au fost identificați, doar la un singur caz mai avem de lucru.

— Sfidarea legii se termină aici?

— Nu. Diversitatea infracțiunilor este mult mai mare. Astfel, pe parcursul anului au mai fost înregistrate 4 tâlhării, 14 jafuri și 296 furturi. Apropo, toate în descreștere. În cazul primelor două făptașii au fost identificați, crimele date au fost descoperite și trimise procurorului. Furturile – doar a treia parte a fost descoperită.

— După cum se vede, numărul doritorilor de a-și atribui bunurile străine este destul de mare…

— Întocmai. Aș vrea să aduc la cunoștință, că din numărul total de infracțiuni la compartimentul furturi înregistrate în perioada de raport, se enumără 250 furturi a averii personale și 81 furturi din apartamente și case de locuit, respectiv cu 43 și 25 mai puțin comparativ cu perioada similară a anului precedent. Doar în jumătate din cazuri autorii infracțiunii au fost identificați. O altă categorie de persoane cu „mâna lungă” sunt pungașii. Din 7 cazuri înregistrate doar unul a fost descoperit. Au fost identificați și doritori de a se plimba în automobile străine. Astfel, au fost depistate 7 răpiri auto, autorii fiind, la fel, identificați. Bunurile aflate în automobile, de asemenea, au fost o ispită pentru infractori. Prin urmare, au fost înregistrate 8 furturi de transport, din ele doar 4 la moment fiind descoperite.

— Din cele expuse mai sus conchidem, că activitatea polițiștilor de la Drochia nu bate pasul pe loc.

— Aveți dreptate. Polițiștii drochieni depun mari eforturi pentru a proteja cetățenii, a asigura ordinea publică, iar cei, care încalcă legea, să-și primească pedeapsa reală.

A intervievat Nelly CIOBANU

Lasă un răspuns