Investiţiile capitale şi necesităţile Drochiei

Recent Asociaţia Presei Independente (API), împreună cu Ambasada Marii Britanii, au iniţiat un proiect cu genericul „Sporirea transparenţei procesului de planificare a investiţiilor capitale în 15 oraşe”.

Bani publici Printre localităţile implicate este şi oraşul Drochia, în special primăria urbei, organ de administraţie publică locală căreia îi şi revine misiunea de gestionare a banilor publici, între care şi cei direcţionaţi în investiţiile capitale. Partea sa de activitate şi implicare în acest proiect o are şi P.P. „Glia Drochiană”.

Astfel, în paginile săptămânalului nostru urmează să fie publicate materiale, conţinutul cărora ar veni să facă transparentă utilizarea banilor publici şi a tot ce ţine de capitolul investiţii capitale. Altfel spus, în acest proiect publicaţiei noastre îi revine un rol important nu doar în asigurarea transparenţei, dar şi în instruirea cetăţenilor la subiectul investiţii capitale. În acest sens, mizăm mult pe implicarea orăşenilor, înaintarea propunerilor din partea lor a agenţilor economici, exprimarea opiniilor de către societatea civilă. Pentru asta, reprezentanţii celor enumeraţi mai sus, dar şi ai altor pături sociale vor fi invitaţi pentru participare la un şir de consultări publice.

Întru a fi cât mai în temă, la finele lunii ianuarie, jurnaliştii care şi-au dorit să scrie despre banii publici şi investiţiile capitale, s-au întrunit la un training organizat de API, unde au luat cunoştinţă de felul în care trebuie organizate consultările cu cetăţenii, conlucrarea cu primăria şi Consiliul orăşenesc, stabilirea relaţiilor cu responsabilii de investiţii capitale din cadrul aceloraşi APL. La acest atelier de lucru a participat şi Veaceslav Negruţă, expert în finanţe publice. Între altele dânsul a menţionat:

consultari_api_23021602– Conform legislației și actelor normative, autoritățile locale trebuie să organizeze consultări cu cetățenii atunci când este vorba despre investițiile capitale. Mai mult ca atât, ele trebuie să aibă un grup constituit la nivel local, care se ocupă de tot ce ține de investițiile capitale, trebuie să aibă și un regulament de activitate, care să stabilească procedurile, modalitățile, competențele fiecărui funcționar la tot ce se cheamă investiții capitale.

(Continuarea citiţi în nr.7 al ziarului „Glia Drochiană”)

Cristina JITARU


api_23021605 FCO_BCG_MAST_PS_BWPublicaţia a fost finanţată de către Ambasada Britanică Chişinău prin Fondul pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conţinutul acestei publicaţii aparţine autorului, şi nu neapărat reflectă poziţia Guvernului Britanic.

Lasă un răspuns