Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Cultura, Ştiinţă  >  Articol curent

Cadre didactice tinere – oportunități, drepturi şi garanţii (Foto)

Prin   /  15 aprilie 2016  /  Nici un comentariu  /   141

Marţi, la Drochia, s-a desfăşurat seminarul regional pentru şi cu participarea cadrelor didactice tinere din raioanele Soroca, Floreşti şi, respectiv, Drochia. Acţiunea a fost organizată de către Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Moldova.

15041601

Sala de ședințe a Consiliului Raional Drochia, unde s-a desfășurat seminarul, încă nu a văzut atâţia tineri la un loc

Dumitru Eni este nu doar un pedagog cu har de la Dumnezeu, dar şi un lider sindicalist, pe cât de profesionist, pe atât şi de înflăcărat. Pe lângă faptul că dezghioacă ca pe seminţe legislaţia şi Codul muncii, se implică cu tot sufletul şi apără cu vehemenţă membrii sindicatului pe care îl dirijează deja de ani buni.

Dar, pe lângă faptul că Dumitru Eni manifestă o deosebită grijă faţă de respectarea legislaţiei muncii de către angajaţii din învăţământ, dânsul mai insistă ca membrii de sindicat, pedagogi de meserie, să-şi cunoască drepturile şi să ştie cum, unde şi în ce mod să şi le apere. Tocmai de aceea seminarele, training-urile, şedinţele cu tematică sindicalistă, iniţiate, organizate şi desfăşurate la Drochia, nu sunt o raritate. În această ordine de idei, este benefic şi faptul, că în pornirile sale utile Dumitru Eni are totdeauna şi susţinerea sindicatului republican de ramură.

Una din aceste acţiuni comune a fost şi, precum am enunţat la început, seminarul regional la care au participat, în exclusivitate, cadre didactice tinere.

Pentru participare la seminar şi elucidarea tematicii seminarului de la Chişinău au venit Ion Bulat, prim-vicepreşedinte, Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, împreună cu două colege: Ana Arnaut, şefă, sector instituții universitare și științifice, şi Serafima Țurcan, șefă, sector instituții preuniversitare.

Mai întâi audienţa a fost salutată de Vasile Grădinaru, preşedintele raionului Drochia, care a apreciat implicarea tinerilor în activitatea unuia dintre domeniile cele mai principale pentru viitorul ţării – învăţământul, făuritor de oameni şi personalităţi.

În luarea sa de cuvânt, Ion Bulat a vorbit tinerilor cadre didactice despre activitatea sindicatului de ramură, succesele obţinute, proiectele trasate şi însemnătatea enormă a acestei organizaţii în protejarea drepturilor şi muncii lor. Astfel, tinerii pedagogi au aflat, că Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei a fost fondată la 4 martie 1945. Dânsul a ţinut să menţioneze, în special, că, la moment, sindicatul din învăţământ este unul din cele mai numeroase din componenţa Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Republica Moldova. Din componenţa lui fac parte 120.270 membri, întruniţi în 2.617 organizaţii sindicale primare.

— Misiunea de bază a sindicatului, – a stipulat Ion Bulat, – ţine de apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, colective şi individuale ale membrilor săi în autorităţile publice centrale şi locale, în instanţele de judecată, asociaţii obşteşti, în faţa patronilor şi asociaţiilor acestora. De aceea, aderarea la sindicatul de ramură, până la urmă, este un beneficiu pentru orice angajat din învăţământ. Or, astfel, persoana poate fi sigură, că la apariţia unei anumite probleme legate de încălcarea drepturilor sale profesionale şi nu doar, există nişte profesionişti care neapărat îi vor lua apărarea şi vor pune în capul mesei legea.

Vorbitoarele din continuare, Ana Arnaut şi Serafima Țurcan, le-au vorbit celor prezenţi despre Statutul tânărului specialist, cerințele minime de calificare pentru ocuparea funcțiilor didactice, importanţa întocmirii contractului individual de muncă, drepturile salariatului în cazul lichidării instituţiei.

— Acum când, din păcate, ne confruntăm cu micşorarea numărului de elevi, ceea ce cauzează reducerea orelor şi, respectiv, lichidarea multor instituţii de învăţământ, – a subliniat cu profund regret Serafima Ţurcan, – cadrele didactice, în special, cele tinere, trebuie să-şi cunoască atât drepturile, garanțiile sociale, cât şi plăţile de care urmează să beneficieze în asemenea cazuri „extremale”.

Ana Arnaut a stăruit să atragă atenţia audienţei asupra cunoaşterii facilităţilor, gen, indemnizația unică acordată tinerilor specialiști angajați în instituțiile de învățământ conform repartizării în mediul rural și centrele raionale, dar şi cele cu referinţă la ajutorul material obținut de persoanele fizice din fondurile de rezervă ale Guvernului, ale autorităților administrației publice locale, din mijloacele fondului republican și din fondurile locale de susținere socială a populației, precum și din mijloacele sindicatelor, în conformitate cu regulamentele aprobate.

Ion Recean, șef, DÎTS Drochia, care de asemenea a vorbit în faţa participanţilor la seminar, a caracterizat la general învăţământul drochian, menţionând că încadrarea tinerilor în pedagogie (în ultimii trei ani în raion au venit 37 tineri specialişti), aduce o rază de speranţă referitor la întinerirea domeniului.

La final, participanţii la seminar au adresat întrebări şi au vorbit despre utilitatea întrunirii.

Liuba BULGARU

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

У нас отличный тротуар!

Citeşte mai mult →