Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Social  >  Bani publici  >  Articol curent

Cât de „transparentă” este primăria Drochia?

Prin   /  16 aprilie 2016  /  Nici un comentariu  /   85

Recent, în cadrul primăriei orașului Drochia, partenerul săptămânalului nostru în proiectul „Sporirea transparenţei investiţiilor capitale publice prin consultarea propunerilor cu locuitorii comunităţii”, a avut loc întâlnirea funcționarilor publici cu Inga Burlacu, cordonatoarea proiectului dat.

16041614.jpg

Bani publiciRecent, în cadrul primăriei orașului Drochia, partenerul săptămânalului nostru în proiectul „Sporirea transparenţei investiţiilor capitale publice prin consultarea propunerilor cu locuitorii comunităţii”, a avut loc întâlnirea funcționarilor publici cu Inga Burlacu, cordonatoarea proiectului dat.

Dânsa le-a vorbit celor adunați despre necesitatea existenței, dar și a promovării transparenţei de către autorităţile publice locale în problema investițiilor capitale, menționând că cetățenii trebuie să dețină toată informația la acest capitol.

16041617.jpg

Inga BURLACU, coordonatoarea proiectului, a fost utilă funcționarilor publici

În cadrul proiectului „Sporirea transparenţei investiţiilor capitale publice prin consultarea propunerilor cu locuitorii comunităţii”, Asociaţia Presei Independente, în parteneriat cu PP „Glia Drochiană”, a organiyat o întâlnire cu funcţionarii primăriei Drochia.

Inga Burlacu, coordonatoarea proiectului, a identificat o problemă de interes major şi foarte actuală: interacţiunea alesului local, a funcţionarilor primăriei cu cetăţeanul. Tema aleasă a fost: „Asigurarea transparenţei în procesul decizional”. Dintre toţi funcţionarii instituției au dat curs invitaţiei doar Natalia Gorobivschi, specialistă în problemele tineretului, şi Alina Stâna, specialistă funciar. Din păcate, Nina Cereteu, primara oraşului Drochia, nu a reuşit să ajungă la întâlnirea organiyată de API pe motiv, că întâlnirea s-a suprapus cu o altă şedinţă, la fel de importantă, la care era pus în discuţie bugetul primăriei oraşului.

Inga Burlacu a informat invitaţii despre scopul asigurării transparenţei decizionale, a importanţei consultărilor publice şi a paginii web a primăriei, a celei de pe reţelele de socializare.

Natalia Gorobivschi a menţionat, că primăria oraşului Drochia are elaborat un plan de acţiuni privind comunicarea, participarea cetăţenească şi creşterea transparenţei decizionale a autorităţii publice locale.

Pentru acest an şi-au propus să adopte un plan de acţiuni, una din ele fiind evaluarea simestrială a realizării angajamentelor stipulate în „Planul de acţiuni al Regulamentului intern”. Acest lucru ține de atribuțiile persoanei responsabile de comunicare și relații cu mass-media, care, la finele fiecărui semestru, prezintă primarului rezultatele evaluării.

Și-au mai pus ca scop să organizeze şedinţe de informare şi instruire a tuturor angajatilor primăriei despre necesitatea asigurării transparenţei în activitate, cât şi delegarea sarcinilor, conform Planului de Acţiuni.

16041618

Natalia a relatat, că: „O atenţie deosebită acordăm paginii web a primăriei, ne străduim să actualizăm cu regularitate informaţiile pe site, să publicăm proiectele de decizii, ce urmează a fi discutate, în cel puţin 15 zile, în cadrul şedinţelor Consiliului Local, dar și dispoziţii ale primarului. La fel, avem grijă mereu să postăm articole despre implementarea unui mecanism de colectare electronică a opiniilor şi propunerilor cetăţenilor pe marginea proiectelor supuse consultărilor publice sau pe marginea oricărui alt subiect de interes public. Avem chiar şi o rubrică, unde cetăţenii pot adresa online întrebări atât primarului, cât şi consilierilor. Am publicat şi continuam să publicăm informații despre executarea bugetului primăriei pe principalele categorii aprobate: de venituri şi cheltuieli. Ataşăm listele proiectelor investiţionale în curs de derulare cu indicarea rezultatelor aşteptate, lista finanţatorilor, costul total, atât suma alocată din bugetul local, cât şi suma alocată de donatori. O atenție deosebită acordam reţelelor de socializare, ce devin foarte solicitate în ultimul timp. În fiecare zi plasăm informaţii cu poze despre activităţile desfăşurate de primărie, Consiliul local, de organizaţii locale, de tineret, ONG-uri din localitate, oferind astfel cetăţenilor un mecanism mai normal de interacţiune cu APL, ei fiind liberi să comenteze şi să distribuie informaţia.

Ne-am propus, ca în fiecare lună să filmăm şi să publicăm şedinţele Consiliului local pe youtube.com. Tot aici vreau să adaug, că în planul nostru de acţiuni este şi crearea unui Consiliu Consultativ al Cetăţenilor, reprezentanți ai tuturor segmentelor: oameni de afaceri, angajaţi ai instituţiilor publice, tineri, fermieri, manageri etc. Ne dorim ca ei să participe la consultarea proiectelor de hotărâri, decizii, la elaborarea bugetului. În general pledăm ca pe viitor să organizăm consultări publice pe cartiere, chiar să le inițieze asociaţiile de locatari.

Colaborăm activ cu mass-media locală, prin intermediul ei suntem mai aproape de problemele şi necesităţile comunităţii,”- a mai adăugat Natalia Gorobivschi.

consultari_api_23021602În urma acestei dezvăluiri, Inga Burlacu a specificat, că planul primăriei la capitolul transparenţă este bine strucurat. Într-adevăr, comunicarea cu cetăţenii este foarte importantă, iar acest proces ar fi bine să figureze nu doar pe foaie, dar să fie transpus eficient şi în practică.

Coordonatoarea de proiect le-a recomandat funcționarilor de la primărie să utilizeze nu doar facebook-ului în multiplicarea activităţilor lor şi a celor mai importante informaţii, dar să utilzeze în acest scop şi palte reţele de socializare.

Cristina JITARU


api_23021605 FCO_BCG_MAST_PS_BWPublicaţia a fost finanţată de către Ambasada Britanică Chişinău prin Fondul pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conţinutul acestei publicaţii aparţine autorului, şi nu neapărat reflectă poziţia Guvernului Britanic.

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

logo_ICPC-2019

Bine de știut. Răspunsuri la întrebări frecvente despre alegeri și procesul de vot

Citeşte mai mult →