Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Noutăți  >  Articol curent

„Poienița însorită” s-a închis în găoacea proprie?

Prin   /  27 iunie 2016  /  Nici un comentariu  /   425

Anul curent tabăra de odihnă pentru copii „Poienița însorită” va activa doar pentru copiii din raionul Drochia.

Tabăra de odihnă pentru copii „Poienița însorită”

Tabăra de odihnă pentru copii „Poienița însorită”

În numărul precedent, cu referință la această instituție pentru odihna copiiilor în perioada estivală, „Glia drochiană” inserase o știre cu sugestivul titlu: „Poienița însorită” nu a trecut acreditarea”.

Iată ce enunța ea: „Din surse demne de încredere, circa 200 de copii ai membrilor sindicatului interramural „Agroindsind” din raionul Drochia, nu se vor putea odihni în tabăra de la baștină „Poienița însorită”. Cauza este una pe cât de banală, pe atât și de iresponsabilă: gestionarii activității acestei instituții nu și-au prezentat ofertele pentru odihna copiilor din această vară. Asta, însă, nu înseamnă că „Poienița” nu va activa. Va activa! Și bilete au fost vândute. Alta este în ce condiții, din moment ce ea nu a trecut acreditarea”.

Tot atunci, promisesem să revenim cu detalii la temă. O facem.

Pentru o deplină credibilitate am apelat la persoane care cunosc în amănunte problema, ba mai mult chiar, sunt foarte inițiați și în dedesubturile ei.

Așadar, îl cităm pe Dumitru Eni, preşedintele Consiliului raional Drochia al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raion:

„Într-adevăr, tabăra de vară „Poieniţa insorită” din s. Miciurin nu va activa pentru copiii membrilor celor 16 sindicate din raion.După cum ne-a informat reprezentantul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, totodată, şi membrul Comisiei Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru achiziţionarea serviciilor de organizare a odihnei de vară a copiilor, dna Tatiana Oloi, tuturor taberelor din Ţară le-au fost adresate invitaţii pentru a participa la tenderul de procurare a biletelor, la început, până la 16 mai 2016. Din anumite circumstanţe, scadenţa de participare de unu la sută din suma totală de procurare a biletelor pentru participare la tender a fost prelungită până la 23 mai curent.

Fondatorul taberei „Poieniţa însorită” – Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Drochia, n-a luat setul de documente pentru a participa la licitaţie, dar n-a achitat nici cota de participare la târgul de procurare a biletelor.Altfel spus, n-a întrunit toate condiţiile de participare la licitaţie, fie din motive financiare, fie din alte motive.

Dar, dacă e să punem mâna pe inimă, trebuie să recunoaștem, că pe parcursul a 30 de ani de activitate a instituţiei, (anul acesta tabăra împlineşte 30 de ani de la deschidere), condiţiile de odihnă a copiilor aici sunt aceleași. Altfel spus, condițiile de odihnă din 2016 aproape că nu se deosebesc prin nimic de cele din 1986.Poate că doar cele ce țin de activitatea instructiv-educativă.

Spre regret, pe parcursul anilor s-a investit puţin în acoperişurile cantinei, băii, în construcţia fântânii arteziene, amenajării camerei pentru igienă. S-a procurat, însă, doar ceva inventar pentru bucătărie. Ani la rând au răsunat promisiuni de construcţie a unui bazin. Chiar dacă asignaţiile se planificau, bazinul aşa şi n-a fost construit.

Mai persistă unele probleme cu punctele sanitare, nu totul este în regulă cu amplasarea copiilor în căsuţe etc.

Sumând toate cele spuse, conchid, că din această cauză, unii copii ai membrilor de sindicate, vara curentă, se vor odihni și întrema în taberele din afara raionului.Dar pentru aceasta, părinţii lor vor trebui să suporte cheltuieli suplimentare pentru deplasări tur-retur”.

Referitor la aceeași chestiune avem și opinia altui lider de sindicat, Anatol Leahu, președinte, Unuiunea Teritorială AGROINDSIND, pe care, de asemenea îl cităm:

„Uniunea Teritorială AGROINDSIND a gestionat mulţi ani la rând „Poieniţa însorită”. Au fost perioade şi mai grele (probleme cu apa potabilă, baia, întreruperi de energie electrică), dar nimănui nu i-a trăsnit prin cap a nu înainta oferta la Comisia republicană pentru organizarea odihnei de vară a copiilor. Chiar și cu prezența riscului de a fi respinsă.

E pentru prima dată în istoria de 30 de ani a taberei, când copiii membrilor de sindicat din raion nu se vor odihni gratuit în „Poieniţa Însorită”!

Cât ne priveşte, prin cunoştinţele vechi, în regim de alertă, am aranjat toţi copiii din AGROINDSIND la tabăra „Speranţa” din satul Rădoaia, Sângerei. Dar de ce să nu fie cea de la baștină?!

A nu participa la acreditare, a fost o decizie prost gândită, cu totul neinspirată. Astfel, că mă macină o întrebare: de ce, printre factorii decizionali, nu s-a găsit nici unul, care să prevadă consecinţele negative al deciziei asupra stării psihoemoţionale a copiilor, celor, cărora pe nedrept le-a fost îngrădit drumul spre îndrăgita tabără?

Este adevărat, organizarea odihnei de vară a copiilor prezintă o responsabilitate enormă. Cred că trimiterea la criteriile dure pentru acreditarea taberei sunt doar nişte scuze în faţa oglinzii. Spuneţi, vă rog, în sezonul 2015, dar şi de când activează „Poieniţa”, în calea spre acreditare, nu au fost cerinţe stricte în ceea ce priveşte siguranţa alimentelor, a apei, igiena personalului şi a copiilor, cazare, tehnica securităţii, asigurarea ordinii publice ş.a.m.d.? Însă cu prezența responsabilității, dar și cu eforturi comune, se reuşea.

Responsabili din DÎTS încearcă să mă convingă, că nu pot asigura cazarea a câte 4-5 copii în salon. Da cine, mă rog, a făcut legea, că în fiecare căsuţă, obligatoriu, trebuie cazaţi câte 20 copii? De ce anume într-un schimb trebuie să se odihnească 200 copii?

Copiii, dar, îndeosebi, părinţii lor, sunt nedumeriţi, de ce mai marii pe odihna de vară a elevilor, nu pot organiza activitatea taberei cu 100, 120, 130 copii? Cum era pe vremuri în fiecare sat?

Personal, pot spune doar atât: Ne-am tăiat craca pe care stăteam. Cunosc dedesubturile „mecanizmului” dat: din moment ce în 2016 singuri și nesiliți de nimeni am declarat, că tabăra nu întruneşte criteriile stabilite, apoi în 2017, Comisia republicană nu va admite nici pe aproape oferta „Poieniţei”. Iar asta înseamnă că „Poenița însorită” s-a închis în găoacea proprie.

Acum, ce n-ar spune, cum nu s-ar îndreptăţi gestionarii „colţului de rai”, cert este, că, fie pe vrute, fie pe nevrute ei au cântat „prohodul” îndrăgitei tabere. Păcat”.

Știind, că în anii precedenți, de prezentarea ofertei „Poieniței” Comisiei republicane pentru organizarea odihnei de vară a copiilor și participarea instituției la licitație se ocupa Ion Nicora, fost vicepreședinte al raionului, actualul șef al Direcției Agricultură și Relații funciare CR Drochia, am ținut să aflăm și părerea dânsului referitor la chestiunea în discuție. Dumnealui ne-a declarat că nu vede nici o problemă în faptul, că anul curent „Poienița” nu va fi una cu odihnă, ca să zicem așa, de rang republican, la tabără urmând să se odihnească doar copiii din raion. Nu am sesizat nici regrete pentru faptul că circa 200 de copii ai membrilor de sindicat, pentru a se odihni gratuit, vor trebui să meargă în alt raion. Însă, Ion Nicora, ne-a mărturisit și nu fără plăcere, că pe timpul când dânsul avea în grijă „prezentarea „Poieniței” pentru acreditare folosea metodele sale personale, dar, până la urmă, tot ce făcea era pentru copiii și instituția din teritoriu.

La rândul său, Ion Recean, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Drochia, a declarat:

Da, este adevărat, nu am prezentat oferta „Poieniței” la Comisia republicană pentru organizarea odihnei de vară a copiilor. N-am făcut-o pentru că anul curent cerința este de a instala în camere câte 8 paturi, ceea ce înseamnă, că într-un schimb la tabăra noastră s-ar fi putut odihni 160 copii. Plus la asta, pentru participare la acest tender ar fi trebuit să achităm o cotă de participare. Astfel, că ne-am zis, dacă oricum nu întrunim cerințele prevăzute, de ce am pierde niște bani și am reduce numărul de copii, care ar putea beneficia de odihnă la „Poieniță”. Vreau să știți, că în camere liber pot fi amplasate 10 paturi și copiii nu suportă nici un deranj de la aceasta.

Și încă ceva. Anul trecut în tabăra noastră s-au odihnit 170 copii din alte raioane. Și din nou ne-am zis, de ce nu ar beneficia de aceste locuri tot copiii din teritoriu, cu atât mai mult, că cereri avem mult mai multe decât oferta poate să le acopere.

Costul biletelor din acest an este de 1350 lei. Costul celor repartizate prin intermediul instituțiilor de învățământ, însă, este la jumătate, 675 lei, restul fiind achitat din bugetul Consiliului raional Drochia.

Pentru prima tură am repartizat gratuit 102 bilete, dintre care – 52 au fost desemnate de președintele raionului, Vasile Grădinaru, în cadrul „Galei Laureaților, celor mai buni elevi, iar 50 le-am direcționat la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, de unde vor merge la copiii desemnați de responsabilii instituției.

Pentru tura a doua de asemenea avem bilete gratuite, eliberate atât copiilor dotați, cât și celor din familiile vulnerabile.

Din câte știu, anul trecut nu au fost eliberate 200 bilete gratuite. Cel puțin, Tudor Golban, șeful DASPF, ne-a spus că instituția a beneficiat doar de 30 de astfel bilete.

Vreau să se știe, că, orice nu ar spune unii, tabăra este pregătită de activitate, dispune de toate condițiile, fapt confirmat și de instituțiile medico-sanitare responsabile de „verdict”.

Vitalie Frumosu, medic-șef, Centrul de sănătate publică Drochia, a declarat:

Afirm cu toată certitudinea, că tabăra de vară pentru odihna și întremarea copiilor „Poienița însorită”, este total pregătită pentru activitate. O echipă de specialiști au verificat minuțios de la calitatea apei, pregătirea personalului, starea blocului alimentar, amenajarea căsuțelor, până la curățenia teritoriului. Totul este în ordine, fapt stipulat și în procesul verbal întocmit și vizat de membrii comisiei respective.

Vasile Gagiu, șeful Direcției Siguranța Alimentelor Drochia, a menționat:

La „Poienița însorită” am făcut verificările de rigoare, am atenționat asupra interzicerii folosirii în alimentația copiilor a mezelurilor, am subliniat necesitatea deținerii certificatelor de calitate la toate produsele achiziționate, am verificat regimul frigorific, dar am și atenționat asupra neadmiterii câinilor vagabonzi pe teritoriul taberei. Totodată, doi specialiști de ai noștri vor supraveghea permanent respectarea acestor și altor indicații.

Miercurea precedentă, la „Poienița însorită” s-a desfășurat ceremonia de deschidere oficială a taberei pentru activitatea din perioada verii curente.

A înregistrat, Liuba BULGARU

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Renaşterea femeii: resurse interioare, încredere,
independență în gândire, discernământ în acţiune

Renaşterea femeii: resurse interioare, încredere, independență în gândire, discernământ în acţiune

Citeşte mai mult →