Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Noutăți  >  Articol curent

Consilierii drochieni au votat un vicepreşedinte nou (FOTO)

Prin   /  3 februarie 2017  /  Nici un comentariu  /   1.401

Joi, 2 februarie 2017, consilierii raionali au fost convocaţi în şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi au fost incluse spre dezbatere şi aprobare 15 chestiuni.

Vasile GRĂDINARU, președintele raionului Drochia, felicită proaspătul vicepreședinte Vitalie JOSANU

Vasile GRĂDINARU, președintele raionului Drochia, felicită proaspătul vicepreședinte Vitalie JOSANU

Joi, 2 februarie 2017, consilierii raionali au fost convocaţi în şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi au fost incluse spre dezbatere şi aprobare 15 chestiuni.

Consilierii au luat act de cererea prealabilă a lui Andrei Marian privind anularea deciziei nr. 7/20 din 24 noiembrie 2016 a CR Drochia „Cu privire la vicepreşedintele raionului” şi restabilirea dânsului în funcţia de vicepreşedinte al raionului. Considerând-o lipsă de temei juridic, consilierii au respins acest proiect de decizie.

În continuare a fost pusă în discuţie candidatura lui Vitalie Josanu la funcţia de vicepreşedinte al raionului, care, anterior, pe parcursul mai multor ani, a fost angajat şi a activat în cadrul Inspectoratului raional de poliţie. Decizia a fost adoptată cu votul unanim al celor prezenţi şi a intrat în vigoare din data adoptării.

Prin decizia „Cu privire la corelarea bugetului raional pe a. 2017” a fost ajustat bugetul raionului în dependenţă de volumul transferurilor de la bugetul de stat. Astfel, că la capitolul „Venituri” a fost aprodată suma de 154795,7 mii lei, iar la „Cheltuieli” — 151406 mii lei, cu un excedent de 3389,7 mii lei.

În continuare a fost votat proiectul de decizie despre alocarea mijloacelor financiare din fondul disponibil. Astfel, din soldul neutilizat al bugetului pe anul 2016 au fost alocaţi 86 de mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei. Din aceste surse 41 mii lei vor fi acordaţi lui Iulian Filip din s. Sofia, participant la acţiunile militare pentru apărarea Integrităţii şi Independenţei RM, în calitate de indemnizaţie unică parvenită de la Bugetul de stat pentru procurarea spaţiului locativ. Alte sume, de 30 de mii şi 15 mii lei, sunt direcţionate pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de comemorare a participanţilor la acţiunile militare din stânga Nistrului şi, respectiv, a participanţilor la luptele din Afganistan. În aceleaşi scopuri caritabile au fost alocate încă 48 mii lei din fondul de rezervă pentru ajutoare financiare unice cu caracter imprivizibil şi necesităţi de urgenţă.

Consiliul raional a decis aprobarea statelor de personal pe anul curent în IMSP, centrele de sănătate autonome din satele Ţarigrad, Mândâc şi Chetrosu, instituţii fondate de CR.

A fost aprobată mărimea salariilor de funcţie personalului de conducere din IMSP din raion, fondate de CR: spitalul raional „N. Testemiţanu”, Centrul de sănătate „A. Manziuc”, centrele de sănătate Chetrosu, Pelinia, Mândâc, Ţarigrad, Gribova, Maramonovca, Nicoreni, Zguriţa, Hăsnăşenii Mari, Sofia, Şuri, Ochiul Alb.

De asemenea a fost aprobată componenţa nominală a comisiei raionale de recrutare-încorporare şi a celei medico-militare care să asigure recrutarea tinerilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi cu cel civil în perioada martie-iulie.

Ultimile două chestiuni au fost suplimentar introduse pe ordinea de zi. În primul caz este vorba despre aprobarea Listei indicatorilor de performanţă a activităţii IMSP şi a Regulamentului privind modul de evaluare al lor, cât şi a Acordului adiţional la Contractul individual de muncă.

În cel de-al doilea caz Consiliului raional i s-a acordat dreptul de „aplicant” la implementarea proiectului „Renovarea Centrului de Sănătate „Anatolie Manziuc” prin eficientizarea energetică”, finanţat din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională. Consiliul raional Drochia asigură cofinanţarea (contribuţia) la acest proiect, respectiv, şi aprobarea surselor financiare pentru contractarea supravegherii de autor. Valoarea acestui proiect este de 13 mln lei, implementarea căruia demarează chiar din acest an.

Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Trofim BRINIȘTER, Galina BAIDAUZ, Lucia RUSANOVSCHI, Lucia POPOVICI, Nina MIHAI, Iulia ARAMĂ cu administrația raionului

La straja sănătăţii oamenilor

Citeşte mai mult →