Pacienţii sunt favorizaţi

Fiecare început de an generează schimbări sau modificări în legislaţie. Anumite intervenţii legale a suportat şi Regulamentul privind înregistrarea persoanei la medicul de familie.

Emilia LopAtenco, șefa Centrului de sănătate „Anatolie Manziuc”, Drochia
Emilia LopAtenco, șefa Centrului de sănătate „Anatolie Manziuc”, Drochia

Fiecare început de an generează schimbări sau modificări în legislaţie. Anumite intervenţii legale a suportat şi Regulamentul privind înregistrarea persoanei la medicul de familie. Despre acest fapt am discutat cu Emilia LOPATENCO, şefa Centrului de sănătate „Anatolie Manziuc”, Drochia.

— Doamna doctoră, ce prevede Regulamentul privind înregistrarea persoanei la medicul de familie în noua redacţie?

— Dacă legislaţia anterioară prevedea exercitarea dreptului la libera alegere a medicului de familie o dată pe an, în perioada 1 septembrie–31 octombrie, atunci documentul actualizat permite cetăţenilor Republicii Moldova să-şi schimbe medicul de familie şi instituţia medico-sanitară primară pe tot parcursul anului, dar nu mai devreme de 6 luni de la ultima schimbare /înregistrare primară, cu excepţia cazurilor când persoana şi-a schimbat locul de trai în altă localitate/sector.

— Modificarea dată este făcută în beneficiul oamenilor?

— Desigur, dacă au apărut circumstanţe, nu este nevoie să aştepte un an întreg. Persoanele au dreptul să facă înregistrarea la alt medic de familie, cu acordul acestuia.

— Acest flux favorizează pacienţii. Dar medicii? Salariile lor doar se află în dependenţă de numărul persoanelor deservite.

— Nu aş zice că acest flux favorizează persoanele care îşi schimbă medicul de familie, fiecare medic de familie poartă o mare responsabilitate pentru fiecare persoană inclusă în lista sa şi de cele mai multe ori neînţelegerile apar între medicul de familie şi persoane, atunci, când medicul de familie îi propune persoanei să efectueze examenele medicale profilactice, de care beneficiază gratuit, în fiecare an, sau la necesitatea programării la primirea medicului de familie.

Pentru orientare în sistemul de salarizare aşa este. Medicul de familie, pentru un salariu de funcţie, trebuie să deservească 1500 de persoane. În caz că doritori sunt mai mulţi şi, conform cererilor, la acest medic se înregistrează încă 300 de persoane, aceasta nu va influienţa valoarea salariului. În schimb, există indicatori de performanţă, la evaluarea cărora sunt aplicate anumite criterii pentru a remunera munca acestor specialişti.

— Dar în cazul dacă de la un alt medic se retrag mai multe persoane deservite şi el rămâne cu un număr mai mic decât prevede legislaţia?

— Dacă are doar 750 de persoane înregistrate, el va fi remunerat cu 0,5 salariu de funcţie.

— Dar dacă persoana ce optează pentru a-şi schimba medicul de familie este din alt teritoriu?

— Dacă opţiunea persoanei este pentru un medic de familie ce deserveşte un alt teritoriu, decât cel în care persoana are locul de trai, persoana va asigura deplasarea medicului de familie şi/sau asistentului medical la locul său de trai, ori de câte ori aceasta este necesară.

De exemplu: Dacă este domiciliat în teritoriul oraşului Drochia, nu contează, medicul sau asistenta îl va deservi la domiciliu pe adresa indicată. Dar dacă persoana este din alt teritoriu, să zicem din satul Mândâc, pe teritoriul căruia funcţionează Centrul de Sănătate Mândâc, cererea este acceptată, dar cu anumite condiţii: ori vine pacientul la Drochia la medicul selectat ori achită cheltuielile de drum pentru deplasarea medicului de familie.

— Înregistrarea la medicul de familie o pot face doar persoanele asigurate?

— Pentru a beneficia de asistenţă medicală primară, toată populaţia, indiferent de statutul persoanei asigurate sau neasigurate, se înregistrează pe Lista medicului de familie din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţa medicală primară din teritoriu, fiind respectate principiile liberei alegeri a medicului de familie.

Materiale realizate de Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns