Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Noutăți  >  Articol curent

Activitatea independentă

Prin   /  16 martie 2017  /  Nici un comentariu  /   193

Moment de la training-ul de instruire a potenţialilor plătitori de impozite (de la stânga la dreapta) Ludmila CHIŢAN, Ala MARCU, Aurelia BABII

Moment de la training-ul de instruire a potenţialilor plătitori de impozite (de la stânga la dreapta) Ludmila CHIŢAN, Ala MARCU, Aurelia BABII

Începând cu anul 2017, în baza modificărilor și completărilor Codului fiscal, a fost stabilit un nou regim fiscal simplificat privind impozitul pe venit al persoanelor fizice care desfășoară activitate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor) fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat.

Subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfășurarea activității, obțin venituri din activitățile independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), în sumă ce nu depășește 600.000 lei într-o perioadă fiscală.

Înregistrarea activității independente și a mașinii de casă și control.

Pentru a înregistra activitatea independentă, persoana fizică urmează să depună Cererea de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC pentru persoanele care desfășoară activitate independentă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu. În cazul în care persoana înregistrată va modifica adresa de domiciliu, va anunța Serviciul Fiscal de Stat pentru a fi efectuate modificările corespunzătoare.

Suplimentar la cererea menționată persoana fizică prezintă următoarele documente: Copia buletinului de identitate; Copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă (copia facturii sau a facturii fiscale după caz); Contractul privind asistența tehnică pentru MCC; Cartea tehnică; Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC; Registrul MCC; Instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC; Copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea contului bancar (după caz).

Copiile de pe documentele nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.

În urma recepționării setului de documente de către angajatul Serviciului Fiscal de Stat responsabil de înregistrarea activității independente se va elibera Confirmarea privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă. Perioada de aplicare începe cu perioada fiscală în care a fost depusă cererea, dacă aceasta a fost depusă până la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune. Pentru contribuabilii care inițiază activitatea în cursul perioadei fiscale, perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării contribuabilului în Registrul fiscal de stat, în conformitate cu art. 6913 din Codul fiscal, și până la încetarea activității în decursul anului sau până la finele anului calendaristic.

La efectuarea decontărilor bănești în numerar pentru operațiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sunt obligați să utilizeze mașini de casă și control, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea

Cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 3000 de lei anual. Calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea impozitului se va efectua în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrativ-teritoriale conform adresei de domiciliu/reședință a contribuabilului. De asemenea, contribuabilii sunt obligați să folosească contabilitatea în partidă simplă conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor. În prima perioadă fiscală când a fost înregistrată activitatea, contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii de casă și control utilizată în activitate.

Contribuabilul care va dori să sisteze activitatea, în termen de 5 zile urmează să prezinte Cererea de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC pentru persoanele care desfășoară activitate independentă cu bifarea faptului despre încetarea activității, la care va anexa în mod obligatoriu următoarele documente: Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă, pentru perioada fiscală de gestiune; Cartela de înregistrare a MCC; Cartea tehnică (pașaportul); Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC; Registrul MCC; Informație despre închiderea conturilor bancare (după caz).

Inspectoratul fiscal de Stat pe raionul Drochia

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

la expozitie

Наглядный урок патриотизма

Citeşte mai mult →