Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Noutăți  >  Articol curent

Portret de dascăl

Prin   /  17 iulie 2017  /  Nici un comentariu  /   869

Octogenarul de la Țarigrad, Filip ZAPOROJAN, cu diploma din partea Ministerului Educației

Octogenarul de la Țarigrad, Filip ZAPOROJAN, cu diploma din partea Ministerului Educației

Se spune că Dumnezeu nu a putut fi peste tot, de aceea a creat dascălul, poruncindu-i: «Dascăle, pe acest pământ tu să fii mereu izvorul forţei benefice, să fii călăuză în zborul spre cele mai înalte idealuri şi valori ale copiilor, să fii lumina care îi va da omului Putere, Frumuseţe şi Puritate.»

În viaţa fiecărui om există învăţătorul, care îi modelează caracterul şi comportamentul, lăsându-şi amprenta omeniei în sufletul lui pe tot parcursul vieţii.

Filip Zaporojan este acest învăţător, dascălul clasic, cu principii, valori, dragoste, răbdare, dedicaţie profesională şi, care fiind cunoscut de multe generaţii de elevi, a reuşit să descopere în fiecare din ei sămânţa înţelepciunii, a bunătăţii, care peste ani dau roadă.

Domnia sa şi-a început activitatea în cadrul Gimnaziului «Ion Creangă», s. Ţarigrad, r-nul Drochia din 1961 în calitate de educator, continuându-şi din 1963 parcursul pedagogic ca profesor de educaţie fizică. După absolvirea Universităţii pedagogice din Bălţi și până la sfârşitul carierei pedagogice în 2015 a activat în calitate de profesor de biologie. De asemenea, traseul didactic s-a împletit armonios cu îndeplinirea unor funcții de conducere şcolară, domnia sa ocupând în anii 1971-1978 funcția de director de şcoală. Mai mult ca atât, Filip Zaporojan s-a afirmat în colectivul nostru şi în calitate de lider sindical în anii 1996-2014. Prezența deosebit de activă a profesorului Filip Zaporojan în plan didactic și social i-a adus o înaltă recunoaștere a meritelor și o deosebită apreciere din partea unui public larg — cadre didactice, părinţi, lideri de organizații, asociații profesionale, autorități publice, ceea ce ne face să afirmăm că dumnealui întruchipează personalitatea unui pedagog de mare valoare, de înaltă ținută didactică, care a transmis prin entuziasmul său dorința de autodepășire pentru toți cei care i-a îndrumat de-a lungul carierei sale.

La împlinirea onorabilei vârste de 80 ani, la cererea colectivului profesoral, Ministerul Educației a conferit octogenarului, fostului profesor al Gimnaziului nostru Filip ZAPOROJAN, în semn de recunoştinţă pentru fructuoasa activitate pedagogică, Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei.

Stimate domnule Filip Zaporojan, sunteţi la vârsta când culegeţi roadele unei munci titanice, dar atât de frumoase, când în cei peste 54 de ani de activitate toţi cei cărora le-aţi ghidat destinul vin să vă mulţumească pentru faptul ca aţi fost un exemplu de generozitate şi toleranţă, încredere şi responsabilitate, aţi învăţat să facem faţă încercărilor vieţii şi, urcând mereu pe scara de valori, să rămânem discipolii cei mai buni la lecţia pe nume Viaţă. Vă dorim multă sănătate, bucurii şi multă dragoste din partea tuturor celor care vă cunosc şi vă respectă.

Cu stimă, în numele colectivului profesoral al IP Gimnaziul „Ion Creangă”,
directoarea Rodica OJOVAN

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Среди первых посетителей Елена РУССУ и Лидия МАНЗЮК

Окунувшись в атмосферу 40-х…

Citeşte mai mult →