Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Agricultură  >  Articol curent

Secerișul — probă de maturitate profesională

Prin   /  2 august 2017  /  Nici un comentariu  /   59

Pe drept cuvânt, iulie este luna, când plugarii trăiesc clipe fierbinţi, or, recoltarea pâinii mereu a fost un examen, o probă de maturitate profesională, o încercare pentru gospodarii pregătiţi sau nepregătiţi de această campanie.

(De la stânga la dreapta) Ion Nicora, şef, secţia agricultură, alimentaţie, cadastru şi relaţii funciare, Grigore Fiștic, combainer și Ion Babără, director, SRL „Valea Sofiei”, verifică calitatea grâului copt

(De la stânga la dreapta) Ion Nicora, şef, secţia agricultură, alimentaţie, cadastru şi relaţii funciare, Grigore Fiștic, combainer și Ion Babără, director, SRL „Valea Sofiei”, verifică calitatea grâului copt

Pe drept cuvânt, iulie este luna, când plugarii trăiesc clipe fierbinţi, or, recoltarea pâinii mereu a fost un examen, o probă de maturitate profesională, o încercare pentru gospodarii pregătiţi sau nepregătiţi de această campanie.

Sofienii întotdeauna au dat dovadă de hărnicie, de grijă deosebită faţă de glia strămoşească, care-şi hrăneşte întregul neam. Însă agricultorii aflaţi sub ”aripa” lui Ion Babără, direcror SRL „Valea Sofiei”, nu numai că au însuşit bine procesul de creştere a pâinii, nu numai că efectuează toate lucrările conform tehnologiilor avansate, dar şi respectă (nu, nu de frica cuiva, ci din mare stimă şi respect faţă de director, de politica agricolă şi cea de administrator a lui Ion Babără) indicaţiile șefului, care pentru ei sunt un îndemn, o provocare, o cerinţă normală de realizare a atribuţiilor de serviciu. Lui Ion Babără îi place disciplina, o onorează el însuși şi îi pune pe toţi membrii colectivului să o respecte.

— Organizarea eficientă a muncii, — spune Ion Babără, — este lucrul pe jumătate făcut. Fiecare trebuie să cunoască domeniul său de activitate, să-şi îndeplinească atribuţiile şi să respecte termenii de realizare. La noi la toate sectoarele treaba este pusă pe roate în aşa mod. Atunci şi mie îmi este mai uşor, coordonez chestiunile doar cu şefii de sectoare. Lucrul acesta se face resimţit în deosebi la recoltarea culturilor din grupa I, când trebuie folosită orice minută de timp favorabil, ca să nu se admită piarderi.

Această mărturisire a făcut-o directorul în drum spre câmpul unde se desfăşura recoltarea grâului de soiul „Laguna”. Pe lan, în depărtare, se zărea doar o singură combină, ce „înghiţea” hapsână spicele. Credeam că o să aşteptăm ceva timp până se va apropia de marginea masivului, dar maşina de 570 cai putere în câteva minute s-a oprit lângă noi, iar combainerul a sărit din cabină şi s-a apropiat de director. Împreună cu Ion Nicora, şef, secţia agricultură, alimentaţie, cadastru şi relaţii funciare, au pornit a cerceta calitatea boabelor şi plinătatea spicului. Dovadă de cunoştinţe în domeniul calităţii grâului secerat demonstra şi combainerul Grigore Fiştic. M-am interesat, de unde cunoaşte atâtea lucruri. Jenat, nu se prea dădea gata cu răspunsurile, dar până la urmă am aflat că este fiul renumitului combainer sofian Ion Fiştic, care are un stagiu de muncă de peste 40 de ani. Un timp Grigore a muncit în echipă cu tata, acum este el însuşi fruntaş în colectivului de mecanizatori şi combaineri. De peste două decenii deja recoltează pâinea.

— Avem vreo 5 băieţi harnici şi bine pregătiţi, — ne spune Ion Babără, — un nucleu pe care se ţin toate lucrările agricole principale în gospodărie.

— Şi pe tehnica modernă, — mai adăugă Ion Nicora. — În această gospodărie tehnica veche şi demodată nu mai este utilizată, tot parcul de maşini şi tractoare a fost renovat şi reînnoit.

Ulterior m-am convins şi eu de aceste afirmaţii. Grigore Fiştic dirijează combina de tipul „CLAAS Lexion 760” cu un randament maxim de peste 400 tone de cereale pe zi, duce în faţă o secerătoare cu lăţimea de 9 metri, iar buncărul ei are o capacitate de 9 tone. Recoltarea este organizată cu maximă eficienţă: pentru a nu întrerupe procesul şi a nu opri combina administraţia SRL „Valea Sofiei” a decis să procure o remorcă HAWE cu capacitatea de 26 de tone. Funcţia ei este de a prelua într-un recipient masiv direct, în procesul recoltării, din buncărul combinei o bună parte de producţie, dar fără staţionare. Apoi, deja staţionar şi în voie, autocamionul se încarcă cu grâu din remorcă HAWE. Proces bine ajustat, eficient, ce nu fură din timpul preţios la recoltare. Mecaniyatorul Serghei Teslea a însuşit operaţiunile şi le îndeplineşte cu exactitate.

O astfel de combină cu randament maxim, dar şi o organizare pe potrivă a muncii este printre primele rândunele în republică. Mai menţionăm, că tot procesul este automatizat, un mic calculator dirijează toate programele de recoltare a diferitor culturi.

Următorul echipaj, ce secera grâul pe un alt câmp, era cel al lui Victor Pintilei cu ajutorul său Petru Râciu, pe o combină CASEI 5088. M-am interesat de ce are nevoie de ajutor, dacă dirijarea maşinei se face în mod automat?

— Agregatele au nevoie de curăţare de câteva ori pe zi de impurități și pleavă, le mai facem revizie, le ungem, că maşina nu este chiar nouă, — ne-a explicat Victor. — Şi în doi facem lucrul mai repede, economisim timpul prețios la seceriş.

Câțiva şoferi sunt implicaţi permanent la transportarea producţiei de pe câmp la făţare, ei muncesc ritmic ca să nu staţioneze combinele: Serghei Rohac, Iulian Griţunic, Vasile Patlatâi, Aurel Glavan şi Alexandru Istrate. Combina CASEI 5088 era deservită de şoferul Dumitru Mutruc, care transporta grâul cu remorca trasă de un Jonn Deer.

În gospodărie au grijă nu numai ca condiţiile de muncă să fie favorabile şi benefice, ca angajaţi să nu înghită praful, să bea apă răcorită, să nu-i ardă soarele etc., dar şi de hrana lor zilnică. În timpul secerişului persoanelor implicate în proces li se aduce de două ori pe zi hrana pregătită la ospătăria brigăzii.

Gospodarii de la „Valea Sofiei” au cultivat anul acesta 5 soiuri de grâu, 4 — de orz şi 2 de mazăre. Producţia este adusă la făţare, unde este curăţată şi depozitată în aşteptarea cumpărătorilor mai generoşi. Pentru a proteja boabele crescute cu atâta trudă aici, în afară de depozitele vechi, sunt construite încăperi noi, largi, încăpătoare. Producţia este depozitată strict pe soiuri. L-am întrebat pe Ion Babără de ce lucrează cu atâtea feluri de grâu.

— Nu toate soiurile rodesc la fel, chiar şi în aceleaşi condiţii meteo şi utilizând măsurile agrotehnice respective — ne-a spus directorul. — „Laguna”, de exemplu, este folosit mai mult pentru producerea crupelor şi el trebuie să fie de calitate superioară. Dar nu întotdeauna condiţiile sunt favorabile.

Aici le poartă de grijă părinteşte şi celor peste 1800 de cotaşi: în fiecare an li se repartizează câte 70 kg de floarea soarelui, câte 20 de kg de zahăr şi câte 500 de kg de grâu, pentru aceste scopuri gospodăria cheltuie peste 1200 tone de boabe.

− Domnul director, deşi este exigent şi cere de la noi îndeplinirea sarcinilor şi respectarea tehnologiilor, ne remunerează conform muncii depuse, — ne mai informă Grigore Fiştic. — Salariul îl ridicăm lunar, el nu este mai mic decât al celor plecaţi peste hotare. La sfârşitul secerişului ne organizează sărbătoarea „Ultimul snop”, iar la finele anului, când se fac totalurile şi ni se achită celelalte retribuiri pentru muncă, fruntaşii beneficiază de cadouri impunătoare: frigidere, televizoare, maşini de spălat etc. Iar anul trecut pentru câţiva băieţi ne-a făcut o excursie în Germania, unde, pe lângă odihnă şi relaxare, am fost la uzina ce produce această tehnică performantă ce a ajuns deja şi pe mâinile noastre, dar şi pe câmpuri, unde am văzut-o în funcţiune şi exploatare.

SRL „Valea Sofiei” are şi ferme de vaci şi pentru întreţinerea lor are nevoie de rezervă de paie. M-am mirat, că pe aceste lanuri paiele erau fărâmiţate şi împrăştiate pe câmp. Urma imediat discuitul şi pregătitul de etapa următoare, de arat. Pentru hrana vitelor, însă, directorul mi-a arătat câmpuri, unde paiele au fost depuse în brazde, ca apoi un tractor cu agregate speciale să le adune şi să le preseze în baloturi pentru a fi transportate la fermă.

Cele aproape 940 de hectare de culturi din grupa I au fost recoltate în 14 zile lucrătoare. Calculele prealabile presupun o roadă medie de grâu la hectar de 5,4 tone, de o calitate înaltă.

Aici lucrările agricole la Sofia nu se încheie, ele iau o nouă turnură, direcţionând agregatele spre arat şi, în curând, spre o altă etapă a recoltării.

Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Peter MICHALKO, Ambasadorul UE în RM

„Trebuie să spun că am fost foarte încântat de vizita mea la Drochia”

Citeşte mai mult →