Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Cultura, Ştiinţă  >  Articol curent

„Satul Sofia: trecut şi prezent”, vol. II

Prin   /  2 august 2017  /  Nici un comentariu  /   134

„Din tot ce-a fost, din tot ce este, se deapănă, reală, o poveste…un sat, o glie, un popor, pentru trecut, prezent şi viitor.”, scria Emil Nicula, poet, actor, regizor.

Valeriu Schițco prezintă consătenilor volumul II al cărții

Valeriu Schițco prezintă consătenilor volumul II al cărții

„Din tot ce-a fost, din tot ce este, se deapănă, reală, o poveste…un sat, o glie, un popor, pentru trecut, prezent şi viitor.”, scria Emil Nicula, poet, actor, regizor.

Satul Sofia este unul cu renume nu numai în raion, ci şi în republică. Au fost timpuri când el era un mare furnizor de cadre pentru economia naţională, cultură, învăţământ, medicină şi alte ramuri. Savanţi, profesori, scriitori, oameni de cultură, emeriţi şi personalităţi notorii sofiene pot fi întâlnite în orice domeniu sau structură.

Evident, că baza principală sau iniţială era şcoala medie din sat, ulterior — liceul „V. Cantemir”. Aici mereu a activat un corp profesoral de elită, dirijaţi de fiecare dată de câte un director nobil şi înţelept, ce ofereau o pregătire multilaterală absolvenţilor pentru a-şi lua zborul spre facultăţile preferate cu un bagaj de cunoştinţe trainice, aprofundate, durabile şi eficiente, care duceau faima şcolii şi a localităţi departe, uneori chiar mai departe de ţară. Satul Sofia a dăruit societății multe personalităţi notorii.

Dar, până nu demult, Sofia nu dispunea de o monografie a satului. Câţiva ani în urmă Mihail Hâncu, ex-preşedinte, a editat o carte în două volume, însă ea poartă mai mult un caracter personal.

Iacob Babără, un mare om de cultură din sat, cercetător şi istoric, a adunat, pe parcursul a mai multor decenii, date şi informaţii, opinii şi poze pentru o monografie detaliată. Cu regret, dânsul a plecat în lumea celor drepţi încă până la tiparul I-lui volum.

Materialele adunate cu minuţiozitate de Iacob Babără şi îngrijite cu acurateţe de soţia sa Elena, filolog de specialitate, după mai multe „peregrinări”, până la urmă au ajuns pe „mâini bune”, cum se spune în popor. Academicianul Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, împreună cu Valeriu Schiţco, director, tipografia instituţiei, ambii sofieni, au luat sub oblăduirea lor pregătirea şi editarea multaşteptatei cărţi despre satul Sofia.

Astfel, primul volum a văzut lumina tiparului cu trei ani în urmă. Autori sunt regretatul Iacob Babără şi Valeriu Schiţco, care, folosindu-se de ocazie, la Festivalul „Hangul de la Sofia”, când îl priveau şi îl ascultau sute de consăteni şi oaspeţi, a prezentat volumul II al monografiei recent apărute de sub tipar. Dânsul a mai informat lumea, că în prezent se lucrează la cel de-al treilea, ultimul, volum.

Fiecare aşezare umană e unică, dar are un loc şi un rol primordial în evoluţia omenirii. Şi satul Sofia ascunde încă atâtea lucruri interesante pentru istorie, pentru urmaşi, pe care trebuie să le cunoaştem. Astăzi el îşi cheamă băștinaşii să le exploreze, să le simtă pulsul, să le facă publice şi să le transmită generaţiilor viitoare.

Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Renaşterea femeii: resurse interioare, încredere,
independență în gândire, discernământ în acţiune

Renaşterea femeii: resurse interioare, încredere, independență în gândire, discernământ în acţiune

Citeşte mai mult →