Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Cultura, Ştiinţă  >  Articol curent

Probleme multe, rezultate evidente

Prin   /  9 septembrie 2017  /  Nici un comentariu  /   146

La finele lunii august, în Casa Centrală de Cultură din orașul Drochia, s-a desfăşurat Conferinţa cadrelor didactice din raionul Drochia cu genericul „Acces, relevanţă, calitate în educație — competenţe pentru prezent şi viitor”.

Ion RECEAN, șef, DÎTS Drochia

Ion RECEAN, șef, DÎTS Drochia

La finele lunii august, în Casa Centrală de Cultură din orașul Drochia, s-a desfăşurat Conferinţa cadrelor didactice din raionul Drochia cu genericul „Acces, relevanţă, calitate în educație — competenţe pentru prezent şi viitor”.

Despre rezultate, probleme şi planuri de viitor în sistem am discutat cu Ion Recean, şef, Direcţia învăţământ, tineret şi sport, Drochia.

— Domnule Recean, ce indicatori reflectă starea sistemului de învăţământ şi a instituţiilor monitorizate din raion în perspectiva respectării legislaţiei în vigoare?

— Am încheiat anul şcolar precedent cu rezultate bune, pe unele locuri chiar foarte bune. Avem succese în mai multe ramuri ale învăţământului. Dar şi problemele ne dau ghes. Rata de instituţionalizare în instituţiile de educaţie antepreşcolară constituie 42.2%. Instituţiile de învăţământ preşcolar sunt frecventate de copii cu vârsta de 3-5 ani în proporţie de 84,9% şi 5-7 ani — în proporţie de 92,3%. Spre regret, în 7 localităţi nu există grădiniţe. O parte din aceşti copii sunt încadraţi în instituţiile din alte localităţi. APL de nivelul I şi II ar trebui să găsească surse financiare pentru deschiderea grădiniţelor în localităţile: Şalvirii Noi, Ceapaevca, Iliciovca sau să organizeze transportarea tuturor copiilor în condiţii optime, ca ei să frecventeze grădiniţa.

La examenul de capacitate pentru anul de învăţământ anterior au fost înscrişi 717 candidaţi, au promovat 714 candidaţi. Nu au susţinut examenele 3 elevi, ei refuzând a se prezenta la sesiunea suplimentară.

La sesiunea de BAC 2017 au fost înscrişi 279 candidaţi, din ei au promovat examenele 204. Promovabilitatea constituie 73%. Rezultatele sunt cu 10 unităţi procentuale mai mari decât în 2016. Problema majoră rămâne a fi matematica. Procentul susţinerii BAC-ului la matematică este de 67, comparativ cu istoria – (96%) ambele fiind discipline de profil. Sesiunea de examen 2017 s-a desfăşurat în conformitate cu metodologia în vigoare.

Discipolii raionului au participat la concursuri republicane la disciplinele de studiu şi extraşcolare. În rezultat 12 elevi au fost menţionaţi la concursurile republicane: 7 au obţinut menţiuni, 3 elevi s-au plasat pe locul III, 1 a ocupat locul II şi 1 elev a ocupat locul I. Avem 7 locuri la concursurile extraşcolare naţionale. Bilanţul e frumos, dar este loc şi pentru mai bine.

— Care este dinamica indicatorilor de bază în educaţie.

— În anul de studii 2016-2017 a crescut rata frecvenţei şi nu a fost atestat abandon şi neşcolarizare. Sistemul educaţional din raion a cuprins 37 de instituţii de învăţământ general. Din ele 6 licee, 24 de gimnazii şi restul — şcoli primare. În ultimii ani rata de cuprindere în învăţământul general a înregistrat indicatori relativ constanţi. În anul şcolar 2016-2017 s-a atestat o uşoară scădere a numărului de elevi doar cu 78 persoane. Însă această tendinţă devine riscantă de a se mări în anii următori. Se atestă scădere la treapta gimnazială cu 17 clase şi se datorează faptului că am avut optimizate 3 gimnazii mici. Media claselor gimnaziale constitue 20,37 de elevi, normativul minim fiind de 25 elevi. La treapta liceală scădere avem cu o clasă. Media în raion constitue 19,22 elevi, normativul minim fiind tot de 25 copii.

Tinerii specialiști ce se încadrează în procesul educațional din Drochia

Tinerii specialiști ce se încadrează în procesul educațional din Drochia

— Continuă procesul optimizării?

— În ultimul an de studii (2016-2017) au fost reorganizate 3 instituţii de învăţământ. Total în raion avem reorganizate 5 instituţii, ceea ce a permis ca aceste instituţii să funcţioneze în cadrul legal. De câţiva ani activăm conform programului „per-elev”, adică finanţarea se face în conformitate cu numărul de elevi încadraţi în instituţie. Însă 9 instituţii nu se pot finanţa singure, iar alte 4 gimnazii — Hăsnăşenii Mari, Fântâniţa, Baroncea, Popestii de Jos — atestă deficit de buget. Cu părere de rău, numărul copiilor este în permanentă scădere, ceea ce va duce pe parcurs la reorganizarea şi altor instituţii.

— Un compartiment important al activităţii direcţiei şi cadrelor didactice este educaţia incluzivă.

— În comparaţie cu anul de studii anterior, în 2016-2017 se constată o scădere (cu 28) a numărului elevilor cu CES în treapta primară şi gimnazială. Există 28 de centre de resurse pentru educaţia incluzivă şi peste 28 unităţi de cadru didactic de sprijin, care au deservit 275 şcolari identificaţi cu CES şi 144 copii preşcolari. Învăţământul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare. În funcţie de forma de incluziune, copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale studiază în bază de PEI (fie în baza curriculumului general la toate disciplinele, fie în baza curriculumului modificat la cel puţin o disciplină).

— Sistemul de educaţie din raion este asigurat pe deplin cu numărul necesar de cadre didactice?

— Numărul total de cadre didactice în învăţământul general a fost de 981, inclusiv 135 manageri. În instituţiile de învăţământ au activat 645 pedagogi, inclusiv 92 manageri, iar în instituţiile de învăţământ de educaţie timpurie — 336, inclusiv 43 manageri. În instituţiile de învăţământ general au activat cu 44 cadre didactice mai puţine comparativ cu anul de studii precedent. Constatăm o problemă majoră în domeniu şi anume ponderea mare a cadrelor didactice pensionare în raport cu numărul mic al tinerilor specialişti în învăţământ. În 2016-2017 în învăţământ au activat 197 pensionari. Cu toate acestea deficitul de cadre didactice a fost de 63 unităţi.

— Procesul de formare profesională a cadrelor continuă şi este susţinut?

— Anul trecut 230 cadre didactice şi manageriale au susţinut stagiile de formare profesională atât în instituţiile republicane, cât şi în teritoriul raionului, promovate de către Universitatea de Stat din Moldova, US „Alecu Russo” din Bălţi; la distanţă, on-line. 78 cadre didactice şi manageriale s-au autoformat: prin recalificare — 13; masterat — 63; doctorantură — 2. Astfel, circa 90% din cadrele didactice în ultimii 3 ani s-au format profesional.

Și cohorta de cadre didactice raionale experimentate începe anul nou de studii cu forțe noi

Și cohorta de cadre didactice raionale experimentate începe anul nou de studii cu forțe noi

— Cum este organizată alimentaţia în instituţiile de învăţământ?

— La capitolul organizării alimentaţiei în instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal în 2017 se constată o uşoară creştere a ponderii elevilor alimentaţi din surse bugetare. În raion se alimenteză doar copiii din învăţământul primar. Din resurse extrabugetare în republică se alimentează elevi din 21 raioane, dar, cu părere de rău, Drochia nu-i printre ele. Tendinţa de identificare a unor alternative de surse pentru a asigura alimentarea copiilor din instituţiile de învăţământ primar şi gimnazial este un indicator al mobilizării eforturilor furnizorilor de educaţie.

— Am constatat, că aveţi unele rezultate frumoase, sunt şi succese. Dar în acelaşi rând aţi enumerat şi o serie de probleme asupra cărora trebuie de muncit încă mult.

— Exact, chiar foarte mult. Pe lângă faptul că nu avem suficiente cadre tinere, (speriaţi, să fim sinceri, de salariile extrem de mici), că avem o bază tehnico-materială învechită (în şcoli mai sunt calculatoare „de-o seamă cu mâca”), avem nevoie de investiţii serioase pentru a reanima o serie de imobile, instituţii, centre, chiar şi tabăra de odihnă raională etc.

— Să sperăm, că anul, ce abia a demarat, va fi mai generos, vă va aduce mai multe soluţii pentru depăşirea problemelor existente şi va asigura procesul educaţional cu noi şi durabile succese.

— Sperăm și noi!

Ion RECEAN, șef, DÎTS Drochia

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Florile recunoștinței pentru Poetul Mihai Eminescu și opera eminesciană

Omagiu celei mai importante voci poetice române

Citeşte mai mult →