Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Noutăți  >  Articol curent

Despre misiune şi „rânză”

Prin   /  21 septembrie 2017  /  Nici un comentariu  /   36

Ceea ce am văzut şi ascultat luni, 11 septembrie curent, în cadrul şedinţei Consiliului orăşenesc Drochia, cu greu poate fi povestit verbal, dar cu un şi mai mare greu poate fi redat în scris.

DSC_0014

Ceea ce am văzut şi ascultat luni, 11 septembrie curent, în cadrul şedinţei Consiliului orăşenesc Drochia, cu greu poate fi povestit verbal, dar cu un şi mai mare greu poate fi redat în scris.

Vreau să punctez din start: nu mă voi axa pe agenda de lucru a şedinţei, nu voi pune pe cântar importanţa decizională a chestiunilor incluse pe ordinea de zi, ba chiar nu voi insista nici pe acel „du-te-vino” continuu din timpul desfăşurării lucrărilor întrunirii aleşilor locali.

Ceea ce aşi dori să înţeleg şi, respectiv, să explic celor care se interesează de activitatea Consiliului orăşenesc Drochia, vizează expres munca consilierilor orăşeneşti, felul lor de a-şi onora obligaţiunile, modul în care ei îndreptăţesc (?) aşteptările electoratului…

Pentru că am avut impresia, care, până la urmă, s-a transformat într-o fermă convingere, că slugile electoratului urbei (cu mici excepţii) habar nu au despre cine este, cum trebuie să fie şi care-i misiunea unui consilier local.

Nu mă aventurez să cred că mulţi dintre ei au citit sau, barem, au răsfoit „Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale” din care să fi luat act de cunoştinţă atât despre desfăşurarea şedinţelor, elaborarea proiectelor de decizii, cât şi, elementar, despre comportamentul din timpul lucrărilor şedinţelor însăşi.

Astfel, într-o adiere de „ликбез” în administraţia publică ar fi de stipulat, că:

„Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt…”;

„… consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvântul. Consilierul este obligat ca în luarea de cuvânt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii”;

„Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală”;

„În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept: a) să cheme la ordine; b) să retragă cuvântul; c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor”;

„Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni,… avertisment, eliminarea din sala de şedinţe”.

„Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă…”, care, de altfel, constituie 60-70 la sută din cadrul informaţional.

Însă, de rând cu aceste simple noţiuni, aleşii orăşeneşti, prima-întâi, ar trebui să cunoască şi să ţină minte mereu, că, în legislativul local, ei ne reprezintă pe noi, alegătorii, cărora, în campania electorală, li s-au făcut nişte promisiuni. Realizarea lor ţine de onoarea şi demnitatea fiecărui consilier în parte, a Consiliului în ansamblu, a primăriei oraşului… A tuturor luați împreună. Restul, gen, „rânză”, reglări de conturi, pizmă, îndărătnicie, demonstrare de putere etc., nu-şi au aflare în Statutul alesului local şi nici nu trebuie să fie caracteristicile unui consilier.

… A fost frumos gestul lui Eduard Caramov, antrenor, CS „Vulturi”, care, mulţumind pentru susţinerea primăriei în cadrul Campionatului naţional la canotaj, a înmânat primarului Nina Cereteu o diplomă şi o vâslă „comemorativă”.

Liuba BULGARU

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Elevii de la Gimnaziul „Viorel Ciobanu”, s. Șuri, elogiază foștii pedagogi

Amintirea și învățătura foștilor pedagogi, veșnic vie

Citeşte mai mult →