Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Noutăți  >  Articol curent

Serviciile sociale necesită „intervenţii” serioase. Şi urgente

Prin   /  13 octombrie 2017  /  Nici un comentariu  /   54

Serviciile sociale sunt un ajutor şi o susţinere, acordat copiilor care se afla intr-o situatie de mare dificultate. În interviul ce urmează am încercat să elucidăm cum funcţionează în raion aceste servicii.

Tudor GOLBAN, șef, DASPF Drochia

Tudor GOLBAN, șef, DASPF Drochia

Serviciile sociale sunt un ajutor şi o susţinere, acordat copiilor care se afla intr-o situatie de mare dificultate. În interviul ce urmează am încercat să elucidăm cum funcţionează în raion aceste servicii.

— Domnule Tudor Golban, ce servicii sociale sunt în prezent în raion?

— În raionul Drochia funcţionează şase Case de copii de tip familial, unde se educă şi cresc 31 de copii, şi cinci Asistenţi Parentali Profesionişti, unde sunt plasaţi 14 copii.

— Aceste servicii sunt finanţate de către stat?

— Evident. Conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1733 din 31.12.2002 “Cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească din Casele de copii de tip familial” şi a Hotărârii Guvernului RM nr. 924 din 31.12.2009 “Cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă”, pentru aceşti copii sunt prevăzute alocaţii: anuale (inventar, îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite, obiecte de igienă şi medicamente) în valoare de câte 3000 lei pentru fiecare copil, lunare sau zilnice pentru întreţinerea unui copil, unice — la împlinirea vârstei de 18 ani.

— Pentru ambele servicii sunt prevăzute aceleaşi sume?

— Cu unele deosebiri. De exemplu, pentru 1 copil ce se întreţine în APP, este prevăzut zilnic câte 31 lei, iar pentru cei din CCTF — lunar câte 750 lei plus alocaţii pentru deservirea clădirilor, cheltuieli pentru consumul de gaze, energie termică, pentru procurarea cărbunilor şi lemnelor, compensaţii pentru energia electrică şi a abonamentelor pentru telefon. În schimb pentru copiii din APP este prevăzută o alocaţie unică de 3000 lei pentru persoanele cu plasament de lungă şi scurtă durată, 500 pentru plasament de urgenţă şi 250 lei — pentru plasament provizoriu.

— Aceste mijloace financiare sunt suficiente pentru a acoperi necesităţile acestor copii?

— Ţinând cont de preţurile mereu crescânde, de tarifele majorate, desigur că nu mai sunt satisfăcătoare. Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Drochia, pe parcursul activităţii acestor servicii foarte necesare, a alocat mijloace financiare, destinate normelor în vigoare. Mai mult ca atât, din 2011 până în prezent le-au mai fost alocaţi 115200 lei pentru diverse necesităţi vitale, bani din soldul disponibil al Consiliului raional. Cu toate acestea sursele financiare menţionate nu sunt îndestulătoare pentru asigurarea stabilităţii în creşterea, îngrijirea şi dezvoltarea multilaterală a acestor copii.

— Deşi părinţii educatori şi asistenţii parentali profesionişti au salarii, iar copiii — indemnizaţii…

— Trebuie de menţionat, discipolii CCTF şi APP au probleme de sănătate, de cele mai dese ori grave şi severe. O sută este un număr prea mic pentru a enumera toate problemele cu care se confruntă zi de zi copiii şi părinţii acestora din aceste servicii sociale.

— Şi organele de resort nu prevăd în viitorul apropiat modificări la actuala legislaţie?

— Iniţiativă trebuie să ne aparţină tot nouă, celor care cunoaştem în detalii situaţia concretă. Am fost în audienţă la Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul RM, cu o notă informativă, în care am descris toate problemele, reieşind din cele abordate de părinţii educatori.

— Ce puncte concrete conţinea nota informativă?

— Am solicitat majorarea alocaţiilor lunare pentru întreţinerea unui copil: în CCTF de la 750 la 1000 lei/lună, în APP — de la 31 la 40 lei/zi. Şi compensaţiile pentru deservirea clădirilor, cheltuielile pentru consumul de gaze, energie termică, pentru procurarea cărbunilor şi lemnelor au rămas mult în urmă faţă de preţurile actuale. Am propus să fie găsite mijloace pentru a angaja în CCTF ambii părinţi, al doilea ca lucrător social, de asemenea, să fie revăzute normele de asigurare materială în CCTF, alocaţiile pentru procurarea mobilierului şi inventarului necesar pentru desfăşurarea activităţii acestui serviciu social. Luând în consideraţie doleanţele părinţilor educatori şi a asistenţilor parentali, am solicitat să fie susţinuţi financiar toţi copiii din aceste servicii sociale către începutul noului an şcolar.

— Deţineţi şi vreun răspuns la demersul DVS?

— Deocamdată nu. Înţelegem, că este necesar ceva timp până aceste doleanţe şi propuneri vor ajunge în parlament. Dar Consiliul raional Drochia la ultima sa ședință a decis susținerea copiilor din CCTF și APP cu un ajutor financiar în sumă de 42300 lei: câte 1000 pentru elevi și câte 700 lei pentru preșcolari.

— Să sperăm, că veţi fi auzit.

A înregistrat Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Elevii de la Gimnaziul „Viorel Ciobanu”, s. Șuri, elogiază foștii pedagogi

Amintirea și învățătura foștilor pedagogi, veșnic vie

Citeşte mai mult →