Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Agricultură  >  Articol curent

Agricultorii au făcut totalurile anului 2017 Opinia comună este: a fost un an, relativ, bun

Prin   /  3 decembrie 2017  /  Nici un comentariu  /   100

Pe final de noiembrie curent, agricultorii drochieni s-au întrunit într-o şedinţă solemnă în cadrul căreia şi-au totalizat rezultatele muncii anului 2017.

GD_20171128130324-001

Pe final de noiembrie curent, agricultorii drochieni s-au întrunit într-o şedinţă solemnă în cadrul căreia şi-au totalizat rezultatele muncii anului 2017.

Moderatoarea evenimentului, carismatica Sorina Maţibon, specialist la secţia cultură a Consiliului raional, chiar de la primele acorduri a dat un suflu maestos întrunirii, vorbind în termeni frumoşi şi adevăraţi despre glie, misiunea agricultorilor şi multa lor dedare ţarinei.

Mai apoi, în luarea sa de cuvânt, Vasile Grădinaru, preşedintele raionului Drochia, a continuat aceste gânduri, insistând în mod special, pe virtuţile plugarilor, capacităţile lor de muncă în orice condiţii meteorologice, pasiunea ce-o demonstrează de-o viaţă faţă de muncile agricole, roadele pământului şi abilitatea de a face ţara an de an cu pâine şi la pâine. Fiind om din meserie, Vasile Grădinaru cunoaşte nu din auzite întregul proces agricol, astfel că a vorbit temeinic şi la subiect despre criteriile anului agricol 2017, despre greutăţi şi probleme, dar şi despre puterea de muncă şi grija faţă de glie a ţăranilor.

La rândul său, Ion Nicora, şeful Direcţiei Agricultură şi Relaţii Funciare a CR, a enunţat în detalii indicatorii înregistraţi de gospodăriile agricole în anul curent. În continuare, dânsul, împreună cu Valerian Gherman, şef-adjunct al direcţiei, au anunţat rezultatele concursului raional „Cea mai bună organizare şi desfăşurare a lucrărilor agricole în anul 2017”. Câştigătorii au beneficiat de Diplome de menţiune, premii băneşti şi de câte un frumos colac copt din pâine nouă.

Reieşind din considerentul, că cifrele vorbesc de la sine, am decis să publicăm „esenţa” ce o conţin procesele verbale ale comisiei raionale de desfăşurare a concursului raional nominalizat mai sus.

Liuba BULGARU

Cu privire la totalurile concursului raional „Cea mai bună organizare şi desfăşurare a lucrărilor agricole în anul 2017 ”

Pentru intreprinderile agricole care au obţinut cea mai înaltă productivitate la recoltarea cerealelor:

Prima grupă — suprafaţa 100 — 300 ha:

Locul I — 600 lei — CAP „Sof-Agro-Prezent” (director Ion Babără) — 50,41 ch/ha.

Locul II — 500 lei — SRL „Miragrocom” (director Dumitru Gaidău) — 47,17 ch/ha.

Locul III — 400 lei — SRL „Drochianca” (director Ion Marcu) — 41,97 ch/ha.

Grupa a doua — suprafaţa 300-600 ha

Locul I — 800 lei — SRL „Zgura-Agro” (director Mihail Nedelciuc) — 49,88 ch/ha.

Locul II 700 lei — SRL „Bursemcom” (director Ala Burlacu) — 49,83 ch/ha.

Locul III — 600 lei — SRL „Dimazcom Nord” (director Mihail Mazurchevici) — 48,36 ch/ha.

Grupa a treia — suprafaţa peste 600 ha

Locul I — 1200 lei — SRL „Valea Sofiei” (director Ion Babără) — 53,44 ch/ha.

Locul II — 1000 lei — SRL „Wetrade-Agro” (director Ion Iachim) — 47,87 ch/ha.

Locul III — 800 lei — SRL „Agro-SZM” (director Victor Hropotinscii) — 43,92 ch/ha.

I grupă:

Locul I — SRL „Valea Sofiei” (director Ion Babără) –1200 lei.

Locul II — SRL „Glia Șurenilor” (director Viorel Grădinaru) — 1000 lei.

Locul III — SRL „Wetrade-Agro” (director Ion Iachim) — 800 lei.

II grupă:

Locul I — SRL „Dimazcom Nord” (director Mihail Mazurchevici) — 800 lei.

Locul II, SRL „Bursemcom” (director Ala Burlacu) — 700 lei.

Locul III, SRL „Zgura Agro” (director Mihail Nedelciuc) — 600 lei.

III grupă:

Locul I — SRL „Agroelit’’ (director Mihail Bostan) — 600 lei.

Locul II — SRL „Miragrocom” (director Dumitru Gaidău) — 500 lei.

Locul III — CAP „Sof-Agro-Prezent” (director Ion Babără) — 400 lei.

Pentru buna organizare şi desfăşurare a lucrărilor agricole în anul 2017 de menţionat următorii agenţi economici din agricultură:

  • SRL „Mihailena-Agro’’,
  • CAP „Gribova-Agro”,
  • SRL „Popeşteanca”,
  • GȚ „Cebotari Eugenia’’,
  • SRL „CubVas Agro”,
  • SRL „Petreanca Agro’’,
  • SRL „Dealul Ochiulalbean’’.

Pentru intreprinderile agricole care au obţinut cea mai înaltă productivitate

la recoltarea porumbului, dar nu mai puţin de 50,0 ch/ha, peste 100 ha:

Locul I — 1200 lei — SRL „Mihailena-Agro” (director Tudor Chilari) — 80,0 ch/ha.

Locul II — 1000 lei — SRL „Bursemcom” (director Burlacu Ala) — 76,7 q/ha.

Locul III — 800 lei -SRL „AGRO-SZM” (director Victor Hropotinschii — 71,3 ch/ha.

La recoltarea porumbului 70 -100 ha:

Locul I — 1000 lei — SRL „Zgura-Agro” (director Mihail Nedelciuc) — 81,0 ch/ha.

Locul II — 800 lei — SRL „Dimazcom Nord” (director Mihail Mazurcevici) — 75,0 ch/ha.

Locul III — 600 lei — CAP „Sof-Agro-Prezent” (director Ion Babără) — 55,9 ch/ha.

Pentru intreprinderile agricole care au obţinut cea mai înaltă productivitate la recoltarea floarei soarelui, dar nu mai puţin de 23 q/ha:

La recoltarea floarei soarelui cu suprafaţa peste 300 ha:

Locul I — 1200 lei — SRL „Bursemcom” (director Ala Burlacu) — 30,18 ch/ha.

Locul II — 1000 lei — SRL „CubVas-Agro” (director Vasile Cubei) — 29,4 ch/ha.

Locul III — 800 lei — SRL „Dealul Ochiulalbean” (director Victor Zbancă) — 27,3 ch/ha.

La recoltarea floarei soarelui cu suprafaţa 100 — 300 ha:

Locul I — 1000 lei — SRL „Agroelit” (director Mihail Bostan) — 33,0 ch/ha.

Locul II — 800 le — SRL „Tavis-Prof” (director Tatiana Climăuțan) — 31,0ch/ha.

Locul III — 600 lei — SRL „Dimazcom Nord” (director Mihail Mazurchevici — 27,2ch/ha.

Pentru intreprinderile agricole care au obţinut cea mai înaltă productivitate la recoltarea sfeclei de zahar, dar nu mai puţin de 400 ch/ha:

La recoltarea sfeclei de zahăr cu suprafaţa peste 200 ha:

Locul I — 1400 lei — SRL „AGRO-SZM” (director Victor Hropotinschii) — 440,0 ch/ha.

Locul II — 1200 lei — SRL „Grildos-Agro” (director Grigorii Lupașcu) — 370,8 ch/ha.

Locul III — 1000 lei — SRL „Glia Șurenilor” (director Viorel Grădinaru) — 345,0 ch/ha.

La recoltarea sfeclei de zahar cu suprafaţa 50- 200 ha:

Locul I — 1200 lei — SRL „Dimazcom-Nord” (director Mihail Mazurchevici) — 620 ch/ha.

Locul II — 1000 lei — SRL „Eco-Agro-Grup” (director Mihail Cebotari) — 514,1 ch/ha.

Locul III — 800 lei — SRL „Miragrocom” (director Dumitru Gaidău) — 450 ch/ha.

Pentru intreprinderile agricole care au obţinut cea mai înaltă productivitate la recoltarea soiei, dar nu mai puţin de 23 ch/ha:

Cu suprafaţa mai mare de 130 ha:

Locul I -1000 lei — SRL „Agroelit,, (director Mihail Bostan) — 26,0 ch/ha.

Locul II — 800 lei — SRL „Wetrade Agro” (director Ion Iachim) — 19,00 ch/ha.

Locul III — 600 lei — SRL „Dealul Ochiulalbean” (director Victor Zbancă) — 18,11 ch/ha.

Cu suprafața 50-130ha

Locul I — 800 lei — SRL „Zgura Agro” (director Mihail Nedelciuc) — 18,00ch/ha.

Locul II — 600 lei — SRL „Bursemcom” (director Ala Burlacu) — 15.00 ch/ha.

Locul III — 400 lei — SRL „Valea Sofiei” (director Ion Babără) — 14,40 ch/ha.

Pentru intreprinderile agricole care au obţinut cea mai înaltă productivitate la recoltarea fructelor, dar nu mai puţin de 85 ch/ha:

Locul I — 800 lei — SRL „Zgura- Agro” (director Mihail Nedelciuc) — 193 ch/ha.

Locul II — 600 lei — SRL „Bursemcom” (director Ala Burlacu) — 230 ch/ha.

Locul III — 400 lei — SRL „Interfruct” (director Aurica Obrejanu) — 558 ch/ha.

Pentru rezultatele obţinute şi menţinerea sectorului zootehnic asociat:

Locul I — 1500 lei — SRL „Valea Sofiei” (director Ion Babără).

Locul II — 1000 lei — CAP „Sof-Agro-Prezent” — (director Ion Babără).

Conferirea titlului onorific „GOSPODARUL GLIEI” de gradul I, II, III

Gradul I — 3000 lei — Ala Burlacu, director SRL „Bursemcom”.

Gradul II — 2000 lei — Mihail Nedelciuc, director SRL „Zgura- Agro”.

Gradul II — 2000 lei — Ion Babără, director SRL „Valea Sofiei”.

Gradul III — 1000 lei — Mihail Mazurchevici, director SRL „Dimazcom Nord”.

Gradul III — 1000 lei — Mihail Bostan, director SRL „Agroelit”.

„Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate a raionului Drochia”

Au fost premiate următoarele primării:

I grupă:

Locul I, primăria s. Mândâc (primar Ion Lupașcu) — 2500 lei;

Locul II, primăria s. Ţarigrad (primar Petru Bărbieru) — 2000 lei;

Locul III, primăria s. Sofia (primar Veaceslav Magaleas) — 1500 lei;

II grupă:

Locul I, primăria s. Zgurița (primar Veaceslav Guțu) — 2000 lei;

Locul II, primăria s. Gribova (primar Chiril Macovețchi) –1500 lei;

Locul III, primăria s. Ochiul Alb (primar Tudor Șonțu) — 1000 lei;

III grupă:

Locul I, primăria com. Pervomaiscoie (primar Raisa Vacari) — 1500 lei;

Locul II, primăria com. Petreni (primar Valeriu Tizu) — 1000 lei;

Locul III, primăria com. Fântâniţa (primar Veaceslav Babuci) — 800 lei.

De menţionat primăriile satelor Chetrosu, Maramonovca, Moara de Piatră, Hăsnășenii Noi, pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului raional „Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate a raionului Drochia” şi antrenare a cetăţenilor în lucrările de înverzire, amenajare şi curăţare sanitară a localităţilor în care locuesc şi activează.

Serviciul de presă al Consiliului raional Drochia

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

logo_ICPC-2019

Bine de știut. Răspunsuri la întrebări frecvente despre alegeri și procesul de vot

Citeşte mai mult →