„Moldovatransgaz” demonstrează viabilitate şi prosperare continuă

2017 a fost un an plin de evenimente vrednice şi memorabile pentru SRL „Moldovatransgaz” — întreprinderea de bază pe teritoriul Republicii Moldova, ce se ocupă de transportarea gazelor naturale către consumatorii din țara noastră, dar și de tranzitul lor spre Balcani.

(De la stânga) Igor BAIDAUZ, inginer-şef, SRL «Moldovatansgaz» Piotr CIVGA, electromontor, sectorul Vulcăneşti, Andrei DAMAŞCAN, director interimar SRL «Moldovatransgaz», Iurie CONEA, electrogazosudor, sectorul Drochia, Valentin BOGHEAN, director-adjunct, SRL «Moldovatansgaz»
(De la stânga) Igor BAIDAUZ, inginer-şef, SRL «Moldovatansgaz» Piotr CIVGA, electromontor, sectorul Vulcăneşti, Andrei DAMAŞCAN, director interimar SRL «Moldovatransgaz», Iurie CONEA, electrogazosudor, sectorul Drochia, Valentin BOGHEAN, director-adjunct, SRL «Moldovatansgaz»

2017 a fost un an plin de evenimente vrednice şi memorabile pentru SRL „Moldovatransgaz” — întreprinderea de bază pe teritoriul Republicii Moldova, ce se ocupă de transportarea gazelor naturale către consumatorii din țara noastră, dar și de tranzitul lor spre Balcani.

La 2 iunie, curent, SRL „Moldovatransgaz” a marcat 30 ani de activitate. În acest context au fost organizate activități festive la toate sectoarele liniare de producere: Chișinău, Drochia, Vulcănești, Șoldănești și SMG Caușeni.

Printre frumoasele urări de bine spuse în adresa colectivului, cele mai profunde au aparţinut lui Andrei Damașcan, directorul interimar al SRL „Moldovatransgaz”. Dânsul a felicitat toți angajații, remarcând, că în aceste trei decenii de activitate, întreprinderea a obţinut succese notorii, fapt ce i-a adus reputația unui agent economic profesionist şi bine conturat în economia ţării.

Graţie muncii şi implicării, dar şi îndeplinirii cu responsabilitate a obligaţiunilor de serviciu de către fiecare angajat în parte, colectivul întreprinderii se impune prin specialişti experimentaţi în domeniul gazelor naturale.

În alocuţiunea sa domnul director a menţionat în mod special munca veteranilor întreprinderii, a celor prin truda şi sârguinţa cărora întreprinderea a obţinut temeinicie şi o posibilitate reală de dezvoltare continuă.

Făcând o retrospectivă a muncii desfăşurate în aceşti 30 de ani de la fondare, SRL „Moldovatransgaz” are suficiente motive de mândrie. Şi acest fapt nu a trecut neobservat de către conducerea de vârf a ţării.

Astfel, prin decret prezidențial, în semn de înaltă apreciere pentru munca îndelungată și prodigioasă în ramura gazificării, contribuția la asigurarea livrărilor fiabile de gaze naturale către consumatori, Iurie Conea, electrogazosudor la sectorul Drochia și Piotr Civga, electromontoror la sectorul Vulcănești, au fost decoraţi cu Medalia „Meritul Civic”.

Aceste distincţii, ca, de altfel, și toate celelalte de care a beneficiat întreprinderea pe tot parcursul activităţii sale, sunt meritul întregului colectiv de la SRL „Moldovatransgaz”, care a demonstrat totdeauna nu doar străduinţă şi responsabilitate, dar şi multă abnegație, unitate în acțiunile orientate spre soluționarea sarcinilor cotidiene, privind asigurarea livrărilor fiabile de gaze naturale către consumatorii finali.

Cu toată certitudinea, „Moldovatransgaz” este o întreprindere cu o bază temeinică, cu o perioadă de activitate serioasă, timp în care a demonstrat nu doar viabilitate, dar şi capacităţi fundamentale de prosperare continuă. Iar asta înseamnă că întreprinderea îşi va continua ascensiunea, îndeplinindu-şi responsabilităţile față de consumatorii de gaze, dar şi obligaţiunile faţă de ţară.

Natalia Lica,
purtător de cuvânt, SRL „Moldovatransgaz”

Lasă un răspuns