Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Noutăți  >  Articol curent

Copil, comunitate, familie

Prin   /  27 februarie 2018  /  Nici un comentariu  /   52

AO CCF Moldova (copil, comunitate, familie) — reprezintă oficial organizaţia Hope and Homes for Children (HHC) din Marea Britanie în Republica Moldova şi contribuie activ la realizarea reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului din Republica Moldova.

AO CCF Moldova (copil, comunitate, familie) — reprezintă oficial organizaţia Hope and Homes for Children (HHC) din Marea Britanie în Republica Moldova şi contribuie activ la realizarea reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului din Republica Moldova. Interlocutorul nostru este Tudor Golban, şef, Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Drochia, care ne va relata despre experiența AO CCF în raionul nostru.

Tudor GOLBAN, șef, DASPF, Drochia

Tudor GOLBAN, șef, DASPF, Drochia

— Domnul Golban, la ce nivel se află colaborarea CCF/HHC Moldova cu raionul nostru?

— Iniţial trebuie să spunem, că în februarie 2016 această organizaţie a demarat proiectul „Copiii Moldovei — înţelegem nevoile, dezvoltăm servicii, reformăm sistemul” şi a semnat un Memorandum patrulater cu UNICEF, Ministerul sănătăţii, Ministerul muncii, protecţiei sociale şi familiei. Iar în iulie 2016 a fost semnat un Acord de colaborare şi cu Consiliul raional Drochia.

— Ce prevede acest document?

— Un şir de acţiuni bilaterale, axate pe prevenirea instituţionalizării copiilor din raionul Drochia şi dezvoltarea de servicii de tip familial şi de zi. La etapa de implementare a acordului noi am conlucrat cu CCF/HHC Moldova intens şi fructuos.

— În ce context a fost colaborarea?

— Scopul de bază a fost prevenirea instituţionalizării copiilor cu vârsta sub 7 ani. Astfel, 8 copii din raion au fost susţinuţi să rămână în familiile lor biologice/extinse sau APP, iar pentru ei şi familiile lor a fost oferit direct un sprijin unic financiar, dar şi asistenţă psiho-socială.

— CCF/HHC Moldova desfăşoară şi susţine campania de prevenire a instituţionalizării…

— Da, oferă suport pentru dezvoltarea serviciilor alternative şi pentru consolidarea capacităţilor specialiştilor din domeniu. Astfel, pe teritoriul raionului Drochia a fost desfăşurată Campania Naţională de recrutare a Asistenţilor Parentali Profesionişti cu genericul „Tu te-ai născut în sufletul meu”. Accentul campaniei a fost pus pe crearea de APP-uri specializate (copii cu vârsta sub 3 ani şi copii cu dizabilităţi). Au fost distribuite şi plasate în locuri publice peste 200 de postere.

— Iar ca rezultat?

— Au fost 16 apeluri telefonice primite de la persoanele interesate, 4 solicitanţi APP au participat la şedinţa informativă, 2 solicitanţi APP identificaţi şi evaluaţi împreună cu specialiştii DASPF Drochia au beneficiat de instruire iniţială de 50 de ore. Iar 2 candidaţi au fost aprobaţi în calitate de asistenţi parentali profesionişti şi la moment oferă îngrijiri pentru 5 copii. CCF Moldova s-a implicat direct în susţinerea a două APP cu 3 copii prin oferirea suportului financiar şi material pentru procurarea produselor igienice, alimentare, îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente etc.

— Această organizaţie se îngrijeşte permanent şi de instruirea specialiştilor?

— Desigur, a organizat şedinţă cu asistenţii sociali comunitari din r. Drochia pentru asigurarea mecanismului de prevenire a separării copilului de familie şi mecanismul de referire a cazurilor către CCF Moldova. Şi specialiştii din asistenţa medicală primară au fost instruiţi în asigurarea unui mecanism de prevenire a separării copilului de familie.

— Colaborarea cu CCF Moldova se ridică la o nouă etapă, este în dezvoltare?

— În jumătatea a două a anului 2017 raionul Drochia a fost unul din cele 4 regiuni ale programului „Pilotarea unui nou model de vizite la domiciliu destinat familiilor cu copii până la 3 ani”. El a fost implementat de către 17 asistenţi medicali care vin din 11 centre de sănătate ale raionului.

— Ce scop urmăreşte acest program-pilot?

— Prin vizitele efectuate la domiciliu se urmăreşte scopul de a preveni separarea şi abandonul copiilor de vârsta 0-3 ani. La fel, în acest domeniu a fost instruit şi Centrul de sănătate prietenos tinerilor din Drochia.

— Pe lângă susţinerea informaţională aceste familii mai beneficiază şi de alte forme de ajutoare?

— Evident. În 2017 copiii menţionaţi şi familiile lor, pe lângă suport informaţional, legal, consiliere, documentare, monitorizare, au beneficiat şi de suport material, în sumă totală de 84350 lei. Aceşti bani le-au fost oferiţi direct, prin contracte de donaţii, doar în urma evaluării necesităţilor.

— Colaborarea începută va avea sorţi de izbândă şi anul acesta?

— Sperăm. La 31 ianuarie 2018 CCF/HHC Moldova a semnat un nou Memorandum de colaborare cu Ministerul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale, şi îşi exprimă interesul de a prelungi, în următorii 3 ani, colaborarea cu Consiliul raional Drochia, cu scopul de a continua acţiunile începute, menite să contribuie la reformarea şi consolidarea sistemului de protecţie a copilului la nivel local.

A dialogat Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

COVID-19

Actualizarea datelor privind situaţia epidemiologică COVID-19, 1 aprilie

Citeşte mai mult →