Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Noutăți  >  Articol curent

Carnetele de muncă vor fi eliminate

Prin   /  2 martie 2018  /  Nici un comentariu  /   29

DSC_0732

Codul Muncii al RM nr. 154/2003 a fost modificat conform Legii Parlamentului nr. 123 din 7 iulie 2017. Dispozițiile privind carnete de muncă, stabilite în art. 66 din codul menționat, au fost abrogate. Din 1 ianuarie 2019 carnetele de muncă vor fi eliminate. Aceasta a fost tema discuţiei în cadrul Clubului Presei „Dialog”. Evenimentul a mai purtat o tentă specială: 73 de ani (5 martie 1945) de la fondarea Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din RM. La discuţie au participat lideri sindicali de la instituţiile de educaţie timpurie şi de învăţământ din raion: Angela CHETRARU, instituţia de educaţie timpurie (IET) nr. 8, oraşul Drochia, Camilia TODIŢĂ, IET, s. Sofia, Rodica CUCUETU, IP LT „B.P.Hasdeu”, Mariana RUSU, IET nr. 2, s. Chetrosu, Elena POPOVICI, Gimnaziul s. Moara de Piatră, Nadejda CHIHAI, Gimnaziul „Dumitru Bunescu”, s. Chetrosu, Silvia PRODAN, IET nr. 1, s. Chetrosu. Şedinţa a fost moderată de Dumitru ENI, preşedintele Consiliului raional al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ) Drochia.

Dumitru ENI: Trebuie să constatăm un fapt: de când am obţinut independenţa FSEŞ stă promt la apărarea intereselor cadrelor didactice, educatorilor, personalului auxiliar şi de deservire de la instituţiile educaţionale. Astfel, unele majorări de salarii, adoptarea multor legi în domeniu, a unor hotărâri de guvern în folosul salariaţilor au avut o cale foarte anevoioasă, au fost obţinute prin presiuni, consultări, proteste etc. Conform legislaţiei în vigoare, de la 1 ianuarie 2019 carnetele de muncă vor fi excluse. Relaţiile de muncă dintre salariat şi angajator vor fi stabilite doar în baza Contractului Individual de Muncă (CIM).

Nadejda CHIHAI: În baza Contractului colectiv de muncă salariaţii beneficiază de concedii anuale ordinare. Mai mult, angajaţilor, care au doi copii până la vârsta de 14 ani sau un copil invalid, li se acordă încă 4 zile de concediu suplimentar plătit. Iar angajaţilor, care pe parcursul anului nu au fost în concediu medical, li se acordă suplimentar încă 3 zile de concediu. Şi la naşterea sau căsătoria copiilor, în cazul decesului rudelor apropiate li se acordă tot câte 3 zile libere. Persoanele care activează în condiţii nocive, cum ar fi personalul tehnic, la fel  primesc câte 4 zile la concediul de bază. În 2017 în gimnaziul nostru a fost implementat un proiect, ce a  schimbat radical condiţiile de muncă ale salariaţilor. A fost reparată capital cantina, fiind instalat un sistem  de ventilare performant, un sistem de protecţie antiincendiară, au fost schimbate aragazurile şi reşourile, cuptoarele electrice, sistemul de canalizare. Au fost amenajate şi dotate cu toate cele necesare camerele pentru spălatul veselei, pentru păstrarea separată a produselor alimentare, a fructelor şi legumelor. Au fost construite 4 blocuri sanitare.

Dumitru ENI: Contractul colectiv de muncă stă la baza elaborării CIM, dar în temeiul drepturilor garantate de Constituţia RM, a Codului Educaţiei şi a Codului Muncii.

Rodica CUCUETU: CIM constituie raportul de muncă stabilit între angajator şi salariat, prin care primul se obligă să asigure condiţii de muncă, să achite la timp şi integral salariul, iar celălalt – să presteze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcţie. La noi CIM prevede toate aspectele unei relaţii corecte de muncă. Un element important este durata contractului, determinată sau nedeterminată, condiţiile de retribuire, periodicitatea achitării, durata timpului de muncă. Un aspect aparte îl constituie drepturile şi obligaţiunile părţilor, unele negociate suplimentar. CIM este încheiat în formă scrisă în două exemplare, semnate de părţi. Legiferarea CIM prin ordin cu aplicarea ştampilei rămâne la discreţia angajatorului.

Nadejda CHIHAI: CIM, după ce au fost negociate şi stabilite toate aspectele relaţiilor de muncă, se alcătuieşte în două exemplare semnate de părţi. Decizia angajatorului şi data semnării ordinului în decurs de 3 zile sunt aduse la cunoştinţa angajatului. Foarte important este de accentuat durata: nedeterminată sau determinată, cât şi perioada acestuia: de la 1 septembrie până la 31 august, în cel mai rău caz – până la 25 august. În caz contrar vor fi încălcate drepturile salariatului. CIM poate fi modificat, încetat, suspendat, reluat. Toate părţile trebuie să urmărească procesul de respectare a stipulărilor, să nu fie erori în detrimentul anagajaţilor.

Dumitru ENI: În CIM sunt incluse condiţiile de salarizare. Cum decurge acest proces în instituţiile de educaţie timpurie?

Mariana RUSU: Directorul, împreună cu organul sindical, stabileşte prin ordin normele de muncă pentru toţi salariaţii instituţiei, sarcina didactică, durata timpului de muncă. La începutul anului şcolar a fost întocmită foaia de  tarifare. În instituţie funcţionează 3 grupe cu 4,65 unităţi pentru 6 educatori, iar pentru 3 ajutori de educatori sunt 2,31 unităţi, pentru 2 dădace – 1,3 unităţi, bucătarul de bază este tarifat pe o unitate, iar cel auxiliar şi lengereasa – pe 0,5 unităţi, spălătoreasa activează de o unitate. Plata muncii se efectuează în raport cu cantitatea, calificarea, competenţa profesională, vechimea în muncă, complexitatea lucrărilor ce revin postului ocupat. La  cadrele didactice se ia în calcul vechimea în muncă, gradul de calificare. Pentru ajutorii de educatori se acordă 10% pentru implicarea lor în ajutor educatorului şi 10% adaos la salariu. De adaos beneficiază şi ceilalţi lucrători auxiliari. Dar, cu părere de rău, în ultimii 2 ani nu se achită plata prevăzută pentru condiţiile nocive de muncă. Salariaţii îşi deţin funcţiile după cum sunt angajaţi, îndeplinindu-şi sarcinile în orele de lucru cu cerinţe mari şi cu salarii mici.

Dumitru ENI: În ultimii doi ani plata pentru condiţiile nocive nu se achită aproape în întreg raionul. Acest fapt este în dependenţă de relaţiile angajator, primărie, administraţie, salariat.

Angela CHETRARU: O dată la cinci ani, o comisie specială face atestarea locurilor de muncă din instituţie. Întâi se face evidenţierea factorilor de risc la locul de muncă a tuturor categoriilor de angajaţi. Se fac măsurări, cronometrări, ulterior înregistrate, apoi se completează fişa condiţiilor de muncă, stabilindu-se gradul de nocivitate. Pentru fiecare categorie de angajaţi se întocmesc procese-verbale, la ele sunt anexate actele de măsurare şi actele de stabilire a factorilor de risc. Mărimea sporului pentru activitate în condiţii nefavorabile este stabilită în baza legislaţiei respective şi este achitat de către primăria oraşului. Administraţia conlucrează cu primăria oraşului întru a crea condiţii optime de muncă. Bucătăria a fost dotată cu tehnică performantă, ce uşurează munca bucătarilor. Angajaţii au fost asiguraţi cu halate speciale. A fost creat un vestiar pentru angajaţii blocului alimentar. Au fost procurate şi instalate covoraşe din cauciuc. Urmează să fie montate 2 hote în scopul aerisirii mediului şi reglării umidităţii. Au fost schimbate uşile pentru  păstrarea echilibrului termic. Spălătoria a fost dotată cu o maşină automată de spălat cu funcţie de uscare. Angajaţii instituţiei simt susţinerea primăriei oraşului în crearea condiţiilor favorabile de muncă şi în achitarea pentru munca depusă.

Dumitru ENI: CIM este unul din documentele de bază pentru tinerii specialişti, care-şi încep activitatea. Chiar dacă cineva se va angaja la 1 decembrie 2018, oricum i se va deschide carnet de muncă, fie şi pentru o lună.

Camilia TODIŢĂ: La IET „Albinuţa” din s. Sofia activează 6 specialişti tineri, care beneficiază atât de susţinerea colectivului, a administraţiei, cât şi a statului. Transferurile cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice sunt utilizate pentru achitarea indemnizaţiei unice în primii 3 ani de activitate în mărime de 45 de mii lei pentru absolvenţii instituţiilor superioare de învăţământ şi câte 36 de mii – pentru tinerii specialişti, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ  postsecundar, însă toţi încadraţi prin repartizare oficială de la minister. Dar parte din ele sunt prevăzute şi la compensarea lunară a cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ, a costului pentru 60 kw de energie electrică şi la compensarea anuală a energiei termice (1m3 de lemne şi o tonă de cărbune pe sezon). Indemnizaţiile de 45 şi 36 mii lei se achită pe tranşe în 3 ani de activitate. Tinerii specialişti mai au dreptul la mentori de inserţie profesională şi de un supliment la salariu de 0.25 unităţi. Acum, după ultimile modificări operate la Codul Muncii, tinerii, care-şi fac studiile fără trimitere de la locul de muncă, nu mai beneficiază de suport financiar, adică nu li se achită plata salarială pentru zilele când se află la sesiune. Dar nu este corect, tinerii trebuie susţinuţi.

Dumitru ENI: Aveţi dreptate, dacă tânărul nu este trimis la studii prin îndreptare, lui doar i se păstrează locul de muncă, fără salariu. Trebuie stipulat acest lucru mai întâi în Contractul colectiv de muncă. Personalul trebuie pregătit să ştie cum se încheie şi cum trebuie să negocieze un CIM. Cu o lună în urmă raionul nostru a fost vizitat de avocatul sindicatului din Chişinău, care s-a deplasat prin mai multe colective, apoi a organizat audierea membrilor de sindicat.

Silvia PRODAN: Stabilirea raporturilor de muncă se efectuează în cadrul legislaţiei prin încheierea CIM. Pe acest segment a fost depistat un şir de lacune. CIM este perfectat incomplet, fiindcă nu este indicată componenta salariului, durata concediului anual. În cazul cadrelor pensionare, angajate pe o perioadă determinată, de la 01 septembrie până la 31 mai, li se aduce un prejudiciu moral şi material prin micşorarea indemnizaţiei de concediu, a premiului şi a ajutorului material, prin limitarea plăţii de 30 de zile calendaristice a personalului aflat în concediu medical, prin imposibilitatea de a primi un bilet de tratament la sanatoriu. Comisia a mai scos la iveală şi nerespectarea p. 24 (1) din Convenţia colectivă de muncă privind distribuirea unui fond lunar de salarizare de an cu toate sporurile şi suplimentele la salariul de funcţie pentru stimularea personalului în proporţie de 50% pentru premiere şi 50% pentru ajutor material, ce, la fel, are urmări nefaste la calcularea salariului mediu (indemnizaţia de concediu) şi pentru calcularea cuantumului pensiei la obţinerea statutului de pensionar. Sporul pentru nocivitate se acordă doar deridicătoarelor, (cu excepţia grădiniţelor din oraş), nu se achită corect plăţile pentru munca paznicilor, care este de 12 ore, însă ei primesc doar pentru 8 ore, la fel nu sunt remuneraţi reprezentanţii cu răspunderi specifice etc.

Dumitru ENI: A fost înaintată propunerea de a introduce achitările suplimentare din fondul raional, însă propunerea nu a fost susţinută. Pe lângă toate problemele existente angajaţii trebuie să găsească metode de odihnă de relaxare.

Elena POPOVICI: Timpul recrează şi înnoieşte. Angajaţii noştri au ştiut mereu cum să îmbine utilul cu frumosul în favoarea lor şi a celor pe care îi educă. Confortul sufletesc porneşte de la o „Bună dimineaţa!” caldă, ce-ţi toarnă în suflet o doză de optimism şi dispoziţie. În fiecare primăvară se organizează diverse concursuri raionale cu participarea cadrelor didactice, susţinute de Direcţia de învăţământ, tineret şi sport şi de Consiliul raional al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, la care participăm şi noi împreună cu grădiniţa atât în cadrul Spartachiadelor raionale, cât şi zonale, dar şi la Festivalul creaţiei artistice a angajaţilor instituţiilor preuniversitare. L. Popovici, profesoară de educaţie fizică, a ocupat locul I la tenisul de masă, la şah, dame. Echipa r. Drochia, din care a făcut parte şi ea, la competiţiile republicane a ocupat locul III la volei. Activităţile de acest gen ne inspiră, ne apropie, dezvoltă spiritul de echipă. Sunt o trăire  permanentă, ce înaripează gândul, deşi te consumă. Dar, spre regret,  concursurile şi spartachiadele s-au rărit, ele se vor desfăşura o dată la 5 ani. Este o iniţiativă, puţin spus, neinspirată. Tot cu ajutorul  sindicatului de ramură pentru angajatele noastre au fost organizate foi de tratament sanatorial la  „Nufărul alb” din Cahul, şi la „Codru”, Calaraşi.

Dumitru ENI: Problema Contractului individual de muncă pe viitor va fi una stringentă. Nimeni nu ştie soarta carnetelor de muncă. În unele ţări europene ele au revenit în scurt timp, într-un an. Astfel, că până la finele lui 2018 trebuie de acordat atenţie maximă acestor documente, să fie efectuate absolut toate înscrierile, aplicate toate ştampilele. Fiecare carte de muncă să fie supusă unui control minuţios. Felicitări tuturor cu prilejul zilei sindicatului din învăţământ, vă doresc să soluţionaţi corect şi eficient toate problemele existente.

A înregistrat

Valentina CEBOTARI

 

  • Publicat: 12 luni in urma 2 martie 2018
  • De:
  • Articole actualizate: martie 2, 2018 @ 10:46 am
  • Filed sub: Noutăți

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

logo_ICPC-2019

Bine de știut. Răspunsuri la întrebări frecvente despre alegeri și procesul de vot

Citeşte mai mult →