Salvare pentru copiii în situaţii de risc

Mariana ARAMA
Mariana ARAMA

Pe an ce trece numărul de copii rămaşi fără ocrotire părintească şi plasaţi în instituţiile rezidențiale continuă să scadă grație unor oameni cu sufletul mare, care îi aduc în familiile proprii, oferindu-le căldura sufletului şi mărinimia inimii. Interlocutoarea noastră este Mariana ARAMA, specialistă superioară în protecția drepturilor copilului, Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Drochia.

— Doamnă Mariana, prin ce metode putem ajuta copiii aflaţi în situaţii de risc?
— Salvarea multora dintre ei sunt Casele de copii de tip familial (CCTF), ce reprezintă un serviciu social specializat, creat în baza unei familii complete, ce oferă copilului rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia părintelui-educator.
— Cine poate deveni părinte-educator?
— Părinte-educator poate deveni orice persoană cu o stare satisfăcătoare a sănătății fizice și psihice, fără antecedente penale, cu abilități de îngrijire a copiilor.  Persoanele interesate depun în scris la DASPF Drochia o cerere în vederea eliberării certificatului de părinte-educator, la care trebuie să anexeze următoarele documente: copii legalizate ale actelor de stare civilă şi actelor de studii ale solicitantului, certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin (medicul de familie), care să reprezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor care locuiesc împreună cu el, cazierul judiciar al solicitantului şi al persoanelor cu care acesta locuieşte.
— Este esenţial să deţină şi o vârstă frumoasă?
— Părinţi-educatori pot fi cetăţenii RM care locuiesc pe teritoriul republicii şi ale căror calităţi morale şi stare a sănătăţii le permit îndeplinirea obligaţiilor respective. În noul Regulament cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciului social pentru casă de copii de tip familial nu este specificată limita de vîrstă a solicitanților la funcția de părinte-educator.
— Ce categorii de copii pot fi plasaţi în CCTF?
— În CCTF pot fi plasaţi copii lipsiți efectiv de grija părinților în număr de la trei până la şapte copii cu vârsta de până la 14 ani. Numărul total al copiilor plasaţi în CCTF şi al copiilor biologici nu trebuie să depăşească 7 persoane.
— Câte case de copii funcţionează în raionul nostru?
— Avem deschise şi funcţionează de mai mulţi ani șase CCTF, în care se întreţin şi se educă 30 de copii.
— Dar mai sunt copii, ce necesită să fie plasați în servicii de tip familial?
— Nu numai copii sunt, dar şi două case déjà procurate, dotate cu mobilier și tehnică de uz casnic corespunzătoare, finanţări planificate etc. Acum avem nevoie acută de solicitanți la aceste funcţii de părinţi-educatori.
— Activitatea CCTF este susţinută financiar?
— Într-adevăr, în buget sunt prevăzute mijloace financiare care constituie atât alocațiile lunare pentru întreținerea copiilor, bani de buzunar, alocații anuale pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, produse igienico-sanitare, medicamente, plata serviciilor comunale, cât şi salarizarea angajaţilor.
— Calităţile morale contează probabil foarte mult?
— Părinții-educatori crează condiții și aplică metode de comunicare care contribuie la formarea demnității personale, a autoaprecierii, încrederii și a respectului. Casele părinteşti de tip familial sunt o salvare pentru copiii rămași temporar fără ocrotire părintească. Preocuparea esenţiala a părinţilor-educatori este cea de asigurare a binelui copilului, protejându-l de orice formă de abuz, neglijare sau exploatare. Angajații acestui serviciu beneficiază de instruiri inițiale, formări continue și supervizare, ceea ce contribuie la dezvoltarea competențelor profesionale.
Pentru conformitate,
Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns