Şcoala de muzică împlineşte jumătate de veac

Şcoala de muzică din oraşul Drochia împlineşte jumătate de veac de activitate. Iar aceasta înseamnă, că instituţia noastră a ajuns la vârsta unei maturităţi depline. La rândul său, acest fapt presupune că Şcoala de muzică are în analele sale multe şi frumoase realizări, notorii şi muncite succese şi, nu în ultimul rând, un colectiv didactic profesionist.

Școala de muzică a fost înființată în anul 1968, în baza unei filiale a şcolii de muzică din or. Râşcani.  În 1970 director al şcolii de muzică devine Petru Vieru, care promovează imaginea şcolii de muzică, şi crează   mai multe filiale   în satele din raionul Drochia.
În anul 1980 la funcţia de director al şcolii de muzică vine Ion Balan, o personalitate în lumea muzicii drochiene, dar şi un om înzestrat cu profunde aptitudini muzicale, dânsul continuând munca de creare a filialelor săteşti.
În anul 1983 școala de muzică trece într-o clădire nouă, cu 26 săli de clasă, cu sală de concerte. Grație noilor condiții adecvate de activitate a crescut prestigiul școlii, capacitatea ei de a înmatricula mai mulți elevi, au sporit exigențele față de profesori și discipolii lor. Numai câtă faimă a adus orchestra de muzică populară, înființată și dirijată inițial de Vladimir Sărbușcă, tânăr viorist, discipol al școlii de muzică,  și orchestra de muzică populară a filialei Țarigrad, condusă de Mihail Babii, care, în anul 1983, a evoluat cu un program de concert la radio Moscova.
În anul 1990, prin concurs, în funcția de director a fost ales Gheorghe Paterău, om cu o excelentă pregătire profesională, un bun cunoscător al instituției, dar și a posibilităților și capacităților corpului didactic. Funcția sa de director adjunct Gheorghe Paterău o transmite lui Leonid Ciobanu, un om de o rară cumsecădenie, verticalitate si un pedagog excepţional, care actualmente activează la Liceul de Arte din Piatra Neamţ, România.
Văzând rostul muncii întregului colectiv, administrația școlii, în colaborare cu Secția Cultură și administraţia locală, se străduia să creeze și să mențină în colectiv o atmosferă confortabilă, lucrătoare și condiții optime de activitate. Pe această cale ținem să aducem sincere mulţumiri foştilor șefi ai secției cultură. Emil Mihai, Valentina Luchianciuc, Petru Ababei, care au contribuit la promovarea și dezvoltarea imaginii instituției noastre.
Pe parcursul anilor, în Şcoala de Muzică din or. Drochia, a fost creată o bază materială adecvată. Școala dispunea de un corp didactic valoros, de tradiții muzicale frumoase, ceea ce a scos la iveală tinere talente, care se cer susținute și promovate. Nu este întâmplător faptul, că în colectiv s-a născut ideea instituirii unui concurs  zonal al tinerilor interpreți.
Prima ediție a concursului a avut loc la 26 martie 1995, având genericul „Speranțele muzicii naționale”, la care au participat elevii şcolilor de muzică şi artă din zona de nord a ţării, România şi Ucraina. Scopul acestui concurs este promovarea tinerilor talente, scoaterea din anonimat a copiilor cu aptitudini muzicale, schimbul de experienţă, şi, desigur, promovarea şcolii de muzică prin activităţi de amploare. Anul acesta concursul a ajuns la cea dea XVII–ea ediție şi a avut în calitate de participanţi 120 de elevi de la 15 instituții de invăţământ artistic.
Desigur, anturajul confortabil pentru o activitate profesionistă nu putea să nu dea roade frumoase, interpreţi şi instrumentişti de valoare, precum: Vladimir Sărbușcă, ex-dirijor al orchestrei de muzică populară al MAI, or. Chișinău; Marin Moraru, artist al orchestrei simfonice din or. Madrid, Spania; Eugen Istrate, artist al ansamblului instrumental din or. Atena, Grecia; Cornel Moraru, artist al orchestrei de muzică populară „Lăutarii”, or. Chișinău; Veaceslav Boghean, artist al orchestrei simfonice din or. Chișinău; Ludmila Proca, dirijor al corului MAI, or. Chișinău; Natalia Proca, maestru în arte; Marin Bărbuță, artist al orchestrei simfonice Teleradio-Moldova, or. Chișinău; Marina Mihalenco, profesoară, Liceul de Artă „Ștefan Luchian”, Botoșani,  România; Mihaela Ciobanu, profesoară, Liceul de Artă, or. Piatra Neamț, România; Irina Banari, lector superior la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice; Tatiana Coadă, lector la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice; Aurel Ciobanu, artist al orchestrei de muzică populară „Folclor”, or. Chișinău; Sandu Focșa, artist al orchestrei de muzică populară „Joc”, or. Chișinău; Roman Bârlea, artist al orchestrei de muzică populară din București.
Şi discipolii de astăzi înregistrează frumoase succese, participând la diverse concursuri prestigioase, între ele fiind: „Tinere Talente”, „Cristale Sonore”, „George Enescu”, „Zlata Tcaci”, „Antonina Lucinschi”, Festivalul „Filip Toderașcu”, „Cristale Sonore”, „Primăvara muzicală”, Rădăuți, România; „Prietenii muzicii”, București.
Anul 2010 a fost remarcabil şi prin faptul că a fost sugerată şi s-a profilat ideea de a crea un cor al profesorilor. Initiativa a fost primită cu entuziazm, iar în calitate de dirijor a fost aleasă Oxana Granevschi, profesoară de cor. Pe parcursul activităţii sale acest colectiv a obţinut multe trofee culturale.
În prezent școala de muzică numără 240 elevi, 20 de profesori, care dețin gradele didactice I și II.
În cadrul instituției activează corul mare și corul mic, conduse de Oxana Granevschi, colectivele participând la diverse manifestări raionale.
Multe succese are la activul său și orchestra de muzică populară condusă de Larisa Ciobanu-Sărbușcă, care depune tot efortul pentru a obţine rezultate bune şi adevărate performanțe.
Tot mai insistent comunică despre sine și reușitele sale orchestra de instrumente aerofone, dirijată de Andrei Arhiri.
Anul curent a fost creat un ansamblu vocal instrumental, condus de Valeriu Istrate, unde la fel se munceşte cu dăruire de sine, acumulând noi si noi experienţe în domeniul artei mizical- artistice.
Încă multe ar fi de menționat cu referință la instituția noastră, ce a lăsat și continuă să imprime urme temeinice în cultura muzicală a raionului și țării. Dar trebuie să recunoaștem că nici unul din succesele noastre nu s-ar fi produs, dacă la momentele oportune, în clipele de necesitate și în actualitățile cotidiene nu am fi beneficiat de sprijinul conducerii raionului, în prezent reprezentată prin tânărul și energicul președinte Ion Dascal, de susținerea Consiliului raional, de Sectia Cultură, condusă de Rodica Lozovan.
De asemenea, vrem să aducem sincere mulţumiri, deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici, care nu este indiferent de activitatea cadrelor didactice şi de promovarea tinerilor talente a Şcolii de Muzică Drochia.
Graţie, Consiliului raional, Secției cultură, şcoala noastră a beneficiat în ultimii ani de ajutor financiar pentru îmbunătăţirea condiţiilor de instruire. Astfel, s-a făcut izolarea termică a clădirii şcolii, au fost schimbate cazanele, reparată faţada edificiului, de asemenea, au fost procurate instrumente muzicale pentru fanfară şi ansamblul vocal-instrumental.
Astăzi, când Şcoala de Muzică Drochia a demonstrat cu temeinicie putere de muncă şi profunde reuşite, vrem să vă asigurăm că instituția noastră încă are ce spune, încă are trepte multe de urcat, încă mai e loc și de mai bine. Să ne bucurăm cu toții, că avem o școală de muzică cu tradiții, cu reale posibilități de a aduce în scena țării adevărați profesioniști, cu profunde aptitudini de ași face meseria cu drag și dăruire.
Vitalie LOZOVAN, director,
Şcoala de Muzică, Drochia
Foto Arhiva școlii

Lasă un răspuns