„Trebuie să spun că am fost foarte încântat de vizita mea la Drochia”

Spre sfârşitul anului 2018, Peter MICHACLKO, şeful delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, s-a aflat într-o vizită de lucru la Drochia. Discuţiile cu Excelenţa Sa a vizat problemele localităţii: situaţia curentă în regiune sub aspect politic, economic şi social; necesitatea asistenţei Uniunii Europene nemijlocit pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; migraţia populaţiei alte chestiuni de interes public. Şi redacţia săptămânalului „Glia drochiană” s-a întreţinut într-o discuţie cu domnul Ambasador, fapt din care a reieşit acest interviu.

Peter MICHALKO, Ambasadorul UE în RM
Peter MICHALKO, Ambasadorul UE în RM

– Cum credeţi, de ce în Republica Moldova standardele democraţiei sunt implementate atât de încet şi dificil?
– Abateri, precum invalidarea alegerilor din Chișinău au afectat considerabil procesul democratic din Republica Moldova. În domeniul justiției, Guvernul Republicii Moldova și-a asumat o serie de angajamente în baza Acordului de Asociere, Agendei de Asociere și a Memorandumului, însă nivelul de implementare al legislației în Republica Moldova rămâne a fi în continuare scăzut. Acestea sunt doar câteva exemple de domenii prioritare în dialogul nostru politic, alături de protecția drepturilor omului și combaterea corupției, precum și investigația minuțioasă și credibilă a fraudei bancare. Realizarea unui nivel bun al dezvoltării democratice necesită, în primul rând, voință politică, dar și condiții favorabile, cum ar fi implicarea societății, contextul regional favorabil, o dezvoltare socio-economică mai bună și un angajament pe termen mediu și lung. Dar la această etapă, considerăm că voința politică prevalează.
– Uniunea Europeană (UE) este nu doar un vecin apropiat Republicii Moldova (RM), dar este şi cu intenţii de bun prieten. Se pare, însă, că prietenia vine, în temei, din partea UE, pe când RM parcă ar zice, „nu mai vreau să-mi faceţi bine”. DVS ce credeţi?
– Prietenia dintre UE și Republica Moldova este incontestabilă, chiar dacă tăria cooperării noastre bilaterale este uneori testată. În aceste condiții, cel mai important lucru este să păstrăm ceea ce a fost realizat, să prețuim valorile care stau la baza relațiilor noastre și să reamintim partenerilor noștri timpurile când Republica Moldova a fost privită de vecini ca un exemplu. În acest sens, intensitatea relației noastre depinde numai de modul în care țara va fi guvernată de autoritățile moldovenești.
– Sistemul mixt de vot: organismele europene au pledat împotrivă, majoritatea populaţiei RM de asemenea, Comisia de la Veneţia aşijderea, dar „caravana” şi-a continuat mersul… Există riscul că la fel se va proceda şi cu Referendumul din 24 februarie 2019? Ce crede în această privinţă Peter Michalko şi organizaţia ce o reprezintă?
– Vreau să reiterez poziția noastră cu privire la mecanismele democratice electorale și la sistemul pluripartit: acestea sunt esențiale pentru dezvoltarea relațiilor UE-Moldova. Prin urmare, schimbările în aceste domenii ar trebui să aibă loc numai după o largă consultare publică și un anumit grad de consens în rândul forțelor politice și al societății. UE regretă că principalele recomandări ale Comisiei de la Veneția și ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa / Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului nu au fost respectate în domeniul electoral. Așadar, așteptăm de la autoritățile moldovenești ca valorile incluse în Acordul de Asociere să fie pedeplin respectate. Acesta este un angajament față de partenerii europeni, dar, în primul rând, față de cetățenii Republicii Moldova. În acest sens, este nevoie de o mai mare implementare în ceea ce privește statul de drept și respectarea standardelor democratice.
– Exemplul de invalidare a alegerilor primarului municipiului Chişinău ar putea presupune o repetare a scenariului dat la alegerile parlamentare?
– Anularea rezultatelor alegerilor la Chișinău este fără precedent în istoria tânără a democrației Republicii Moldova. Așteptăm în continuareca autoritățile să respecte voința poporului exprimată în alegeri, care au fost recunoscute drept libere și corecte. De asemenea, cazuri similare nu ar trebui să fie repetate în viitor, și vorbim aiciși despre independența sistemului judiciar de influențelepolitice. La următoarele alegeri parlamentare, UE și alți parteneri internaționali vor monitoriza cu atenție consecințele noului sistem electoral în timpul procesului electoral, inclusiv, în timpul campaniei, în ziua alegerilor și în perioada ulterioară, cu privire la impactul lor asupra democrației, în general, și cu privire la sistemul pluripartit, în special. Alegerile parlamentare din februarie 2019 trebuie să fie libere, corecte și transparente.
– Există o perspectivă reală de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană?
– În preambulul Acordului de Asociere UE-RepublicaMoldova (al doilea rând) se afirmă că aspirațiile europene și alegerea europeană a Republicii Moldova sunt recunoscute. Republica Moldova este acum la etapa de implementare a Acordului de Asociere, cu scopul nostru comun definit ca asociere politică și integrare economică. Fiecare reformă realizată conform Acordului de Asociere aduce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Prin urmare, așteptăm mai multe progrese în implementarea reformelor în toate domeniile, asigurarea independenței sistemului judiciar, alegeri libere și corecte și menținerea standardelor democratice.
– Ce cunoaşteţi şi ce credeţi despre presa regională?
– Timp de un an de când mă aflu în această țară, am avut ocazia să mă întâlnesc cu mulți jurnaliști din presa locală în cadrul vizitelor în teritoriu. Mereu am admirat entuziasmul cu care mass-media locală din Republica Moldova este capabilă să producă informații de înaltă calitate, în pofida resurselor foarte limitate. De asemenea, doresc să adaug că libertatea presei este un subiect important pe agenda noastră bilaterală, atât la nivel național, cât și la nivel local. În acest sens, presa regională trebuie să joace un rol esențial în informarea oamenilor despre ceea ce se întâmplă în localitățile și regiunile în care trăiesc, să fie atentă la activitatea instituțiilor publice și să fie liberă de orice încercare de a restricționa libertatea presei oriunde ar avea loc. Acest lucru este valabil mai ales din moment ce Republica Moldova este în pragul alegerilor parlamentare. Suntem îngrijorați de cazurile de presiune, intimidare sau de dezinformare la adresa jurnaliștilor sau mass-media, ceea ce este inacceptabil.
– Care sunt concluziile Dumneavoastră în urma vizitei efectuate la Drochia, unde aţi mers la primăria oraşului, în gospodăria agricolă a fermierilor Maria şi Tudor Darii, aţi acordat un interviu pentru TV Drochia şi aţi acceptat invitaţia de a vizita săptămânalul “Glia drochiană”, publicaţie membră a Asociaţiei Presei Independente?
– Trebuie să spun că am fost foarte încântat de vizita mea la Drochia, întâlnirea cu primarul, cu întreprinderile străine și locale, cu ONG-urile, cu organizațiile mass-media. Sunt întotdeauna deschis să mă întâlnesc cu toți partenerii și am fost impresionat de deschiderea oamenilor, spiritul antreprenorial și ospitalitate, de potențialul pe care îl are această regiune și acest oraș. Când am vizitat redacția „Glia Drochiană”, am putut vedea responsabilitatea și entuziasmul jurnaliștilor. Aș dori să reiterez mesajul meu principal pe care l-am transmis partenerilor noștri locali și beneficiarilor asistenței noastre – UE rămâne un partener de încredere al Republicii Moldova, sprijinul nostru vizează îmbunătățireavieții cetățenilor din întreaga țară; susținem dezvoltarea economică, inclusiv a fermelor mici, a proiectelor sociale, precum și modernizarea țării și a reformelor orientate spreeficientizarea instituțiilor de stat și publice în beneficiul cetățenilor. Aduc mulțumiri publicului din Drochia pentru primirea caldă și le urez multăsănătate, fericire, prosperitate și toate cele bune în noul an 2019.
– Şi Dumneavoastră să aveţi un an cât mai bun. Mulţumim pentru această discuţie.
„Glia drochiană”

Lasă un răspuns