Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Noutăți  >  Articol curent

Apă de calitate pentru orăşeni

Prin   /  23 martie 2019  /  Nici un comentariu  /   11

Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro a adoptat, la 22 decembrie 1992, hotărârea prin care ziua de 22 martie devine Ziua Mondială a apei (World Water Day). Orăşenii merită să fie asiguraţi cu apă de calitate. Interlocutoarea noastră este Nina CERETEU, primara oraşului Drochia.

8888— Doamna Nina Cereteu, la 22 martie este marcată Ziua Mondială a Apei, ea fiind esenţială pentru supravieţuirea noastră.
— Obiectivul acestei zile este de a sensibiliza populaţia şi de a eficientiza managementul resurselor de apă, cât şi de a ne coopera eforturile în ce priveşte creşterea cererii de acces la apă de calitate şi la serviciile în domeniu.
— Primăria oraşului acordă atenţia necesară acestei probleme vitale?
— În agenda de lucru a administraţiei publice locale problema apei potabile este una prioritară, iar calitatea ei – una majoră. Drept argument este şi proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia”, aflat în derulare.
— Proiectul respectiv va face “revoluţie” în domeniu?
— El urmează a deveni un important jalon în asigurarea cetăţenilor cu apă de calitate, dar şi protejarea sănătăţii orăşenilor.
— Detalizaţi, vă rog, componentele proiectului.
— În urma realizării proiectului dat, în orașul Drochia vor fi reabilitați 4,6 km de aducție de apă potabilă sub presiune și 8,5 km de rețele de alimentare cu apă. Mai mult, rețelele de alimentare cu apă din Drochia vor fi extinse cu 8,9 km. Totodată, va fi construită 1 stație de tratare a apei potabile și reabilitate 2 stații de pompare, 7 castele de apă și 6 rezervoare de apă potabilă. De asemenea, vor fi instalate 7 stații hidrofor în blocurile locative multietajate. Circa 17.300 de drochieni vor fi conectați la sistemul de alimentare cu apă. Valoarea estimativă a proiectului de AAC din orașul Drochia se cifrează la 1,5 milioane de euro, contribuția beneficiarilor fiind de 162.000 de euro.
— Şi care este situaţia în ce priveşte contribuţia, care nu este deloc mică?
— La ultima şedinţă a Consiliului orăşenesc din 14 martie, curent, a fost pusă în discuţie chestiunea “Сu privire la aprobarea contribuţiei comunităţii în cadrul acestui proiect – 30% din contribuţia totală 1678 mii lei”. Sau câte 2000 de lei pentru conectare sau reconectare la reţea pentru fiecare din familie, ce va intra în proiect.
— Ce activităţi mai desfăşoară primăria întru implementarea acestui proiect important?
— Anterior a fost creat Comitetului director local (CDL) al proiectului respectiv, care, periodic, se întruneşte pentru a discuta şi a promova pe etape realizarea proiectului. La ultima şedinţă au fost puse în discuţie şi activităţi din planul de implementare pentru perioada ce urmează.
— S-a discutat şi problema conectării individuale la reţelele de apă?
— Membrii CDL au avut în agendă şi aspecte privind contribuţia pentru conectările individuale la rețelele extinse de alimentare cu apă, posibilităţi de compensare a cheltuielilor de conectare pentru categoriile vulnerabile de beneficiari, reexaminarea şi recalcularea sumelor pentru conectările individuale la reţele, întocmirea şi autorizarea listelor familiilor vulnerabile pentru compensarea plăţilor de conectare din sursele UE.
— Proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia”, finanțat de Uniunea Europeană,vine să amelioreze situaţia cu apă potabilă în oraş?
— Într-o mare măsură – da! Apeductul orăşenesc are o “vârstă” onorabilă, deşi pe unele locuri a mai fost regenerat, dar, la ziua de azi, asta nu este suficient. Sperăm, că proiectul dat ne va mişca esenţial înainte în ce priveşte alimentarea populaţiei cu apă de calitate.
A dialogat
Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Vechiul Iconostas de la Biserica „Sfânta Treime” din s. Sofia

Biserica din Sofia va avea un nou Iconostas

Citeşte mai mult →