„Calea Dropiei”

Programul de dezvoltare prin Grupul de Acțiune Locală este unul actual. În braionul Drochia au fost constituite deja două GAL-uri

La Conferința Internațională LEADER UE-Moldova
La Conferința Internațională LEADER UE-Moldova

GAL „Calea Dropiei” este un Grup de Acțiune Locală, format din locuitori ai 7 sate învecinate: Chetrosu, Suri, Maramonovca, Mândâc, Baroncea, Gribova, s. Drochia. Scopul acestui grup rezidă în realizarea unor obiective comune, cum ar fi dezvoltarea economică prin stimularea afacerilor locale, facilitarea dialogului între societatea civilă, business și APL. Astfel, cu susținerea „Solidarity Fund PL Moldova”, reprezentată de Ana Cerneva, a Rețelei Naționale LEADER, director executiv Vitalie Jereghi, expert în domeniu, a fost elaborat un Plan Strategic de Acțiuni al GAL „Calea Dropiei”. Iar în următori pași, am fost instruiţi cum să aplicăm o Cerere de finanţare la un concurs de granturi pentru a beneficia de proiecte ce corespund priorităților alese.
Recent, la 16 aprilie 2019, într-o şedinţă comună, au fost alese organele de conducere ale GAL „Calea Dropiei”. Preşedinte a fost votat unanim Ion Lupașcu, primarul satului Mândâc. Manageri ai GAL au fost alese Aurelia Doschinescu şi subsemnata. La fel, au fost constituite Consiliul administrativ, Comisia pentru selectare a proiectelor, Comisia de audit.
GAL „Calea Dropiei” va activa ca o organizație non-guvernamentală, orientată spre asigurarea dezvoltării localităţilor din microregiune prin atragerea investiţiilor şi finanţărilor din exterior, iar în final – spre asigurarea unui trai decent al locuitorilor.
În primele zile ale lui aprilie am participat la Conferința Internaţională LEADER UE-Moldova „Creăm prosperitatea rurală pentru oameni!”. Grupurile de Acțiune Locală (GAL) au cunoscut experiența LEADER din Moldova și din diferite state din spațiul european.
A fost organizat Târgul în aer liber al GAL-urilor cu genericul „Descoperă Moldova rurală”, ce a oferit posibilitatea ca, la expoziția de produse locale, fiecare GAL să-și prezinte identitatea propunând publicului costume naționale, obiecte de artizanat, suvenire, instrumente muzicale, lucruri interesante ce reprezintă localitatea respectivă. O prestație deosebită în cadrul târgului au avut-o reprezentanții GAL-urilor drochiene aflate încă la început de cale. Scopul acestui eveniment a fost nu doar întâlnirile, expoziţiile, comunicarea, schimbul de idei şi experienţe, dar şi crearea unei platforme de cooperare între GAL-urile din Moldova și statele-membre ale UE.
Acest proiect este implementat în cadrul proiectului „Activități USAID LEADER în Moldova” și este finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului polonez de cooperare pentru dezvoltare (Polish aid), fiind implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.
Angela CROITORU

Lasă un răspuns