Admiraţia prietenilor şi respectul duşmanilor

La 15 iulie 1992, Ştefan cel Mare a fost canonizat de Biserica ortodoxă şi trecut în rândul sfinţilor, devenind Ştefan cel Mare şi Sfânt. Recent s-au împlinit 515 ani de la moartea domnitorului.

Timp de 47 de ani marele domnitor s-a aflat pe tronul Moldovei, obţinând 44 de victorii din cele 48 de războaie, pe care le-a purtat, în mare parte, cu Imperiul Otoman. Voievodul a ctitorit 44 de biserici, ce fac parte din patrimoniul cultural mondial. Ştefan cel Mare a fost canonizat şi trecut în rândul sfinţilor, fiind sărbătorit în calendarul Bisericii Ortodoxe. Aceste și alte informați prețioase a adus publicului Ala Bugai, moderatoarea evenimentului.

Cu prilejul acestor dăţi importante din calendarul creştinesc, Protopopiatul Drochia, protopop Pavel Vuluţă, împreună cu Consiliul raional, preşedintele raionului Ion Dascăl, şi primăria oraşului, primară Nina Cereteu, au organizat, tradiţional, un eveniment de omagiere a marelui domnitor Ştefan cel Mare.
Ştefane, îndreaptă fruntea,
ce-i în piatră încrustată,
Şi priveşte câtă lume azi în
preajma-ţi adunată.
A venit ca să-ţi aducă ple
căciunea şi onorul
ŢIE, ce cu preţul vieţii dârz
ţi-ai apărat POPORUL”.
Deşi afară cerul “plângea” cu lacrimi mărunte şi dese de ploaie întru sfinţirea monumentului şi a poporului adunat, drochienii au venit în dimineaţa zilei de 15 iulie 2019 lângă bustul lui Ştefan cel Mare din faţa Consiliului raional, să-i aducă un omagiu celui mai viteaz bărbat în semn de mare recunoştinţă pentru tezaurul istoric, pe care l-a lăsat generaţiilor următoare. A domnit aproape o jumătate de secol, durată, ce nu a mai fost egalată în toată istoria Moldovei. După Sfânta Liturghie, care a fost susţinută la Catedrala “Adormirea Maicii Domnului” de preoţii din Protopopiatul raionului, în frunte cu Pavel Vuluţă, la care a participat şi Ion Dascăl, preşedintele raionului, întregul alai de feţe bisericeşti, urmate de enoriaşii prezenţi la serviciul divin, au pornit pe Drumul Crucii de la Catedrală până la Bustul domnitorului din centrul oraşului. Aici ei erau aşteptaţi de mai mulţi drochieni, care au venit să asculte cuvintele sfinte şi să participe la evenimentul de omagiere a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.
Fiecare din trăitorii pe acest pământ cinsteșe istoria neamului, dar şi tradiţiile creştine. E cunoscut faptul, că Marele Domnitor a edificat peste 40 de lăcaşuri sfinte, biserici sau mănăstiri.
Tedeumul de mulţumire către Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost închinat de către preoţii din Protopopiatul de Drochia, ghidaţi de preacucernicul părinte Pavel Vuluţă, protopop, protoiereu-mitrofor, susţinuţi de enoriașii prezenţi la eveniment.
În timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt Moldova a atins culmi ale gloriei militare, învingând pe câmpul de luptă numeroase armate vrăjmaşe, pentru toate puterile Europei Centrale şi Răsăritene provocând admiraţia prietenilor şi respectul duşmanilor.
Mesaje de elogiere a slăvitului domnitor au adresat Pavel Vuluţă, Ion Dascăl, preşedintele raionului, micii artişti din Academia micilor vedete, ghidaţi de Cristina Ţurcanu. Apoi preoţii prezenţi, într-o voce comună, au interpretat cunoscuta piesă „Când a fost să moară Ştefan…”.
La finalul evenimentului conducerea Protopopiatului Drochia şi a administraţiei raionale, drochienii prezenţi au depus flori ale recunoştinţei la piedestalul Bustului fostului domnitor, care s-a făcut vrednic de a fi pomenit de Neamul său în Vecii Vecilor!
Ştefan cel Mare şi Sfânt este considerat o personalitate marcantă a poporului, înzestrat cu mari calităţi de Om de Stat, diplomat neîntrecut şi talentat conducător militar. Dânsul şi-a iubit nespus neamul şi s-a jertfit pentru el. Acestu-i neam, al cărui fii şi fiice suntem noi, cei de astăzi, el a lăsat o moştenire de nepreţuit – libertatea neamului şi credinţa ortodoxă, pe care trebuie s-o păstrăm în continuare şi s-o transmitem copiilor, nepoţilor şi strănepoţilor noştri. În viaţa lui şi-a purtat cu demnitate Crucea de Domnitor, dar şi cea de soţ, tată şi luptător. Prin această întreită Cruce Hristos l-a curăţat şi l-a sfinţit.
Noi nu-l vom da
nicicând uitării,
Ne-om aminti de cel ce-a stat
De strajă la hotarul ţării
Şi de duşmani l-a apărat.
Să ne-amintim de el mereu,
S-aprindem câte-o lumânare
Căci Sfânt e lângă Dumnezeu
El, Ştefan, Ştefan
Domn cel Mare.

Preot
Gheorghe COJOCARU,
responsabil pentru relațiile cu mass-media,
Protopopiatul Drochia

Foto Nelly CIOBANU

Lasă un răspuns