În condiţii mai avantajoase

Mult mai bine şi cu dispoziţie bună se munceşte, dacă pentru aceasta sunt create condiţii bune şi favorabile. Şi nu doar la întreprinderi, ci şi în instituţiile de învăţământ.

Cabinetul de biologie - amenajat, frumos, atrăgător
Cabinetul de biologie – amenajat, frumos, atrăgător

Gimnaziul „Viorel Cantemir” din satul Sofia, ca şi alte instituţii de învăţământ, de câţiva ani activează în temeiul legislaţiei de acoperire financiară după criteriul “per elev”. Adică mijloacele financiare distribuite sunt în dependenţă directă de numărul de elevi, înscrişi în instituţie.
Important este gestionarea banilor în continuare cu rezultate benefice pentru elevi şi profesori, pentru întreg colectivul.
Astfel, Gimnaziului „Viorel Cantemir”, care numeric este cel mai mare în raion, evident, că i-a revenit şi o sumă mai rotungică pentru întreţinerea edificiului, salariile angajaţilor, procesul de instruire şi educaţie etc. Administraţia a pus în discuţie cu colectivul obiectivele de viitor, de ce instituţia ar avea nevoie prioritar, ce ar mai putea aştepta, cum să fie organizate lucrările cu cheltuieli minimale. Astfel, ca într-o bună gospodărie, după efectuarea lucrărilor principale, resurse au mai rămas şi s-a purces la amenajarea claselor. A fost comandat mobilier nou, modern, mesele şi scunele sunt interpretate într-o variertate de culori ca să nu fie triste, ci să bucure ochiul elevilor. Iar pe jos se aşterne un covor persan de toată frumuseţea. În orice caz aşa arată cabinetul de biologie, dar şi în celelalte situaţia e la fel. Au fost modernizate și alte cabinete: cel de Robotica – cu încă o tablă degitală (în instituție sunt deja 2), cel de informatica și de chimie.
Cabinetul de bilogie, încăpător șI bine ajustat, după ore mai servește ca sală de conferințe, unde au loc întruniri metodice, conferințe pedagogice.
În astfel de condiţii, noi, curate şi estetice, desigur, e mai bine de făcut carte. Acum depinde de grija elevilor, cum vor păstra aceste investiţii ale administraţiei, ce nu sunt dispersate de întregul proces educativ ş ice vor lăsa urmaşilor după sine.

Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns