Antimicrobienii trebuie folosiți cu grijă!

Perioada între 18 – 22 noiembrie este declarată săptămâna mondială de conştientizare a rezistenţei la antibiotice.

Drept răspuns la decizia Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor şi în conformitate cu planul comun de acţiuni, recent, la Drochia s-a desfăşurat un training cu genericul „Controlul oficial al produselor alimentare de origine animală”. Pentru participare au fost invitaţi agenţii econonici din domeniul prelucrării cărnii şi al laptelui.
Acest eveniment a avut drept scop sporirea gradului de conștientizare a populației privind creșterea rezistenței la antibiotice pentru a încuraja cele mai bune practici în rândul publicului larg, lucrătorilor din domeniul sănătății animalelor cu apariția și răspândirea rezistenței la antibiotice.
Este ştiut, că utilizarea pe scară largă a substanțelor antimicrobiene în medicina umană şi veterinară în ultimii ani a accelerat apariția și răspândirea microorganismelor rezistente.
Astfel, utilizarea antimicrobienilor a devenit atât de frecventă încât unii microbi s-au adaptat și au început să reziste la acțiunea acestora. Acest lucru este periculos, deoarece scade continuu numărul de antimicrobieni care pot fi folosiți pentru un tratament eficient atât la oameni, cât și la animale.

– Având în vedere situația creată, – a menţionat în cuvântul de introducere Vasile Gajiu, şef, DTSA Drochia, – se impun a fi efectuate diverse măsuri pe diferite compartimente. Una dintre ele este și cea de astăzi, ce vizează informarea în mediul diferitor grupuri sociale.
– Consecințele utilizării antimicrobienilor sunt foarte grave, – a stipulat Nicolae Lupascu, inspector principal, DTSA Drochia, – deoarece se estimează că, în fiecare an, infecțiile rezistente la antimicrobiene provoacă decesul a cel puțin 25000 de pacienți. Totodată, se estimează că, până în anul 2050, fără a se implementa acțiuni concrete, rezistența antimicrobiană va genera, la nivel global, un număr de 10 milioane de decese premature.
Antibiorezistenţa, pe lângă impactul asupra sănătății publice, mai are și repercusiuni economice prin costurile generate de tratamente îndelungate, mortalități crescute, scăderea productivității animalelor. În consecinţă avem: produse finite mai scumpe și puțin competitive pe piață.
În luările ulterioare de cuvânt, specialiştii DTSA Drochia, între care şi subsemnata, şefă, secţie, SCPA, au vorbit celor prezenţi la instruire despre obligaţiile agenţilor economici care îşi pot exercita activitatea numai în baza autorizaţiei sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală. Responsabilii au fost atenţionaţi, că în cazul necorespunderii întreprinderii cerinţelor sanitar-veterinare, Agenţia retrage autorizaţia sanitar-veterinară, în conformitate cu legislaţia în vigoare, întocmind actele necesare.
Un studiu aparte s-a făcut asupra necesităţii prezenţei mărcii de sănătate şi identificare. În acest context, Eduard Tureatco, inspector principal DTSA Drochia, a menţionat, că agenţii economici:
a) nu trebuie să comercializeze produse alimentare de origine animală procesate într-o întreprindere supusă autorizării sanitar-veterinare, în cazul în care lipseşte marca de sănătate;
b) pot aplica o marcă de identificare pe un produs alimentar de origine animală numai în cazul în care acesta a fost produs la întreprinderi autorizate;
c) pot retrage marca de sănătate aplicată, în conformitate cu procedurile controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, în cazul tranşării, procesării sau efectuării altor operaţiuni.
Pe parcursul instruirii au fost punctate şi îndatoririle medicului veterinar de liberă practică, în seama căruia rămâne a fi:
• Efectuarea inspecţiillor la abatoare, sacrificare, tranşare ce plasează pe piaţă carnea proaspătă, autorizate sanitar veterinar;
• Marcarea carcaselor în conformitate cu prevederile prezenţei NSV;
• Aplicarea sub responsabilitatea personală a mărcilor de sănănate, numai în cazul în care nu a identificat neregului ce ar face carnea improprie pentru consumul uman.
Tot în cadrul întrunirii date s-a vorbit şi despre criteriile ce se aplică faţă de un alt produs consumat „la greu” – laptele. Astfel că, în special, producătorii de lapte, trebuie să demonstreze maximum de atenţie faţă de acest produs, respectând cu rigurozitate condiţiile de răcire, păstrare şi transportare.
La finele şedinţei au urmat discuţii pe marginea materialelor prezentate. În opinia noastră, instruirea a fost una productivă şi benefică.

Angela LUNCARI,
şefă, SCPA
Foto Nelly CIOBANU

Lasă un răspuns